Brobygning på Cphbusiness Laboratorie og Miljø

Er du elev eller underviser på STX, HTX eller HF, og vil du gerne opleve, hvad det vil sige at gå på laborant- eller miljøteknologuddannelsen? Så tilmeld din klasse brobygning på Cphbusiness Laboratorie og Miljø i Hillerød.

Gymnasiale klasser har hvert semester mulighed for at komme på besøg på Cphbusiness Laboratorie og Miljø og prøve vores laboratoriefaciliteter, se vores afdeling og høre om uddannelserne til laborant og miljøteknolog.

Sådan foregår forløbet

Vi tilbyder et teoretisk og praktisk forløb, der kan omhandle enten skimmelsvampe, jordforurening eller mikroplast.

I kan vælge mellem to forskellige forløb:

  1. Et praktisk forløb i vores laboratorier, hvor I kan beskæftige jer med de tre emner skimmelsvampe, jordforurening eller mikroplast. Her får I mulighed for både at prøvetage og analysere jeres resultater, og I vil stifte bekendtskab med stereoluppe, mikroskoper, pH-metre, agarplader, teststrips og meget andet laboratorieudstyr.
  2. Et kombineret forløb (anbefalet) med en speaket PowerPoint, hvor én af vores dygtige undervisere forklarer emnet inden laboratoriebesøget. Præsentationen kan både sendes, så den kan afspilles i en undervisningstime inden besøget, eller vi kan starte dagen med at se den, så I er klædt godt på til at komme laboratoriet.

Emnerne er de samme, som indgår på miljøteknologuddannelsen i temaerne "Forvaltning, affald og ressourcer" og "Prøvetagning, forurening og rensning".

Tid og sted

Besøgets varighed er oftest fra kl. 9 - 13 og foregår på:

Cphbusiness Laboratorie og Miljø
Peder Oxes Allé 2
3400 Hillerød

Vi udbyder seks datoer pr. semester.

Målgruppe

Vi anbefaler, at de besøgende enten er andetårsstuderende på HF eller tredjeårsstuderende på STX eller HTX.

Tilmelding

Hvis I er interesserede i et brobygningsforløb på Cphbusiness Laboratorie og Miljø, skal I kontakte Mathias Tvedt Rasmussen på e-mail matr@cphbusiness.dk. Her kan I få mere information om forløbet, materiale og datoer.

laborant