Forandringsledelse

Vil du gerne blive klogere på din rolle som leder i organisatoriske forandringer? På faget forandringsledelse ruster vi dig til både at analysere og lede udviklings-og forandringsprocesser.

Formål

Fagmodulet giver dig såvel teoretisk som praktisk viden til at analysere og lede forandrings- og udviklingsprocesser i organisationer. Du bliver bekendt med, hvordan du ved brug af forskellige forandringsmetoder og en involverende forandringskommunikation når det strategiske mål på en effektiv motiverende måde.

Indhold

  • Forandringsmodeller og teori
  • Kommunikation som forandringsværktøj
  • Lederens rolle i forandringer
  • Projektstyring
  • Formidling af praksisnære faglige problemstillinger og løsningsmodeller
  • Styring af organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Forandringsledelse er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse. Fagmodulet omfatter 10 ECTS-point.

Eksamenen består af en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. Der er intern censur.