Projektledelse

Projektledelse

Vil du have de rette værktøjer, der sætter dig i stand til at styre dine projekter sikkert gennem hele processen? Så er dette kursus i projektledelse noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget projektledelse får du de rette kompetencer til at lede og styre mindre og mellemstore projekter igennem hele processen, og du lærer at realisere nye ideer og udviklingstiltag.

Du vil:

  • Få indsigt i agile projektmetoder og viden om etablering og udnyttelse af vidensnetværk
  • Lære at vurdere problemstillingerne og finde de mest hensigtsmæssige løsningsmodeller både på et ledelsesmæssigt og et operationelt niveau
  • Blive introduceret til teori, metode og værktøjer, som du kan bruge til at udvikle og styre ressourcer såsom interessenter, planer, kvalitet, mål, risici og din egen rolle som projektleder

På faget projektledelse får du værktøjer til at forberede, gennemføre og afslutte dine projekter, og du vil blive udstyret med relevante værktøjer til bl.a. at udvikle og forbedre projektprocessen, så dine projekter bliver en succes.

Indhold

Faget projektledelse indeholder alt den nødvendige teoriske viden på området og er samtidig tæt på praksis, så du får kompetencer, du straks kan bruge i dit daglige arbejde.

På faget projektledelse skal du blandt andet arbejde med:

  • Projektledelse af mindre og mellemstore projekter
  • Projektstyring
  • Agile projektformer
  • Ressourceallokering

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Projektledelse er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion og et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Derfor kan du møde studerende fra begge uddannelser på holdet. Faget består af 10 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort projekt og er med ekstern censur.

Turboforløb og blended forløb

Vær opmærksom på, at du på dette fag har mulighed for at vælge et turboforløb og et blended forløb.

Turbo: På et turboforløb vil antallet af undervisningsgange være placeret over en kortere periode, så forløbet bliver mere intensivt og strækker sig over kortere tid end almindelige forløb.

Blended: På et blended forløb vil undervisningen være en blanding af fysisk tilstedeværelse/fremmøde og digital undervisning, eksempelvis videoer, webinarer og anden online aktivitet. Den blendede form har til formål at give de studerende mere fleksibilitet, så der er færre gange, man skal møde ind til undervisning. Der vil derfor ikke være fremmøde på alle angivne datoer for undervisningsaktivitet.

Det vil fremgå af de enkelte hold, om det er et turboforløb eller et blended forløb, når du tilmelder dig.