Projektledelse – den agile værktøjskasse

Projektledelse – den agile værktøjskasse

Vil du øge sandsynligheden for, at dine projekter bliver en succes? På kurset projektledelse (den agile værktøjskasse) får du værktøjer til at gennemføre og tilpasse dine projekter til hurtigt skiftende forventninger og behov.

Derfor skal du tage kurset

På kurset projektledelse (den agile værktøjskasse) vil du blive udstyret med relevante værktøjer inden for projektstyring til blandt andet at udvikle og forbedre projektprocessen, og du vil få en professionel tilgang til at realisere nye idéer og udviklingstiltag. Kurset er for dig, der ønsker agile arbejdsredskaber, så du løbende kan tilpasse dine projektleverancer til skiftende behov og krav hos dine kunder eller i din organisation.

Du vil:

  • Få en forståelse for teori, praksis og metode inden for agil projektledelse
  • Lære at forstå styringen af et projekt fra start til slut og bruge redskaberne til at kunne udvikle din egen ledelsespraksis inden for projektområdet
  • Blive introduceret til agile værktøjer, som du kan bruge til at udvikle og styre ressourcer såsom interessenter, planer, kvalitet, mål, risici og din egen rolle som projektleder

Indhold

På kurset projektledelse (den agile værktøjskasse) vil du blandt andet arbejde med:

  • Hvordan den agile tilgang adskiller sig fra den klassiske, plandrevne tilgang til projekter
  • Agile værktøjer og metoder til at skabe motivation, fremdrift og effekt af dine projekter
  • Udfordringer som projektleder
  • Sparring med andre projektledere
  • Effekt af projekter
  • Agil projektstyring
0
har også læst ledelse
på Cphbusiness
har også læst ledelse
på Cphbusiness

Eksamen og ECTS

Projektledelse (den agile værktøjskasse) er et særligt udviklet fag, hvor fokus er på de agile metoder i projektledelse. Fagets formelle titel er projektledelse, som hører under akademiuddannelsen i ledelse, og det svarer til 10 ECTS-point. Har du tidligere taget faget projektledelse, skal du derfor ikke læse dette fag igen.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og er med ekstern censur.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail