Studievejledning

Velkommen til studie- og karrierevejledningen på Cphbusiness.

Vi er til for at hjælpe dig med spørgsmål om din uddannelse og dine karrieremuligheder, og vi giver sparring, hvis du støder på udfordringer i løbet af dit studie.

Studievejlederne på Cphbusiness har flere års erfaring med studievejledning og er godt klædt på til at hjælpe dig. Vi brænder for at hjælpe og yde en god service. Én af vores vigtigste opgaver er støtte dig undervejs i din studietid.

Din fortrolige sparringspartner

Vi arbejder i studievejledningen på Cphbusiness ud fra følgende principper: respekt, ligeværdighed, uafhængighed, åbenhed og tillid.

Når du er i kontakt med en studievejleder, kan du derfor bl.a. forvente, at:

 • vejledningen bygger på en åben dialog. Det er dig, der skal tage beslutningerne. Studievejlederen kan kun give informationer og være en aktiv sparringspartner.
 • vejledningen foregår i fortrolighed. Studievejlederen informerer ikke andre om forhold, som du har fortalt om i fortrolighed, dvs. vi kontakter kun dine undervisere og andre, hvis det sker med dit samtykke.
 • vejledningen er saglig og uafhængig. Studievejledningen er neutral og ikke afhængig af andre interesser.

Kontakt os

Kontakt os endelig, hvis der er noget, du går og grubler over. Så vil vi hjælpe dig, så godt vi kan. Det er ikke alt, vi kan hjælpe dig med i studievejledningen, men vores store erfaring gør, at vi oftest ved, hvordan du kommer godt videre.

Vi har mange samarbejdspartnere, som vi også kan henvise til. Alle samtaler i studievejledningen er fortrolige, og vi har tavshedspligt.

Studievejledning online

Har du brug for en snak med en studievejleder? Så kontakt os, når vi sidder klar online hver onsdag kl. 10-12. Zoom-rummet er åbent for alle.

Deltag i studievejledning på Zoom

Central og lokal

På Cphbusiness har vi mange studerende. For at kunne hjælpe flest muligt af vores studerende har vi valgt at opdele studievejledningen i en central og en lokal studievejledning. Det vil sige, du finder et vejledningskontor på hver af vores afdelinger samt en central studievejledning på Cphbusiness Søerne.

 • Ansøgning og optagelse på Cphbusiness

  Ønsker du at søge om optagelse på vores uddannelser, skal du først læse vores ansøgningsvejledning og være opmærksom på, at få indsendt alle relevante bilag med din ansøgning.

  Læs mere om vores ansøgningsfrister og optagelseskrav.

 • Ikke optaget?

  Er du ikke kommet ind på din uddannelse?

  Se om vi har ledige pladser, og hvordan du søger ind.

 • Muligheder for udlandsophold

  Som studerende har du mulighed for at gennemføre en del af dit studie i udlandet. Det kan ske gennem studie eller praktik i udlandet.

  Læs mere om dine mulighed her:

 • Tvivl om valg af uddannelse

  At vælge en uddannelse er ikke altid nemt, og måske lever den uddannelse, du er optaget på, ikke op til dine ønsker og forventninger. Er du med tvivl om, om du har valgt den rigtige uddannelse, så tag evt. en snak med din lokale studievejledning.

  Find kontaktinfo til studievejledningen her.

 • HF-brobygning på Cphbusiness

  Hvilke uddannelser tilbyder Cphbusiness, og hvad vil det sige at tage en erhvervsakademiuddannelse?

  Mulighederne er mange, og alle vores uddannelser indeholder praktikforløb. Vi er i tæt kontakt med erhvervslivet og arbejder med praksisnære cases i undervisningen.

  Til vores brobygningsarrangementer sætter vi fokus på Cphbusiness som uddannelsesinstitution, vores pædagogik og de forventninger, vi har til vores studerende. Det vil også være muligt at opleve en undervisningslektion, hvor underviseren giver eksempler på, hvad der arbejdes med i undervisningen på uddannelsen.

  Hvem kan deltage?

  Vi tilbyder brobygningsforløb til HF-elever i hele Region Hovedstaden. Formålet er, at HF-elever får kendskab til de mange uddannelsesmuligheder, der udbydes på Cphbusiness.

  Det varierer fra år til år, inden for hvilke af vores fagområder vi tilbyder brobygning. HF-klasser kan deltage i det arrangement, som bedst matcher deres interesser og fagpakkeundervisning.

  Tilmelding og kontakt

  Tilmelding skal foretages af en HF-lærer eller koordinator og skal ske i hold af maksimum 30 elever med deltagelse af én lærer pr. hold. Man skal desuden angive antallet af elever, da Cphbusiness kan få brug for at fylde alle pladser op. Elever kan ikke tilmeldes enkeltvis.

  Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde et hold til brobygning, så skriv en mail til chefkonsulent Søren Meyer på sme@cphbusiness.dk, hvor du angiver, hvilket forløb I er interesserede i.

 • Videreuddannelse

  Med en erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at træde ud på jobmarkedet efter blot nogle få år. Skulle du dog ønske at læse videre, har du mulighed for at supplere med en top-up professionsbacheloruddannelse.

  Du kan også se vores oversigt over videreuddannelsesmuligheder på deltid eller tage en snak med din lokale studievejledning.

  Du finder kontaktinformation på studievejledningen her.

 • Karrierevejledning

  Er du i tvivl om, hvad du kan bruge din uddannelse til? Drømmer du om at arbejde i udlandet eller starte egen virksomhed? Så tag en snak med de studerende i Inkubatoren, som er Cphbusiness’ egen iværksætterorganisation drevet af studerende, eller kontakt din lokale studievejledning.

 • Dumpet en eksamen?

  Du har tre forsøg til at bestå en eksamen. Kontakt din lokale studievejledning, hvis du ønsker at søge om et fjerde forsøg.

  Bemærk:

  • På erhvervsakademiuddannelser: Dumper du alle tre forsøg på din førsteårsprøve, kan du ikke fortsætte videre på din erhvervsakademiuddannelse.
  • På professionsbacheloruddannelser: Du skal afslutte din bachelor med din hovedopgave. Hvis du ikke har bestået alle eksamener inden afleveringen af din hovedopgave, kan du ikke færdiggøre din uddannelse.
 • Eksamensbevis

  Hvordan udstedes et eksamensbevis? Hvad skal du gøre, hvis du har mistet dit eksamensbevis? 

  Du finder svar på alle dine spørgsmål om eksamensbeviser i Information om eksamensbeviser.

 • Sygdom under uddannelse

  Bliver du syg i løbet af din uddannelse, og er der tale om længerevarende sygdom, skal du kontakte din lokale studievejledning, så der kan laves en handlingsplan for resten af dit studieforløb.

 • SPS

  Er du ordblind eller har du anden funktionsnedsættelse, så kontakt vores SPS-kontor. Her vil studievejlederne rådgive dig om dine muligheder for støtte via SPS-ordningen.

 • Personlige problemer

  I løbet af dit studie kan du have brug for at tale med nogen om dit privatliv og eventuelle personlige problemer, du tumler med. Du kan altid henvende dig til din lokale studievejledning og herfra blive henvist til andre, hvis vi ikke kan hjælpe dig.

  Vi henviser bl.a. til:

  • Studenterrådgivningen: En selvstændig organisation, der kan hjælpe med studiemæssige, sociale og psykiske problemer. Rådgivningen er gratis, og du kan henvende dig anonymt.
  • TUBA: Terapeutisk rådgivning for unge mellem 14 og 35, der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. Chat, ring eller skriv med rådgivere. Det er gratis, og du kan henvende dig anonymt.
 • Orlov

  Har du brug for en pause i dit studium, eller er du blevet gravid, så har du mulighed for at tage orlov. Har du orlov, må du ikke følge undervisningen og gå til eksamen, og du har ikke ret til SU. Typisk kan du først søge orlov, når du har bestået første studieår. Dette gælder dog ikke, hvis du er blevet gravid eller er blevet indkaldt som værnepligtig.

 • Praktik

  På alle afdelinger findes der en praktikvejleder, som kan hjælpe dig med de spørgsmål, du måtte have omkring praktik. Hør nærmere på din lokale afdeling.

 • Praktikaftale

  Praktikaftale - Cphbusiness

  Her skal du indtaste information om den praktikaftale, du har indgået med virksomheden, og som du ønsker, der skal laves en kontrakt på.

  Du og virksomheden modtager kontrakten til godkendelse på e-mail, så det er meget vigtigt, at du indtaster korrekt e-mail-adresse.

  Husk, at du skal bruge din Cphbusiness-mail og ikke din private mailadresse (også i den kommende godkendelse og dialog).

  Når du har sendt formularen, kan du øverst på siden se kvitteringen.

  Internship agreement - Cphbusiness

  Please fill in all the information about the internship agreement you have agreed upon with the company. The information will be used in the final internship agreement. Later both you and the contact person at the company will recieve an internship agreement by e-mail, so it is very important that the e-mail addresses are correct. Remember to use your Cphbusiness mail and not your private mail address (also in the upcoming approval and dialog).

  When you have sent the form, you can see your receipt at the top of the page.

 • Talentprogram

  På Cphbusiness vil vi gerne belønne de studerende, der yder en stor indsats for deres medstuderende og for Cphbusiness. Derfor kan man som studerende på Cphbusiness få en ekstra anerkendelse på sit eksamensbevis, hvis man bidrager til en af følgende ting:

  • Hvis man er buddy for internationale udvekslingsstuderende i et semester.
  • Hvis man yder en stor arbejdsindsats i Cphbusiness Students gennem en længere periode.
  • Hvis man er blandt de fem finalister i Årets Cphbusinesspraktik.
 • Kontakt studievejledningen for efter- og videreuddannelse

  Kontakt studievejledningen for efter- og videreuddannelse

  Har du spørgsmål til videreuddannelse på deltid på Cphbusiness, så er du meget velkommen til at kontakte os her. Vores studievejledere svarer tilbage hurtigst muligt via e-mail eller e-Boks.

  Indtast din mailadresse, hvis du ønsker svar på mail.
  Indtast dit CPR-nummer, hvis du ønsker svar via e-Boks.

  Dit svar sendes via en sikker forbindelse, som er krypteret og kun kan læses af Cphbusiness.

  Læs Cphbusiness' persondatapolitik.

  Se studievejledningens telefontider her