Årsrapport og regnskabsanalyse

Vil du gerne blive klogere på regnskabslovgivningen og lære at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter? Så er faget Årsrapport og regnskabsanalyse noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget lærer du den grundlæggende regnskabslovgivning. Du bliver god til at se sammenhænge mellem den interne økonomistyring og den eksterne lovbestemte rapportering.

Indhold

På faget årsrapport og regnskabsanalyser vil du blandt andet arbejde med:

  • Regnskabslovgivningen
  • Årsrapporten
  • Virksomhedsanalyse og risikoafdækning
  • Værdiansættelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Årsrapport og regnskabsanalyse er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring. Faget tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en fire timers skriftlig prøve.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.