Ledelse

Drømmer du om et job, hvor gode ledelsesværktøjer og et godt blik for at analysere, planlægge og udføre ledelse er en nødvendighed, så er en akademiuddannelse i ledelse den rette uddannelse for dig.

Værktøjer der kan bruges i hverdagen

En akademiuddannelse i ledelse er rettet imod nuværende og kommende (1. linje ledere)/ledere. Uddannelsen åbner op for en masse vigtige ledelsesmæssige værktøjer, der umiddelbart kan bringes i anvendelse i eget ledelsesrum.

Uddannelsen har et forretningsmæssigt udgangspunkt og svarer niveaumæssigt til HD 1. del og giver sammen med efterfølgende to års erhvervserfaring adgang til diplomuddannelsen.

Uddannelsens fokus er på dig som leder, ledelse af medarbejdere, ledelse/coaching af teams og grupper, ledelse af forandringer mv.

Praksisnær undervisning

Uddannelsen og de opgaver, der hører til, tager udgangspunkt i dine ledelsesmæssige udfordringer i din organisation. På studiet kombinerer vi disse udfordringer med relevant teori, og det giver dig konkrete inputs, som du kan bringe i spil i dit job som leder.

Uddannelsen er rettet mod ledere i den private og offentlige sektor.

Uddannelsen faciliteres af undervisere, der har praksisnær indsigt i de ledelsesmæssige processer og teorier. Underviserne vil gøre brug af læringselementer fra vores fleksible læringsprogram, så indlæringen bliver udfordrende og spændende med mange muligheder.

Lederuddannelsens forløb

Du kan tage uddannelsen på 2-3 år. Fagene er korte semesterfag med en varighed på ca. seks måneder. Alle fag afsluttes med en eksamen.

Under uddannelsen kan du gøre brug af vores læringsarkitekter til at få fuld udnyttelse af din uddannelse i dit ledelsesrum.

Cphbusiness anbefaler nedenstående flow i akademiuddannelsen i ledelse. Du kan dog selv frit vælge fag og fagkombination, hvis du fx kun ønsker at tage dele af uddannelsen.

Fag

Varighed

Ects

Ledelse i praksis

6 mdr.

10

Organisation og arbejdspsykologi

6 mdr.

10

Det strategiske lederskab

6 mdr.

10

To valgfag

10 mdr.

2*10 = 20

Det afsluttende projekt

6 mdr.

10

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende forløb på Danmarks største erhvervsakademi.

Informationsmøde om ledelse

Den 15. august 2017 holder vi informationsmøde om akademiuddannelsen i ledelse. Tilmeld dig informationsmødet og find ud af, hvordan du kan blive en god leder. Læs mere om informationsmødet her.

Aktuelle hold

Herunder finder du en liste over de hold på akademiuddannelsen i ledelse, vi udbyder i den kommende tid. Du kan sortere og filtrere listen efter fx navn, sted, ugedag, tidspunkt og opstart.

Kommende hold

Fagmoduler

{{typeName}}
{{educationName}}

Periode

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{course.courseName}} {{ course.location.shortName }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Tilmeld
Mød studerende, der tager en akademiuddannelse inden for ledelse og kommunikation.

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

REKTOROle Gram-Olesen UDDANNELSESDIREKTØRGregers Christensen RESSOURCEDIREKTØRJacob Jersild ØKONOMI OG PERSONALETeamleder Lars Peter Brejnrod STUDIEADMINISTRATIONStudieadministrationschef Birgitte Søndergaard Laursen SERVICE OG LOKALITETERServicechef Dan Korsgaard ITIT-chef Kim Mikkelsen SEKRETARIATSpecialkonsulent Ann-Cathrine Andersson SALG OG MARKEDSFØRINGOmrådechef Susanne Rievers SERVICE OG OPLEVELSEOmrådechef John Callisen ØKONOMI OG FINANSOmrådechef Bo Larsen IT OG MULTIMEDIEOmrådechef Lars Bogetoft LABORATORIE OG MILJØOmrådechef Annette Thromsholdt LEDELSE OG KOMMUNIKATIONOmrådechef Jørgen Stilling INNOVATION OG ENTREPRENØRSKABOmrådechef Kirsten Ringgaard CPHBUSINESS INTERNATIONALInternational chef Michael Svejstrup CPHBUSINESS STUDIE OG KARRIERECenterchef Søren Meyer CPHBUSINESS PARTNERCenterchef René Mørkeberg CPHBUSINESS INNOVATIONUdviklings- og innovationschef Frank A. Mathiasen KVALITETKvalitetschef Dorte Schmidt MEDIEMediechef Pernille Jørgensen SMARTLEARNINGChef Tue Bjerl Nielsen Direktion Fagområder Partnerskab med de øvrige erhvervsakademier Tværgående centre Tværgående funktioner Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½  år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- og VOKSENUDDANNELSER UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½  år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor(Top-up)1 ½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år