Regneark til økonomistyring

Vil du gerne lære at bruge regneark til løsning af økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger i virksomheder? Så er faget Regneark til økonomistyring noget for dig.

Formål

Fagmodulet lærer dig at opbygge konkrete økonomiske modeller, som giver dig kompetence til at tage aktivt del i virksomhedens anvendelse af regneark til løsning af økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Du bliver i stand til at anvende regneark til at analysere og vurdere dataudtræk fra virksomhedens økonomisystemer, samt til løsning af mindre statistiske opgaver.

Indhold

  • Økonomiske modeller
  • Dataanalyse 
  • Økonomisk statistik
  • Dataindsamling, -validering, og -vurdering

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Regneark til økonomistyring er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en fire timers skriftlig prøve (elektronisk) med intern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.