Søg ind nu

Du kan netop nu søge ind på miljøteknologuddannelsen og starte til august/september. Der er ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12 for kvote 1.

Søg ind nu


Sådan søger du

På miljøteknologuddannelsen er der studiestart til sommer. Følg ansøgningsguiden og find din vej til optagelse

Vis ansøgningsguiden


Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde alle ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Jeg vil helt klart anbefale uddannelsen til alle, der interesserer sig for miljøet og vil gøre en forskel.

Jesper, miljøteknologstuderende

Fakta om miljøteknolog

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk

Studiestart: Sommer

Cphbusiness Laboratorie og Miljø

Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1).

Åbent hus 22., 23. og 24. oktober 2024 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Det kan du bruge uddannelsen til

Uddannelsen til miljøteknolog er et godt udgangspunkt for at få en spændende og meningsfuld karriere, hvor du kan være med til at gøre en forskel for klima og miljø. Som miljøteknolog kan du fx arbejde i:

 • Prøvetagningsvirksomheder
 • Rådgivende ingeniørvirksomheder
 • Miljølaboratorier
 • Produktionsvirksomheder som fx Novo Nordisk
 • Kommuner eller forsyninger

Gode jobmuligheder

Du vil typisk blive ansat som miljømedarbejder i en virksomhed eller kommune, miljørådgiver, prøveudtager, arbejdsmiljømedarbejder eller Health, Safety og Environment (HSE)-medarbejder.

Som miljøteknolog får du en uddannelse med en bred vifte af gode jobmuligheder, og dine arbejdsopgaver kunne fx være:

 • Miljøundersøgelser inden for fx jord, luft og vand
 • Miljøforbedringer i virksomheder
 • Kortlægning af virksomheders miljøbelastning
 • Kemikaliehåndtering og farlige kemikalier
 • Miljøtilsyn af virksomheder
 • Mindre affald og mere genanvendelse
 • Lovgivning på miljøområdet
 • Rådgivning inden for spildevand og affald

Bliv en miljøsuperhelt

Videnskabsinfluenceren Maria Jarjis har undersøgt miljøteknologuddannelsen. I videoen kan du møde studerende, undervisere og færdiguddannede miljøteknologer, der fortæller om studielivet og jobmulighederne.

Gå i dybden med uddannelsen til miljøteknolog

Uddannelsen til miljøteknolog tager to år og indeholder bl.a. følgende elementer:

 • Projektarbejde med danske og internationale virksomheder om aktuelle problemstillinger
 • Praktiske øvelser med nyt og lækkert udstyr
 • Praktik, som er en fast del af uddannelsen. Der er generelt ingen problemer med at finde praktikpladser, og du kan tage praktikken i en lokal virksomhed eller i udlandet, fx Filippinerne eller Holland.

På studiet har du mulighed for at deltage i vores frivillige projekter, som blandt andet handler om affald, miljøledelse og droneteknologi. Vi tilbyder også et sommerkursus i august måned inden for natur og biodiversitet.

Vi har et super sammenhold på studiet. Det er sikkert fordi, vi laver så meget gruppearbejde og ikke bare mødes til en forelæsning og så går igen.
Jesper
Jesper
Miljøteknologstuderende

Studiemiljø og undervisning

Undervisningen foregår i et moderne og nært studiemiljø:

 • Der er ca. 25 - 30 studerende pr. hold
 • Der er tæt kontakt mellem underviserne og dig som studerende
 • Vi underviser i temaer, som kombinerer teori og praktiske øvelser
 • En del af undervisningen foregår i felten og laboratoriet
 • Der er praksisnære virksomhedsprojekter i næsten alle temaer
 • Du får mulighed for at lave projektarbejde i udlandet
 • Der er typisk fysisk undervisning i Hillerød tre dage om ugen, hvoraf resten af undervisningen kan foregå online, som ekskursion eller selvstudie.

Som studerende har du derudover mulighed for at være en del af Grønt Råd. Grønt Råd er et nyt initiativ, der bringer de studerende helt tæt på arbejdet omkring vores miljøledelsessystem og planlægning af spændende og sociale miljøevents og aktiviteter for skolens studerende.

Se en videopræsentation af Cphbusiness Laboratorie og Miljø

Læs miljøteknologi på deltid

Er du i job, og kunne du tænke dig at læse miljøteknolog på deltid, så kan du tage vores akademiuddannelse i miljøteknologi.

Video om miljøteknologuddannelsen

Hvis du gerne vil vide mere om miljøteknologuddannelsen, så se med her, hvor du møder studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart 

  • Sommeroptag med studiestart i hhv. august/september på Cphbusiness Laboratorie og Miljø.

  Adgangskrav 

  Du kan søge optagelse med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

  Gymnasial uddannelse

  Du kan søge optagelse med følgende gymnasiale uddannelser:

  • Almen studentereksamen (STX)
  • HF-eksamen (HF)
  • Merkantil studentereksamen (HHX)
  • Teknisk studentereksamen (HTX)
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (EUX)
  • Tilsvarende færøske og grønlandske eksamener samt eksamenen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen

  Du kan desuden søge optagelse med en international eller udenlandsk eksamen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial uddannelse.

  Søger du optagelse med en gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  •  Matematik C og kemi C eller bioteknologi A.

  Erhvervsuddannelse

  Du kan søge optagelse med en fuldført erhvervsuddannelse med ordinær varighed på mindst 3 år. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Matematik D og enten bioteknologi A eller kemi C.

  Anden adgang

  Du kan søge optagelse med en adgangseksamen i ingeniøruddannelserne. Du skal i så fald opfylde følgende fagspecifikke adgangskrav:

  • Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

  Udenlandsk eksamen – uden for Norden

  Hvis du har en udenlandsk eksamen (fra et land uden for Norden), skal du uploade en såkaldt verification form sammen med din ansøgning. Her skal din skole skrive under på, hvor mange timers undervisning, du har haft i de fag, som er et adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på.

  Vi accepterer ikke andre verification forms end nedenstående. Hvis du ikke uploader denne verification form, så kan vi ikke vurdere din ansøgning.

  Download verification form

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

  Har du en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge optagelse via kvote 1 eller 2.

  Har du en international eller udenlandsk eksamen, som er vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, eller har du en erhvervsuddannelse, skal du søge optagelse via kvote 2.

  Ved vurdering af kvote 2-ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i matematik og kemi
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

 • Studiets opbygning

  Miljøteknologuddannelsen tager to år og er bygget op omkring fire semestre.

  Skoledelens tre semestre er opdelt i temaer, der sikrer en tværfaglig, teoretisk og praktisk indføring i uddannelsens centrale emner. Et tema er typisk af 4 - 6 ugers varighed og giver en forståelse for de erhvervskompetencer, der er nødvendige inden for et givent område.

  Vi anbefaler, at du tager de to kurser indledende matematik og indledende kemi, inden du starter på miljøteknologuddannelsen.

  1. og 2. semester

  Her lærer du blandt andet om:

  • Naturen og miljøeffekterne
  • Prøvetagning
  • Affaldshåndtering
  • Kemikalielovgivning og product compliance
  • Forurening og rensning
  • Arbejdsmiljø
  • GIS – geografisk informationssystem

  3. semester

  Her lærer du blandt andet om:

  • Spildevandshåndtering
  • Miljølovgivning og regulering
  • BAT (best available techniques)
  • Tilsyn på virksomheder

  På sidste halvdel af 3. semester vælger du fokusområde, enten inden for prøvetagning og rensning eller inden for virksomhedens miljøarbejde.

  4. semester

  På uddannelsens 4. semester ligger et praktik- og projektforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, du har opnået gennem uddannelsen, i praksis.

  Praktikdelen kan enten foregå på en offentlig eller privat arbejdsplads i Danmark eller i udlandet.

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Med en uddannelse som miljøteknolog har du mulighed for at læse videre på følgende uddannelser:

  Muligheder for job

  Som miljøteknolog er der gode jobmuligheder, og du kan fx komme til at arbejde inden for følgende områder:

  • Rådgivende ingeniørvirksomheder
  • Handelsvirksomheder
  • Medicinalindustrien
  • Bygge og anlæg
  • Tekniske forvaltninger
  • Miljøkontrollaboratorier

  Hør Jens Bischoff fra den rådgivende ingeniørvirksomhed DGE Miljø- og Ingeniørfirma fortælle om det store behov for miljøteknologer i erhvervslivet:

  Mød Zuzana Nakai, der er uddannet miljøteknolog og arbejder som projektmedarbejder i DGE Miljø- og Ingeniørfirma:

  Læs om miljøteknolog Sofie Buch, der arbejder som miljømedarbejder for HOFOR A/S


  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  Dit sociale studieliv

  Din studietid handler ikke kun om bøger og undervisning. Det er også vigtigt, at du trives på din uddannelse, at du får venner, og at du har et socialt liv ved siden af studierne. Derfor har vi på Cphbusiness flere tilbagevendende tiltag, der bidrager positivt til dit sociale studieliv.

  Få indflydelse på dit studiemiljø

  Du har mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø som studenterrepræsentant i et af vores lokale studenterråd eller i vores tværgående råd, DSR (De Studerende Råd).

  Vores lokale råd arbejder med det nære studiemiljø, og det er her, du kan være med til at bestemme, hvad der skal fokuseres på på din lokale afdeling. I DSR arbejder medlemmerne på at forbedre forholdene for alle studerende på tværs af uddannelserne.


  Læringsmiljøet på Cphbusiness

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Holdundervisning, gruppearbejde, projekter og cases

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  Fuldtidsstudie og studiejob

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend. Arbejder du i løbet af ugens hverdage, vil det være nødvendigt at bruge weekender på at forberede sig.

  Det forventer vi af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
 • Praktik i Danmark

  Efter halvandet år på miljøteknologuddannelsen afsluttes uddannelsen med et praktikforløb efterfulgt af projektarbejde, der sammen udgør 4. semester. Praktikken er SU-berettigende og foregår enten i en privat virksomhed eller i en offentlig forsyningsvirksomhed. Praktikvirksomheder kunne fx være Niras, Cowi, Vestas, Novo Nordisk, Nordvand, sygehuse, kommuner, genbrugsstationer eller rensningsanlæg.

  På miljøteknologuddannelsen er der generelt ingen problemer med at få en praktikplads, og en del studerende fortsætter i job i deres praktikvirksomhed.

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø støtter dig i din praktiksøgning ved bl.a. at vejlede dig i skrivning af ansøgning og samtaleteknik samt i visse tilfælde at etablere virksomhedskontakten.

  Under praktikdelen skal der udarbejdes en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt.

  Praktikken afsluttes med et projekt af ca. ti ugers varighed, som eksamineres på Cphbusiness Laboratorie og Miljø.

  Tidligere danske praktikvirksomheder på miljøteknologuddannelsen


  Praktikvirksomheder i 2024:

  • Bøgh & Helstrup A/S
  • Dansk Dekomissionering
  • Dansk Miljø Analyse
  • DJ MILJØ & GEOTEKNIK
  • Eurofins Miljø Luft A/S
  • Fensmark Miljø
  • Fujifilm Diosynth Biotechnologies
  • Guldborgsund Kommune
  • Halsnæs forsyning
  • Novafos
  • Rambøll
  • WSP

  Praktikvirksomheder i 2023:

  • Agrovi
  • Alfa Laval
  • Bavarian Nordic
  • Biomar
  • Brøndby Kommunne
  • Coop
  • Dansk Danseteater
  • DGE
  • DMA
  • DMR
  • Dons Laboratorium
  • Foss
  • Fujifilm
  • Hørsholm Kommune
  • Jensens Skadedyrsbekæmpelse
  • Københavns Kommunne
  • MOE
  • Naboskab
  • Niras
  • Norion
  • PME Elrådgivning
  • RGS
  • Rådet for Grøn Omstilling
  • Sun Chemicals
  • Teater Hund
  • Tårnby Forsyning
  • Tårnby Kommune

  Praktikvirksomheder i 2022:

  • Biofos
  • CONCITO
  • COWI
  • DGE
  • DJ Miljø
  • DMA
  • DMR
  • DONS
  • Eurofins
  • Femeren
  • Foss
  • Gentofte Kommune
  • Halsnæs forsyning
  • Hillerød Forsyning
  • Hofor
  • Jord og Miljø A/S
  • Københavns Kommune
  • LEKON Rådgivning
  • MEC (miljø og Energicenter Tåstrup)
  • Miljøstyrelsen, Græsted
  • MOE A/S
  • Niras
  • NOAH
  • Nordic Harvest
  • Rambøll
  • RGS nordic
  • SAS
  • Stella's Mission
  • Sun Chemicals
  • Tunnel
  • Zebra - Flying Tiger
 • Praktik og studieophold i udlandet

  At komme i praktik i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg.

  Praktikken foregår som i Danmark i en privat eller offentlig virksomhed.

  Praktik i udlandet vil ofte være ulønnet. Hvis det er tilfældet, kan du modtage SU i praktikperioden. Det er også muligt at søge forskellige legater, afhængigt af hvilket land der vælges.

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø har mange kontakter i udlandet, og har for nylig bl.a. haft miljøteknologstuderende i praktik i Sverige, Uganda, Ghana, Filippinerne, USA og England.

  Cphbusiness Laboratorie og miljø støtter dig i din praktiksøgning ved bl.a. at vejlede dig i skrivning af ansøgning og CV på engelsk samt i mange tilfælde at etablere virksomhedskontakten.

  Det vil også være muligt at tage kortere studieophold i udlandet i løbet af skoledelen. For eksempel har der været studerende der har lavet projektarbejde i Holland, Belgien og Columbia, og studerende som har taget sommerkursus i Finland og Vietnam.

  Hvis du er interesseret i et udlandsophold, kan du henvende dig til skolens internationale koordinator:

  Søren Thromsholdt Christensen
  E-mail: stc@cphbusiness.dk

 • Facts

  Uddannelse

  Miljøteknolog er en erhvervsakademiuddannelse.

  Adresse

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø
  Peder Oxes Allé 2
  3400 Hillerød
  Telefon: 36 15 45 06

  Varighed

  To år.

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

  Eksempler på indhold

  • Naturforståelse
  • Miljøledelse
  • Arbejdsmiljø
  • Ressourceoptimering
  • Miljølovgivning
  • Prøvetagning
  • Renseprocesser
  • Kemikaliehåndtering

  Valgfag

  Valgfrit fokusområde inden for enten prøvetagning og rensning eller inden for virksomhedsforståelse og offentlig forvaltning.

  Opbygning 

  Halvandet år på skole efterfulgt af et semesters praktik og projektarbejde. Skoledelen er opbygget af temaer af 4-5 ugers varighed. Et tema kan fx være affald og ressourcer, kemikalier eller virksomheder og regulering.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende under skoleforløbet og i praktikken.

  Forventet materialeafgift: 2.000 kr. til bøger m.m. på hele uddannelsen.

  Det forventes, at den studerende medbringer egen PC. Skolen stiller Microsofts Office-pakke til rådighed under uddannelsen.

  Gratis brug af printer og kopiering af undervisningsmateriale.

 • Eksamen

  Obligatoriske læringsaktiviteter

  På uddannelsen er der obligatoriske cases, virksomhedsbesøg, opgaver mv. De obligatoriske læringsaktiviteter betragtes ikke som eksamener, men som en del af læringsprocessen, der skal dokumentere, at du er studieaktiv.

  Det er en forsætning for at blive indstillet til eksamen, at man har opfyldt de obligatoriske læringsaktiviteter.

  Eksamener

  Uddannelsen har fire eksamener under skoledelen samt en praktikprøve og en prøve i det afsluttende projekt.

  Praktikprøven

  En skriftlig rapport, der afleveres i slutningen af praktikperioden. Den studerendes udbytte af praktikken evalueres via en skriftlig rapport, hvor den studerende kort beskriver, hvorledes læringsmålene for praktikperioden er opnået.

  Prøven er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

  Afslutningsprojektet

  Afslutningsprojektet er en mundtlig prøve med en rapport som eksamensgrundlag.

  Det afsluttende eksamensprojekt gennemføres normalt på praktikstedet, men kan udføres på Cphbusiness Laboratorie og Miljø. Der arbejdes med en problemstilling, og der udarbejdes en projektrapport.

  Evalueringen er en helhedsvurdering af rapporten og den mundtlige del af eksaminationen.

  Prøven er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

  Eksamensreglement  

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål til miljøteknologuddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejleder, som står klar til at hjælpe dig.

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø

  Peder Oxes Allé 2, 3400 Hillerød
  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag kl. 9.00 - 11.00

  E-mail: hillerod-vejledning@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 62

  Studievejleder

  Charlotte Hald Pratt

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Kom i studiepraktik

  Prøv en dag på Cphbusiness Laboratorie og Miljø

  Går du og overvejer, om miljøteknologuddannelsen er noget for dig, så har vi et tilbud til dig: Kom i studiepraktik for en dag og oplev livet som miljøteknologstuderende!

  Du følger undervisningen sammen med en klasse, og du møder studerende og undervisere.

  Kender du nogen, du vil følges med, kan I melde jer til den samme dag.

  Hvis du vil i studiepraktik, kan du tilmelde dig ved at maile til laborant-miljo@cphbusiness.dk eller ved at sende en sms med teksten ”Studiepraktik” efterfulgt af navnet på den uddannelse, du er interesseret i, samt dit eget navn til 20 18 04 16.

  Vi vil derefter kontakte dig og aftale nærmere.

  Vi glæder os til at byde dig velkommen!