Arbejdsmiljøledelse

Vil du arbejde med at sikre arbejdsmiljø og sikkerhedsstandarder, men mangler de faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer? Så er arbejdsmiljøledelse lige noget for dig.

Introduktion

Faget arbejdsmiljøledelse er din mulighed for at blive uddannet inden for tilrettelæggelse og implementering af tiltag, der kan forbedre og sikre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Formål

Med faget arbejdsmiljøledelse får du en bred introduktion til at udvikle og lede arbejdsmiljømæssige processer i din virksomhed. Som en del af faget får du et grundigt indblik i arbejdet med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Du bliver samtidig kvalificeret til at agere som bindeled i det tværfaglige samarbejde mellem din virksomhed og de arbejdsmiljøregulative instanser.

Indhold

  • Arbejdsmiljø
  • Ledelse af arbejdsmiljømæssige processer
  • Sikkerhedsstandarder
  • Risikovurdering
  • Involvering af medarbejdere

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Arbejdsmiljøledelse er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget omfatter 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort projekt med intern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.