Innovation

Vil du rustes til at udvikle og gennemføre nye idéer i virksomheder og styrke din viden om innovationsprocesser, forretningsmodeller og konceptudvikling? Så er akademiuddannelsen i innovation det rigtige valg for dig.

Derfor skal du læse innovation

På akademiuddannelsen i innovation ruster vi dig til at skabe værdi og fornyelse for virksomheder ved at gå foran i forhold til at analysere, planlægge og vurdere idéer og problemstillinger inden for innovation, forretningsmodeller og projektledelse. Du lærer at indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser inden for bl.a. konceptudvikling og innovative udviklingsprocesser.

Derudover får du værktøjer til at forberede, gennemføre og afslutte projekter, og du bliver ligeledes udstyret med værktøjer til at kunne udvikle og forbedre projektprocessen, så dine projekter bliver en succes. Du udvikler kompetencer til at kunne styre processer og projekter, som omfatter ressourcer, interessenter, planer, kvalitet, mål og risici. Disse kompetencer kan du bruge i dit daglige arbejde med projekter, og du bliver ligeledes klogere på din egen rolle som projektleder, da du trænes i at vurdere og realisere de gode idéer i praksis.

Du vil desuden få viden om idé- og udviklingsprocesser, teamledelse, markedsudvikling og blive i stand til at vurdere og varetage faktorer som organisering af innovation, situationsanalyse, rapid prototyping og deres indvirkning på den innovative proces og organisationens forretningsmodel. Denne viden vil gøre dig i stand til at udnytte de nye muligheder og foretage de nødvendige omstillinger i et foranderligt marked.

Styrk din karriere inden for udvikling og innovation af nye produkter

Uddannelsen i innovation klæder dig på til at samarbejde med andre på tværs af kulturelle, sproglige og uddannelsesmæssige forskelle, og du lærer, hvordan virksomheder får udviklet deres rutiner og bygget strukturer, der sikrer en fortsat udvikling og innovation af nye produkter.

Efter at have taget en akademiuddannelse i innovation vil du kunne varetage jobs som produktudvikler, projektleder eller som rådgivende konsulent i private eller offentlige virksomheder.

Uddannelsens indhold

På akademiuddannelsen i innovation får du blandt andet kendskab til:

 • Teamledelse
 • Projektledelse af mindre og mellemstore projekter
 • Projektstyring
 • Agile projektformer
 • Ressourceallokering
 • Idé- og udviklingsprocesser
 • Innovative processer
 • Kreative metodikker
 • Organisatoriske udfordringer og tilpasninger
 • Rapid prototyping
 • Forretningsmodeller
 • Planlægningsfunktioner i relation til områdets praksis

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Akademiuddannelsen i innovation overgik 1. august 2020 til en ny studieordning, som medførte ændringer i de obligatoriske fag og to af valgfagene. Du kan læse mere om ændringerne under Ændring af obligatoriske fag og valgfag.

Uddannelsens formelle titel er akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, men vær opmærksom på, at Cphbusiness kun tilbyder retningen innovation.

Bliv ringet op og tag en snak om valg af fag eller uddannelse, og hvordan du finder tiden.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i innovation er en erhvervsrettet videregående uddannelse, som læses på deltid.

Uddannelsen består af to obligatoriske fag og en række valgfag. Alle fag afsluttes med en eksamen, og uddannelsen afsluttes med et skriftligt afgangsprojekt. En akademiuddannelse tager typisk tre år at gennemføre med et til to fag pr. semester. Hvert fag har en varighed på ca. tre-seks måneder.

Du bestemmer selv, om du vil tage hele akademiuddannelsen i innovation eller blot udvælge de fag, der interesserer dig, og tage dem som et enkeltstående kursus.

Nedenfor kan du se, hvordan vi anbefaler at strukturere din vej gennem uddannelsen, så du gennem dine valg af fag får skabt en tydelig, faglig profil.

Obligatoriske fag 20 ECTS

Der er to obligatoriske fag på akademiuddannelsen i innovation.
Vis fag Skjul fag

Vælg efter interesse

Innovation 30 ECTS

Hvis du vælger en profil med fokus på innovation, får du viden om idé- og udviklingsprocesser. Du vil også lære om god projektledelse, og hvordan du skaber og styrer innovative processer.
Vis fag Skjul fag

Fag til profilen

Anbefalede valgfag

Anbefalede valgfag fra andre uddannelser

Afgangsprojekt 10 ECTS

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og giver dig mulighed for at gå i dybden med et emne, du brænder for.

Vi anbefaler, at du følger denne vej, som giver dig en profil med fokus på innovation. Du har dog også mulighed for at erstatte valgfag med fag fra andre fagområder. Kontakt vores studievejledere for mere information.

Kommende hold

Fag

{{typeName}}
{{educationName}}

Tid og sted

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{course.courseName}} {{course.courseName}}
Sidste chance
Online {{ course.location.shortName + (course.isBlended ? '/online' : '') }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Gå til kurv Tilmeld
 • Adgangskrav og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • En gymnasial uddannelse + mindst to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Når du ansøger om at blive optaget, skal du vedhæfte et CV. Læs vores guide til CV'er her.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages: evu@cphbusiness.dk

 • Studiets opbygning og fag

  Akademiuddannelsen i innovation tæller 60 ECTS og er bygget op af obligatoriske, valgfrie fag og et afgangsprojekt. Du kan tage uddannelsen med en profil eller uden retning.

  Hvis du ønsker at læse en hel uddannelse, anbefaler vi, at du starter med faget projektledelse, inden du starter på det andet obligatoriske fag.

  Valgfrie fag

  Du kan vælge mellem de fag, der er knyttet til profilen. Desuden kan du vælge fag uden for fagområdet svarende til maksimalt 10 ECTS.

  Fag

  Indledende fag

  Obligatoriske fag

  Profiler

  Profil: innovation

  Afgangsprojekt

 • Ændring af obligatoriske fag og valgfag

  Denne information er til dig, som har læst et eller flere fag på akademiuddannelsen i innovation (ud fra gammel studieordning).

  Da vi pr. 1. august 2020 overgik til en ny studieordning, er der sket ændringer i de obligatoriske fag og valgfagene på akademiuddannelsen i innovation.

  Nyt obligatorisk fag og omdøbte valgfag

  Fagene organisering (5 ECTS) og anvendt økonomi (5 ECTS), der begge har været obligatoriske fag på uddannelsen i tidligere studieordninger, bliver med den nye studieordning til valgfag. Der indføres i stedet et nyt obligatorisk fag, værdikæden i praksis (10 ECTS). Projektledelse udgør fortsat et obligatorisk fag.

  Valgfaget kvalitetsdeltagelse (5 ECTS) bliver omdøbt til kvalitetsstyring i praksis (5 ECTS), men vil fortsat have samme indhold. Ligeledes omdøbes valgfaget innovationsledelse (10 ECTS) til innovation i praksis (10 ECTS). 

  Hvad betyder ændringen af de obligatoriske fag for dig?

  • Hvis du ikke ønsker at tage hele uddannelsen, har denne ændring ingen betydning for dig. Du kan derfor blot se bort fra denne meddelelse.
  • Hvis du ønsker at tage hele uddannelsen og endnu ikke har læst et obligatorisk fag ud fra en tidligere studieordning (organisering og anvendt økonomi), har denne ændring ingen betydning for dig. Da vil du blot kunne læse de obligatoriske fag ud fra den nye version af studieordningen. De eventuelle valgfag, du måtte have læst ud fra en tidligere studieordning, vil fortsat komme til at indgå som valgfag i din samlede uddannelse.
   OBS: Er du tilmeldt enten organisering (5 ECTS) eller anvendt økonomi (5 ECTS) i efteråret 2020 og ønsker at ændre tilmelding, kan du kontakte os på evu@cphbusiness.dk. Det nye obligatoriske fag værdikæden i praksis vil dog først blive tilbudt fra januar 2021.
  • Hvis du ønsker at tage hele uddannelsen og allerede har læst ét af de obligatoriske 5 ECTS-fag ud fra en tidligere studieordning (organisering eller anvendt økonomi), har du fortsat mulighed for at tage det andet obligatoriske fag til 5 ECTS, som du mangler, og dernæst færdiggøre uddannelsen med valgfag fra den nye studieordning.
   Du kan også vælge at tage det nye obligatoriske fag værdikæden i praksis (10 ECTS), der tilbydes fra januar 2021, hvorefter det obligatoriske fag, du allerede har læst (organisering eller anvendt økonomi), omdannes til et valgfag i henhold til den nye studieordning.
  • Hvis du ønsker at tage hele uddannelsen og allerede har læst begge obligatoriske fag ud fra en tidligere studieordning (organisering og anvendt økonomi), har du mulighed for at afslutte uddannelsen med valgfag fra den nye studieordning, således at organisering og anvendt økonomi fortsat udgør de obligatoriske fag i din samlede uddannelse.
   Du kan også vælge at tage det nye obligatoriske fag værdikæden i praksis (10 ECTS), der tilbydes fra januar 2021, hvorefter de obligatoriske fag, du allerede har læst (organisering og anvendt økonomi), omdannes til valgfag i henhold til den nye studieordning.

  OBS: Projektledelse udgør fortsat et obligatorisk fag efter d. 1. august 2020, så hvis du ønsker at tage hele uddannelsen, skal du fortsat læse dette fag.

  For alle ovenstående eksempler gælder fortsat reglen om, at uddannelsen skal være afsluttet inden for den seksårige periode, som alle studerende har til at færdiggøre uddannelsen uanset studieordning.

  Hvad betyder ændringen af titler på valgfagene for dig?

  Har du allerede læst kvalitetsdeltagelse eller innovationsledelse, vil denne ændring ikke få betydning for dig.

  Er du tilmeldt et af de to valgfag med opstart i efteråret 2020, vil det være den nye titel på faget, der kommer til at fremgå af eksamensbeviset (hhv. kvalitetsstyring i praksis eller innovation i praksis).

  Kontakt os

  Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte vores studievejledere på evu@cphbusiness.dk.

 • Sådan foregår undervisningen

  Vi kobler viden til din hverdag

  Undervisningen på Cphbusiness er praksisnær. Det betyder, at du kommer til at arbejde med udfordringer, eksempler og cases fra din egen hverdag. Du får derfor kompetencer, der er direkte relateret til din egen jobsituation, og som du kan tage med hjem og anvende med det samme i din egen praksis. Dine medstuderende og underviser vil ligeledes bringe cases ind i undervisningen, der sætter den teori, du lærer i undervisningen, i spil.

  I perioden mellem undervisningsgangene læser du litteratur, ser video og arbejder med fagets indhold enten alene eller som gruppearbejde.

  Anerkendende undervisere

  Gennem undervisningsforløbet vil du blive opmærksom på egne kompetencer og færdigheder og får gennem undervisningens udformning mulighed for at videreudvikle dem. Undervisningen foregår i et trygt og nærværende læringsrum, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål og indgå i dialog med din underviser og medstuderende.

  Undervisningen faciliteres, så der er plads til at opbygge relationer og netværk gennem læringsfællesskaber, feedbackprocesser og faglige og tværfaglige samarbejder.

  Mød dine undervisere

  Model

  Undervisningsformer: Fysisk, online eller blended

  Cphbusiness' studerende har forskellige behov, og vi tilbyder derfor forskellige former for undervisning. Du kan se, hvilken undervisningsform der gælder for det pågældende hold, når du tilmelder dig.

  På de hold, hvor der indgår online undervisning, vil der altid være en underviser til stede i undervisningen. Du er derfor sikret, at du kan interagere med din underviser og dine medstuderende i næsten samme grad, som hvis undervisningen foregår i et fysisk lokale.

  Undervisning med fysisk fremmøde

  • Når du er tilmeldt et hold, hvor undervisningen foregår med fysisk fremmøde, skal du møde ind på en af Cphbusiness' lokationer.
  • Her arbejder du med de teorier og modeller, du har læst om i perioden mellem undervisningsgangene.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i din egen praksis. Derfor kan du anvende din nye viden i din egen hverdag med det samme.

  Online undervisning med tilstedeværelse

  • Du møder til undervisning på Zoom, der er en online platform, sammen med din underviser og dine medstuderende.
  • Her arbejder du med de teorier og modeller, du har læst om i perioden mellem undervisningsgangene.
  • Din underviser vil facilitere gruppearbejde og diskussioner i plenum på samme måde som i et fysisk lokale.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i din egen praksis. Derfor kan du anvende din nye viden i din egen hverdag med det samme.
  • En fordel ved online undervisning er, at du kan deltage i undervisningen uanset hvor du befinder dig, og at du sparer tid på transport.

  Blended learning

  • Undervisningen foregår i en vekslen mellem fysisk fremmøde og online tilstedeværelse. Når du tilmelder dig, kan du se, hvilke undervisningsgange der er planlagt med hhv. fysisk fremmøde og online undervisning.
  • Du mødes til undervisning med din underviser og dine medstuderende enten på onlineplatformen Zoom eller på en af Cphbusiness’ fysiske lokationer.
  • Din underviser vil facilitere gruppearbejde og diskussioner i plenum, uanset om det er online eller med fysisk fremmøde.
  • Du arbejder med de teorier og modeller, du har læst om i perioden mellem undervisningsgangene.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i din egen praksis. Derfor kan du anvende din nye viden i din egen hverdag med det samme.
 • Facts

  Sted

  Ved tilmelding kan du se, på hvilken af vores lokationer undervisningen finder sted.

  Varighed og undervisningsform

  En hel uddannelse tager typisk tre år at gennemføre med 1 - 2 fag pr. halvår.

  Undervisningen ligger normalt i dagtimerne mellem klokken 09.00 og 15.00 eller om aftenen mellem klokken 17.00 og 20.00. Du skal regne med at bruge 12 til 15 arbejdstimer pr. uge inklusive undervisning, forberedelse og eksamen.

  Vær opmærksom på, at undervisningen bliver tilpasset holdets størrelse. Den pædagogiske tilrettelæggelse af forløbet vil således variere, og der kan forekomme digitale undervisningselementer. Det betyder, at den samlede tid, som du skal bruge til undervisning, læsning, forberedelse og eksamensforberedelse, er den samme - men det kan være, at der på hold med få deltagere bliver færre undervisningstimer med et anderledes og tilpasset pædagogisk indhold.

  Omfang

  60 ECTS (+ 60 ECTS for din erhvervserfaring = 120 ECTS).

  Økonomi

  På akademiuddannelserne er der egenbetaling betalt af dig selv eller din arbejdsgiver. Dog er der mulighed for at søge midler fra omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært og i beskæftigelse. Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

  I nogle tilfælde kan der være mulighed for at søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Få flere informationer på www.svu.dk.

  For vejledning og ansøgning om SVU henviser vi til:

  Københavns Professionshøjskole
  SVU-administrationen
  Humletorvet 3, K3/09
  1799 København V
  Telefon 51 38 04 11

 • Eksamen

  Eksamen

  Der afholdes eksamen efter hvert fag. Eksamen kan være enten skriftlig eller mundtlig. Du kan se, hvilken eksamenstype der gælder for det enkelte fag under beskrivelsen af faget her på hjemmesiden.

  En hel uddannelse afsluttes med et afgangsprojekt og en mundtlig eksamen.

 • Studievejledning

  Studievejlederen kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag: 9.00 - 12.00
  Tirsdag: 12.30 - 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.00 - 12.00
  Fredag: 9.00 - 12.00

  Du har også mulighed for at booke et telefonmøde med en studievejleder her: Book en telefonvejledning.

  Desuden er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Bemærk, at studievejledningen holder lukket i uge 27, 28 og 29 samt mandag i uge 30.

  Studievejleder

  Malene Krab Koed Eriksen
  Malene Krab Koed Eriksen

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Med en akademiuddannelse i innovation kan du varetage stillinger inden for en række forskellige områder. Relevante job kan eksempelvis være produktudvikler, produktionschef, projektleder og rådgivende konsulent.

  Hvis du vil studere videre, har du mulighed for at tage en relevant diplomuddannelse.

 • Online uddannelse

  Som et samarbejde mellem Danmarks ni erhvervsakademier, tilbyder SmartLearning efter- og videreuddannelse som e-læring. Du kan tage de samme akademi- og diplomuddannelser, som du kender fra Cphbusiness – blot som 100% online studie.

  Læs om dine muligheder for at studere online.

 • Selvstuderende

  Som selvstuderende kan du gå til eksamen på alle fag på vores deltidsuddannelser, hvis faget er i udbud.

  Som selvstuderende modtager du ikke undervisning eller vejledning fra Cphbusiness. Du får udelukkede stillet en eksamen til rådighed med en censor og en eksaminator.

  Alle fag er bekendtgørelsesbelagte og beskrevet i nationale studieordninger, der fastsætter fagets indhold, niveau og læringsmål. Den aktuelle studieordning og bekendtgørelse finder du her på hjemmesiden under de enkelte akademi- og diplomuddannelser.  

  I studieordningen kan du se de læringsmål, som eksaminator og censor vurderer dig på til eksamen. Eksamensformen kan du læse mere om i vores eksamenskataloger. Du vil få en karakter efter 7-trinsskalaen.

  Der er to eksamensterminer om året; sommer og vinter. Eksamen for selvstuderende afholdes på eksamensdatoer fastsat af Cphbusiness.

  Efter du har bestået din eksamen, fremsendes et eksamensbevis til din e-Boks. 

  Optagelseskrav

  Du skal opfylde adgangskravene for det fag, du ønsker at gå til eksamen i. Adgangskravene afhænger af fagets uddannelsesniveau.

  Priser

  Prisen for eksamen som selvstuderende afhænger af eksamensform og uddannelsesniveau. Kontakt os på e-mail eller telefon for at få oplyst prisen på en specifik eksamen.

  Kontakt os

  Cphbusiness Partner 
  E-mail: udbud@cphbusiness.dk 
  Telefon: 36 15 48 66

  Tilmelding

  Tilmeld dig ved at udfylde formularen herunder. Så kontakter vi dig med information om den næste eksamen i det ønskede fag.

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Gamle studieordninger
 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

 • FAQ - ofte stillede spørgsmål om videreuddannelse

  Har du spørgsmål til tilmelding, adgangskrav, dokumentation, betaling eller lignende, anbefaler vi, at du læser vores FAQ, som besvarer alle de oftest stillede spørgsmål om efter- og videreuddannelse på Cphbusiness.

  Læs vores FAQ om efter- og videreuddannelse.

Printvenligt materiale om uddannelsen

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail