Arbejdsmiljøledelse

Arbejdsmiljøledelse

Vil du arbejde med at sikre arbejdsmiljø og sikkerhedsstandarder, men mangler de faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer? Så er et kursus i arbejdsmiljøledelse lige noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget arbejdsmiljøledelse bliver du uddannet inden for tilrettelæggelse og implementering af tiltag, så du kan forbedre og sikre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Du får en bred introduktion til at udvikle og lede arbejdsmiljømæssige processer i din virksomhed. Som en del af faget får du også et grundigt indblik i arbejdet med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Du bliver samtidig kvalificeret til at agere som bindeled i det tværfaglige samarbejde mellem din virksomhed og de arbejdsmiljøregulative instanser.

Du vil:

  • Opnå viden om og indsigt i ledelse af processer inden for arbejdsmiljøforhold
  • Få kompetencer til at lede udviklingsorienterede arbejdsprocesser inden for miljøområdet
  • Lære, hvordan konkrete ledelsestiltag i forbindelse med trivsel på arbejdspladsen bør gennemføres

Indhold

På faget arbejdsmiljø skal du blandt andet arbejde med:

  • Arbejdsmarkedsparter og struktur
  • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  • Ledelse af arbejdsmiljømæssige processer
  • Sikkerhedsstandarder
  • Risikovurdering
  • Involvering af medarbejdere

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

0
har også læst ledelse
på Cphbusiness
har også læst ledelse
på Cphbusiness

Eksamen og ECTS

Arbejdsmiljøledelse er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget består af 10 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt, kort projekt og er med intern censur.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for videreuddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail