Sådan søger du

På miljøteknologuddannelsen er der studiestart både sommer og vinter. Læs, hvordan du søger ind her:

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Jeg vil helt klart anbefale uddannelsen til alle, der interesserer sig for miljøet og vil gøre en forskel.

Jesper, miljøteknologstuderende

Fakta om miljøteknolog

2 år
Erhvervsakademiuddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer og vinter
Cphbusiness Hillerød
Ansøgningsfrister sommer: 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)
Ansøgningsfrister vinter: 29. september kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere eller dispensat) og 15. november kl. 12.00 (EU-statsborgere). Vær opmærksom på, at optagelse til vinterstudiestart skete ved sommeroptaget 2019. Du kan derfor kun søge om optagelse på de resterende ledige studiepladser på uddannelsen.
Åbent hus 29., 30. og 31. oktober 2019 Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som miljøteknolog får du en uddannelse med jobmuligheder i en bred vifte af virksomheder, hvor du vil spille en central rolle i virksomhedens miljøarbejde. Du vil fx kunne arbejde med:

 • Prøvetagning inden for fx jord, bygninger, støj og skimmelsvamp
 • Bæredygtighed i virksomheder
 • Kortlægning af virksomheders miljøbelastning
 • Kemikaliehåndtering og farlige kemikalier
 • Miljøtilsyn af virksomheder
 • Mindre affald og mere genanvendelse
 • Rådgivning inden for spildevand og affald

Åbent hus-webinar om miljøteknologuddannelsen

Vil du vide mere om miljøteknologuddannelsen, har du mulighed for at deltage på et af vores webinarer. Vi holder webinar igen til efteråret 2019.

Se det seneste webinar her

Se en videopræsentation af Cphbusiness Hillerød.

Prøv en dag som studerende

Du kan også komme i studiepraktik for en dag og opleve livet som miljøteknolog-studerende. Her følger du undervisningen sammen med en klasse, og du møder studerende og undervisere. Kender du nogen, du vil følges med, kan I melde jer til samme dag.

Tilmeld dig på sms: Send “Studiepraktik” til 20 18 04 16. Det koster almindelig sms-takst.

Gå i dybden med uddannelsen til miljøteknolog

Uddannelsen til miljøteknolog tager to år og indeholder bl.a. følgende elementer:

 • Aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i virkeligheden
 • Projektarbejde med danske og internationale virksomheder
 • Praktik er en fast del af uddannelsen - tag praktikken i en lokal virksomhed eller i udlandet fx England eller Holland.

Studiemiljø og undervisningsform

Undervisningen foregår i et moderne og nært studiemiljø. Undervisningen foregår i hold på ca. 25-30 studerende tilknyttet et lærerteam.

Undervisningsformen er temaorienteret, og undervisnings- og arbejdsformerne er afvekslende. Der er tæt kontakt mellem undervisere og studerende.

For nylig har flere studerende fx været i Holland og Belgien for at deltage i projektarbejde inden for luft- og støjmålinger.

Som studerende har man mulighed for at være en del af vores garagelaboratorium hvor man kan arbejde med det sidste nye inden for mikroplast og skimmelsvamp. Fx indhold af mikroplast i søer og åer og undersøgelse af skimmelsvamp i indeklimaet.

Læs miljøteknologi på deltid

Er du i job, og kunne du tænke dig at læse miljøteknolog på deltid, så kan du tage vores akademiuddannelse i miljøteknologi.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart 

  • Sommeroptag med studiestart i hhv. august/september eller i januar/februar på Cphbusiness Hillerød.
  • Vinteroptag på resterende ledige pladser med studiestart i januar/februar på Cphbusiness Hillerød.

  Ansøgningsfrist  

  Her finder du ansøgningsfrister for sommer- og vinteroptag.

  Adgangskrav 

  Du kan søge om optagelse under kvote 1 med følgende uddannelser:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Gymnasialt indslusningsforløb (GIF)
  • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse)

  Søger du om optagelse med én af ovenstående uddannelser, er det et krav, at du har bestået kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau, samt matematik på C-niveau.

  Du kan søge om optagelse under kvote 2 med følgende uddannelser:

  • 3-årig erhvervsuddannelse (påbegyndt efter 1. august 2015). Søger du om optagelse med en 3-årig erhvervsuddannelse (påbegyndt efter 1. august 2015) er det et krav, at du har bestået kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau, samt matematik på C-niveau.

  Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk
  • Dansk på niveau A

  Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

  Bemærk: Ved vinteroptag vurderes alle ansøgere på en samlet vurdering, dvs. gennemsnit fra adgangsgivende eksamen, erhvervserfaring, motiveret ansøgning, supplerende uddannelse, osv. Læs mere i vores ansøgningsvejledning.

  Læs om

  Hvordan du søger ind ved sommeroptag eller vinteroptag.

  Optag på kvote 2

  Miljøteknolog: 50 %

  Hvordan vurderes kvote 2-ansøgninger?

  Kvote 2-ansøgninger vurderes på baggrund af følgende kriterier i en helhedsvurdering:

  • Kvotienten fra den adgangsgivende eksamen
  • Karakterer i kemi og matematik på højere niveauer
  • Relevant erhvervserfaring
  • Relevant supplerende uddannelse
  • Uafsluttet videregående uddannelse
  • Motiveret ansøgning
  • Andet: Værnepligt, højskole- eller udlandsophold, frivilligt arbejde
 • Studiets opbygning

  Miljøteknologuddannelsen tager to år og er bygget op omkring fire semestre.

  Skoledelens tre semestre er opdelt i temaer, der sikrer en tværfaglig, teoretisk og praktisk indføring i uddannelsens centrale emner. Et tema er typisk af 4-6 ugers varighed og giver en forståelse for de erhvervskompetencer, der er nødvendige inden for et givent område.

  På 1. studieår lærer du bl.a. om naturen og miljøeffekterne, forurening og rensning, affalds- og kemikaliehåndtering, klima og energi, virksomhedsforståelse, prøvetagning, GIS samt grundlæggende miljølovgivning. Derudover er der en længerevarende projektperiode, hvor du får mulighed får at afprøve dine erhvervskompetencer på en konkret virksomhedsopgave.

  På 2. studieår fortsætter du med at lære om forurening og rensning samt miljøregulering, BAT/BREF og ledelsessystemer. På 2. studieår vælger du også et fokusområde, som toner din uddannelse mod det område du interesserer dig mest for. I fokusområdet går du teoretisk og praktisk i dybden med et område i samarbejde med en virksomhed.

  På uddannelsens 4. semester ligger et praktik og projektforløb, hvor du får mulighed for at bruge de kvalifikationer, du har opnået gennem uddannelsen, i praksis.

  Praktikdelen kan enten foregå på en offentlig eller privat arbejdsplads i Danmark eller i udlandet.

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Muligheder for videreuddannelse

  Du har følgende muligheder for top up på miljøteknologuddannelsen:

  Muligheder for job i følgende områder

  • Føde- og drikkevareindustrien
  • Handelsvirksomheder
  • Medicinalindustrien
  • Bygge og anlæg
  • Tekniske forvaltninger
  • Miljøkontrollaboratorier

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Efter halvandet år på miljøteknologuddannelsen afsluttes uddannelsen med et praktikforløb efterfulgt af projektarbejde, der sammen udgør 4. semester. Praktikken er SU-berettigende og foregår enten i en privat virksomhed eller i en offentlig forsyningsvirksomhed. Praktikvirksomheder kunne fx være Niras, Cowi, Vestas, Novo Nordisk, Nordvand, sygehuse, kommuner, genbrugsstationer eller rensningsanlæg.

  Cphbusiness Laboratorie og miljø støtter dig i din praktiksøgning ved bl.a. at vejlede dig i skrivning af ansøgning og samtaleteknik samt i visse tilfælde at etablere virksomhedskontakten.

  Under praktikdelen skal der udarbejdes en praktikrapport, hvor det dokumenteres, at læringsmålene for praktikperioden er opfyldt.

  Praktikken afsluttes med et projekt af ca. ti ugers varighed, som eksamineres på Cphbusiness Laboratorie og Miljø.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  At komme i praktik i udlandet er en enestående chance for at udvide dine kompetencer og give dit CV et internationalt præg.

  Praktikken foregår som i Danmark i en privat eller offentlig virksomhed.

  Praktik i udlandet vil ofte være ulønnet. Hvis det er tilfældet, kan du i modtage SU i praktikperioden. Det er også muligt at søge forskellige legater, afhængigt af hvilket land der vælges.

  Cphbusiness Laboratorie og miljø har mange kontakter i udlandet, og har for nylig bl.a. haft miljøteknologstuderende i praktik i Sverige, Uganda, Ghana, Filippinerne, USA og England.

  Cphbusiness Laboratorie og miljø støtter dig i din praktiksøgning ved bl.a. at vejlede dig i skrivning af ansøgning og CV på engelsk samt i mange tilfælde at etablere virksomhedskontakten.

  Det vil også være muligt at tage kortere studieophold i udlandet i løbet af skoledelen. For eksempel har der været studerende der har lavet projektarbejde i Holland, Belgien og Columbia, og studerende som har taget sommerkursus i Finland og Vietnam.

  Hvis du er interesseret i et udlandsophold, kan du henvende dig til skolens internationale koordinator:

  Maria Baunbæk
  E-mail: mbau@cphbusiness.dk

 • Facts

  Uddannelse

  Miljøteknolog (erhvervsakademiuddannelse)

  Adresse

  Cphbusiness Hillerød 
  Peder Oxes Allé 2
  3400 Hillerød
  Telefon: 36 15 45 06

  Varighed

  To år.

  Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

  Eksempler på indhold 

  • Renere teknologier
  • Miljø- og arbejdsmiljøledelse
  • Biodiversitet
  • Renseprocesser
  • Ressourceoptimering
  • Lovgivning

  Valgfag

  Valgfrit fokusområde inden for enten prøvetagning og rensning eller inden for virksomhedsforståelse og offentlig forvaltning.

  Opbygning 

  Halvandet år på skole efterfulgt af et semesters praktik og projektarbejde. Skoledelen er opbygget af temaer af 4-5 ugers varighed. Et tema kan fx være affald og ressourcer, kemikalier eller virksomheder og regulering.

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende under skoleforløbet og i praktikken.

  Forventet materialeafgift: 2.000 kr. til bøger m.m. på hele uddannelsen.

  Det forventes, at den studerende medbringer egen PC. Skolen stiller Microsofts Office-pakke til rådighed under uddannelsen.

  Gratis brug af printer og kopiering af undervisningsmateriale.

 • Eksamen

  Obligatoriske læringsaktiviteter

  På uddannelsen er der obligatoriske cases, virksomhedsbesøg, opgaver mv. De obligatoriske læringsaktiviteter betragtes ikke som eksamener, men som en del af læringsprocessen, der skal dokumentere, at du er studieaktiv.

  Det er en forsætning for at blive indstillet til eksamen, at man har opfyldt de obligatoriske læringsaktiviteter.

  Eksamener

  Uddannelsen har fire eksamener under skoledelen samt en praktikprøve og en prøve i det afsluttende projekt.

  Praktikprøven

  En skriftlig rapport, der afleveres i slutningen af praktikperioden. Den studerendes udbytte af praktikken evalueres via en skriftlig rapport, hvor den studerende kort beskriver, hvorledes læringsmålene for praktikperioden er opnået.

  Prøven er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

  Afslutningsprojektet

  Afslutningsprojektet er en mundtlig prøve med en rapport som eksamensgrundlag.

  Det afsluttende eksamensprojekt gennemføres normalt på praktikstedet, men kan udføres på Cphbusiness Laboratorie og Miljø. Der arbejdes med en problemstilling, og der udarbejdes en projektrapport.

  Evalueringen er en helhedsvurdering af rapporten og den mundtlige del af eksaminationen.

  Prøven er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

  Eksamensreglement  

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Hillerød

  Peder Oxes Allé 2
  DK-3400 Hillerød

  Træffetider: mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00 - 11.00
  Telefontræffetider: mandag – torsdag kl. 9.00-11.00

  E-mail: laborant-miljo@cphbusiness.dk
  Telefon: 36 15 45 16

  Studievejleder

  Charlotte Hald Pratt Charlotte Hald Pratt, e-mail: chpr@cphbusiness.dk.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordninger

  Bekendtgørelser og eksamensreglement

 • Tidligere studieordninger
 • Kom i studiepraktik

  Prøv en dag på Cphbusiness Laboratorie og Miljø

  Går du og overvejer, om miljøteknologuddannelsen er noget for dig, så har vi et tilbud til dig: Kom i studiepraktik for en dag og oplev livet som miljøteknologstuderende!

  Du følger undervisningen sammen med en klasse, og du møder studerende og undervisere.

  Kender du nogen, du vil følges med, kan I melde jer til den samme dag.

  Hvis du vil i studiepraktik, kan du tilmelde dig ved at maile til laborant-miljo@cphbusiness.dk eller send en sms til 20 18 04 16 med teksten "Studiepraktik":

  Vi vil derefter kontakte dig og aftale nærmere.

  Vi glæder os til at byde dig velkommen!

  Områdechef Annette Thromsholdt