Innovation, produkt og produktion

Interesserer du dig for innovation og produktion, og vil du gerne arbejde med vækst og udvikling, så er akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion sikkert noget for dig.

Indhold

På akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion kan du vælge mellem to uddannelsesretninger. Du har derved mulighed for at give din uddannelse et specifikt fokus.

De to uddannelsesretninger er hhv. innovation og produktion.

Hvis du vælger retningen innovation, vil du tilegne dig viden om idé- og udviklingsprocesser. Du vil endvidere lære om god projektledelse, og hvordan du skaber og styrer innovative processer.

Med retningen produktion lærer du at vurdere faktorer såsom produktionsteknikker, projektstyring og logistiske forhold samt deres indvirkning på produktionsoptimering. Det vil sætte dig i stand til at deltage i løsningen af problemstillinger i forbindelse med produktion.

Det er desuden muligt at tage en akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion uden uddannelsesretning.

Alle tre er kompetencegivende, videregående uddannelser.

Formål

Virksomheder har brug for medarbejdere, som kan indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser inden for innovation, produktudvikling og produktion samt medarbejdere, som kan varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til fagområdets praksis i såvel private som offentlige organisationer. Samtidig er det vigtigt, at virksomhederne får udviklet deres rutiner, og at de får opbygget strukturer, der sikrer en fortsat udvikling og innovation af nye produkter.

En akademiuddannelse (AU) i innovation, produkt og produktion ruster dig til at analysere, planlægge og vurdere ideer og problemstillinger inden for innovation og produktionsoptimering.

På uddannelsen lærer du at benytte din viden om innovation, produktion og produktudvikling til at opnå resultater - samt at samarbejde med andre på tværs af kulturelle, sproglige og uddannelsesmæssige forskelle.

Med en akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion vil du typisk finde arbejde som produktudvikler, produktionschef, projektleder eller som rådgivende konsulent.

Aktuelle hold

Herunder finder du en liste over de hold på akademiuddannelsen i innovation, produk og produktion, vi udbyder i den kommende tid. Nederst kan du se de hold, der er i gang.

Du kan sortere listen efter navn, ugedag, tidspunkt, sted og opstart.

Kommende hold

Fagmoduler

{{typeName}}
{{educationName}}

Periode

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{course.courseName}} {{ course.location.shortName }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Tilmeld

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

REKTOROle Gram-Olesen UDDANNELSESDIREKTØRGregers Christensen RESSOURCEDIREKTØRJacob Jersild ØKONOMI OG PERSONALETeamleder Lars Peter Brejnrod STUDIEADMINISTRATIONStudieadministrationschef Birgitte Søndergaard Laursen SERVICE OG LOKALITETERServicechef Dan Korsgaard ITIT-chef Kim Mikkelsen SEKRETARIATSpecialkonsulent Ann-Cathrine Andersson SALG OG MARKEDSFØRINGOmrådechef Susanne Rievers SERVICE OG OPLEVELSEOmrådechef John Callisen ØKONOMI OG FINANSOmrådechef Bo Larsen IT OG MULTIMEDIEOmrådechef Lars Bogetoft LABORATORIE OG MILJØOmrådechef Annette Thromsholdt LEDELSE OG KOMMUNIKATIONOmrådechef Jørgen Stilling INNOVATION OG ENTREPRENØRSKABOmrådechef Kirsten Ringgaard CPHBUSINESS INTERNATIONALInternational chef Michael Svejstrup CPHBUSINESS STUDIE OG KARRIERECenterchef Søren Meyer CPHBUSINESS PARTNERCenterchef René Mørkeberg CPHBUSINESS INNOVATIONUdviklings- og innovationschef Frank A. Mathiasen KVALITETKvalitetschef Dorte Schmidt MEDIEMediechef Pernille Jørgensen SMARTLEARNINGChef Tue Bjerl Nielsen Direktion Fagområder Partnerskab med de øvrige erhvervsakademier Tværgående centre Tværgående funktioner Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½  år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- og VOKSENUDDANNELSER UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½  år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor(Top-up)1 ½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år