4. semester

4. semester består af tre måneders praktik og det afsluttende eksamensprojekt. 

Du kan vælge at afholde praktik i udlandet på 4. semester, eventuelt i forlængelse af 3. semesters udlandsophold.

For mere information om de enkelte fag se studieordning.