Bæredygtig projektledelse

Bæredygtig projektledelse

Skal bæredygtige projekter være din nye spidskompetence? Så er dette kursus noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

Projektledelse er i stigende grad en efterspurgt kompetence hos medarbejdere uanset branche og funktion, da projektlederens evne til at skabe overblik og fremdrift øger sandsynligheden for, at initiativer bliver en succes.

Samtidig øges behovet for, at medarbejdere forstår og bidrager til den bæredygtige agenda, så virksomheder og organisationer kan imødekomme de stigende krav om bæredygtige initiativer fra politikere, kunder og samarbejdspartnere.

På kurset bæredygtig projektledelse introducerer vi dig til klassiske og agile projektmetoder, der giver dig et solidt fundament til at realisere og tilpasse projekter til omverdenens skiftende forventninger og behov.

Du lærer også, hvordan den bæredygtige projektleder tager højde for, at styringen og ledelsen er bæredygtig, og at selve projektet har fokus på fx FN's verdensmål.

Du vil:

 • Blive introduceret til projektledelsesværktøjer, som du kan bruge til at udvikle og styre planer, kvalitet, mål, interessenter, risici og din egen rolle som projektleder
 • Få indsigt i FN's verdensmål, den tredobbelte bundlinje (people, planet, profit), og hvordan du kan omsætte FN's verdensmål i praksis
 • Lære at forstå styringen af et projekt fra start til slut og bruge redskaberne til at kunne udvikle din egen ledelsespraksis inden for projektområdet
 • Få en forståelse for teori, praksis og metode inden for klassisk og agil projektledelse

Indhold

Du vil blandt andet komme til at arbejde med:

 • Den måde, du gerne vil indgå i projektet – hvad du gerne vil stå for
 • Redskaber til at udvikle din egen ledelsespraksis inden for projektområdet
 • Hvordan den agile tilgang adskiller sig fra den klassiske, plandrevne tilgang til projekter
 • Målsætning, interessenter, risiko, planlægning, kommunikation og projektorganisationen
 • Teori, værktøjer og metode inden for agil projektledelse
 • Hvordan bæredygtighed kan tænkes ind i projekter, så der er fokus på people, planet og profit
 • Hvordan du kan optimere samarbejdet både i projektgruppen og blandt interessenterne, så dit projekt bliver bæredygtigt og forankret i organisationen

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Projekter er tit tværgående og derfor rigtig gode til at forbedre samarbejdet på tværs i en organisation. De kan være med til at nedbryde siloer og på den måde skabe bæredygtige løsninger
Helene Spliid
Helene Spliid
Lektor
Cphbusiness

Eksamen og ECTS

Bæredygtig projektledelse er et særligt udviklet fag, hvor fokus er på projektledelse i en bæredygtig kontekst.

Fagets formelle titel er projektledelse, som hører under hhv. akademiuddannelsen i ledelse og akademiuddannelsen i innovation og svaret til 10 ECTS-point. Har du tidligere læst faget projektledelse, skal du derfor ikke læse dette fag igen.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og er med ekstern censur.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail