Økonomistyring i praksis

Vil du blive klogere på økonomisk styring, analyse og planlægning? Så er faget økonomistyring noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget økonomistyring i praksis får du kompetencer til selvstændigt at kunne arbejde i en økonomifunktion med opgaver inden for økonomisk planlægning og styring.

Du vil:

  • Opnå indsigt i sammenhængene mellem teoretiske modeller og det praktiske arbejde med økonomistyring
  • Få grundlæggende viden om din virksomheds komplekse økonomi, budgetter, økonomirapportering, investering og finansiering
  • Lære at analysere og vurdere din virksomheds kapitalbehov og forslag til finansiering

Du lærer også at udarbejde delbudgetter og totalbudgetter og at anvende en cost-benefit-analyser på praktiske problemstillinger.

Indhold

Med faget økonomistyring i praksis på Cphbusiness lærer du at omsætte teori til praksis, så du kan anvende fagets teorier direkte i dit daglige arbejde.

På økonomistyring i praksis skal du blandt andet arbejde med:

  • Budget og budgetkontrol
  • Intern økonomirapportering
  • Investering - herunder optimal levetid og differensinvesteringer
  • Finansiering
  • Nøgletal som styringsværktøj
  • Totalbudgettets bestanddele, såvel verbalt som talmæssigt

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Økonomistyring i praksis er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyringFaget består af 10 ECTS. 

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase og er med ekstern censur.