Årsrapport og regnskabsanalyse

Vil du gerne blive klogere på regnskabslovgivningen og lære at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter? Så er faget Årsrapport og regnskabsanalyse noget for dig.

Bliv meget klogere på dine årsrapporter

Årsregnskaber kan være svære at forstå, når man ikke er revisor eller vant til at læse regnskaber. På vores kursus lærer du den grundlæggende regnskabslovgivning. Du bliver god til at se sammenhænge mellem den interne økonomistyring og den eksterne lovbestemte rapportering.

Vi lærer dig om:

  • Regnskabslovgivningen
  • Årsrapporten
  • Virksomhedsanalyse og risikoafdækning
  • Værdiansættelse
  • Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Årsrapport og regnskabsanalyse er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en fire timers skriftlig prøve.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.