Service og oplevelser

Brænder du for at skabe gode, unikke og mindeværdige oplevelser? Og vil du lære, hvordan man professionelt kan skabe værdi via oplevelser? Så er akademiuddannelsen i service og oplevelser den rette for dig.

Hvorfor læse oplevelsesøkonomi?

På akademiuddannelsen i service og oplevelser kvalificerer vi dig til at arbejde med service- og oplevelsesbaseret forretningsudvikling gennem varetagelse af opgaver med at vurdere, udvikle, planlægge og gennemføre løsninger, hvor der tænkes i at skabe merværdi for kunden.

Hvad lærer jeg?

Du vil lære at varetage opgaver inden for eventplanlægning, hvor du analyserer, udvikler, planlægger og gennemfører løsninger, der skaber unikke oplevelser og merværdi for dine kunder. Vi klæder dig på til systematisk og professionelt at forstå og opbygge gode oplevelser, der skiller sig ud fra konkurrenterne.

På uddannelsen får du kompetencer til at brande og markedsføre en virksomhed over for omverdenen, og du lærer at lede og motivere andre i arbejdet med at udvikle og vedligeholde serviceniveauet i en virksomhed.

Bliv merkonom

Du kan kalde dig merkonom, når du har gennemført fag svarende til 40 ECTS-point inden for de merkantile akademiuddanneler.

Uddannelsens indhold

På akademiuddannelsen i service og oplevelser får du blandt andet kendskab til:

 • Skabelse af oplevelser i en servicevirksomhed
 • Købsadfærd og kundeprocesser
 • Forretningsforståelse
 • Oplevelsesøkonomi
 • Events i praksis
 • Ledelse i service- og oplevelsesvirksomheder
 • Revenue management
 • Oplevelsesbaseret forretningsudvikling

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Akademiuddannelsen i service og oplevelser overgik den 1. juli 2022 til en ny studieordning, som medførte ændringer i de obligatoriske og valgfrie fag. Du kan læse mere om ændringerne under Ændring af obligatoriske fag og valgfag.

Bliv ringet op og tag en snak om valg af fag eller uddannelse, og hvordan du finder tiden.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i service og oplevelser er en erhvervsrettet videregående uddannelse, som læses på deltid.

Uddannelsen består af tre obligatoriske fag og en række valgfag. Alle fag afsluttes med en eksamen, og uddannelsen afsluttes med et skriftligt afgangsprojekt. En akademiuddannelse tager typisk tre år at gennemføre med et til to fag pr. semester. Hvert fag har en varighed på ca. tre til seks måneder.

Du har mulighed for at sammensætte uddannelsen ud fra lige netop dine behov og interesser. Derfor bestemmer du selv, om du vil tage hele akademiuddannelsen oplevelsesøkonomi eller blot udvælge de fag, der interesserer dig, og tage dem som et enkeltstående kursus.

I oversigten nedenfor anbefaler vi to oplagte veje gennem uddannelsen, så du gennem dine valg af fag får skabt en tydelig, faglig profil.

Obligatoriske fag 20 ECTS

Der er tre obligatoriske fag på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi.
Vis fag Skjul fag

Vælg efter interesse

Ledelse og udvikling af oplevelsesvirksomheden 30 ECTS

Hvis du arbejder som leder med en strategisk position, er denne profil noget for dig.
Vis fag Skjul fag

Salg og gæstehåndtering i oplevelsesvirksomheden 30 ECTS

Arbejder du som frontline-medarbejder uden ledelsesansvar, men med ansvar for gæster og kunder, anbefaler vi denne profil.
Vis fag Skjul fag

Afgangsprojekt 10 ECTS

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og giver dig mulighed for at gå i dybden med et emne, du brænder for.

Vi anbefaler, at du følger én af disse to veje afhængig af nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver. Du har dog også mulighed for at erstatte valgfag med fag fra andre fagområder.

Kommende hold

Fag

{{typeName}}
{{educationName}}

Tid og sted

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{course.courseName}} {{course.courseName}}
Sidste chance
Online {{ course.location.shortName + (course.isBlended ? '/online' : '') }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Gå til kurv Tilmeld
 • Adgangskrav og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • en gymnasial uddannelse + min. to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke har dokumentation på ovennævnte, men har mere end to års erhvervserfaring, kan du muligvis få en realkompetencevurdering. En realkompetencevurdering er en vurdering af de kompetencer du har opnået uden for det etablerede uddannelsessystem. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Når du ansøger om at blive optaget, skal du vedhæfte et CV. Læs vores guide til CV'er her.

 • Studiets opbygning og fag

  Akademiuddannelsen i service og oplevelser tæller 60 ECTS og er bygget op af obligatoriske og valgfrie fag samt et afgangsprojekt. 

  Valgfrie fag

  Du kan vælge mellem de fag, der er knyttet til profilen. Desuden kan du vælge fag uden for fagområdet svarende til maks. 15 ECTS.

  Fag

  Indledende fag

  Obligatoriske fag

  Valgfrie fag

  Afgangsprojekt

 • Ændring af obligatoriske fag og valgfag

  Denne information er til dig, som har læst et eller flere fag på akademiuddannelsen i service og oplevelser (ud fra gammel studieordning).

  Da vi 1. juli 2022 overgik til en ny studieordning, skete der ændringer i de obligatoriske fag og valgfagene på akademiuddannelsen i service og oplevelser.

  Nye obligatoriske fag og valgfag samt omdøbte valgfag

  Faget oplevelsesledelse (10 ECTS), der har været et obligatorisk fag på uddannelsen i tidligere studieordninger, bliver med den nye studieordning til valgfag. Der indføres i stedet to nye obligatoriske fag: service, oplevelser og værtskab (5 ECTS) og kundeforståelse og oplevelsesdesign (5 ECTS). Oplevelsesøkonomi udgør fortsat et obligatorisk fag.

  Valgfaget markedsføring og oplevelsesøkonomi (5 ECTS) bliver omdøbt til markedsføring af service og oplevelser (5 ECTS), men vil fortsat have samme indhold. Der tilføjes også to nye valgfag: oplevelsesbaseret konceptudvikling (5 ECTS) og revenue management (5 ECTS).

  Hvad betyder ændringen af de obligatoriske fag for dig?

  • Hvis du ikke ønsker at tage hele uddannelsen, har denne ændring ingen betydning for dig. Du kan derfor blot se bort fra denne meddelelse.
  • Hvis du ønsker at tage hele uddannelsen og endnu ikke har læst et obligatorisk fag ud fra en tidligere studieordning, har denne ændring ingen betydning for dig. Da vil du blot kunne læse de obligatoriske fag ud fra den nye version af studieordningen. De eventuelle valgfag, du måtte have læst ud fra en tidligere studieordning, vil fortsat komme til at indgå som valgfag i din samlede uddannelse.
  • Hvis du ønsker at tage hele uddannelsen og har læst det obligatoriske fag oplevelsesledelse ud fra en tidligere studieordning, har du fortsat mulighed for at tage det andet obligatoriske fag (oplevelsesøkonomi) som du mangler fra den gamle studieordning og dernæst færdiggøre uddannelsen med valgfag fra den nye studieordning.
  • Hvis du ønsker at tage hele uddannelsen og allerede har læst begge obligatoriske fag ud fra en tidligere studieordning (oplevelsesøkonomi og oplevelsesledelse), har du mulighed for at afslutte uddannelsen med valgfag fra den nye studieordning, således at oplevelsesøkonomi og oplevelsesledelse fortsat udgør de obligatoriske fag i din samlede uddannelse. Du kan også vælge at tage de to nye obligatoriske fag, hvorefter et af de obligatoriske fag, du allerede har læst (oplevelsesledelse), omdannes til et valgfag i henhold til den nye studieordning.

  For alle ovenstående eksempler gælder fortsat reglen om, at uddannelsen skal være afsluttet inden for den seksårige periode, som alle studerende har til at færdiggøre uddannelsen uanset studieordning.

  Hvad betyder ændringen af titler på valgfagene for dig?

  Har du allerede læst markedsføring og oplevelsesøkonomi, vil denne ændring ikke få betydning for dig.

  Kontakt os

  Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte vores studievejledere.

 • Sådan foregår undervisningen

  Vi kobler viden til din hverdag

  Undervisningen på Cphbusiness er praksisnær. Det betyder, at du kommer til at arbejde med udfordringer, eksempler og cases fra din egen hverdag. Du får derfor kompetencer, der er direkte relateret til din egen jobsituation, og som du kan tage med hjem og anvende med det samme i din egen praksis. Dine medstuderende og underviser vil ligeledes bringe cases ind i undervisningen, der sætter den teori, du lærer i undervisningen, i spil.

  I perioden mellem undervisningsgangene læser du litteratur, ser video og arbejder med fagets indhold enten alene eller som gruppearbejde.

  Anerkendende undervisere

  Gennem undervisningsforløbet vil du blive opmærksom på egne kompetencer og færdigheder og får gennem undervisningens udformning mulighed for at videreudvikle dem. Undervisningen foregår i et trygt og nærværende læringsrum, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål og indgå i dialog med din underviser og medstuderende.

  Undervisningen faciliteres, så der er plads til at opbygge relationer og netværk gennem læringsfællesskaber, feedbackprocesser og faglige og tværfaglige samarbejder.

  Mød dine undervisere

  Model

  Undervisningsformer

  Cphbusiness' studerende har forskellige behov, og vi tilbyder derfor forskellige former for undervisning. Du kan se, hvilken undervisningsform der gælder for det pågældende hold, når du tilmelder dig.

  På de hold, hvor der indgår online undervisning, vil der altid være en underviser til stede i undervisningen. Du er derfor sikret, at du kan interagere med din underviser og dine medstuderende i næsten samme grad, som hvis undervisningen foregår i et fysisk lokale.

  Undervisning med fysisk fremmøde

  • Når du er tilmeldt et hold, hvor undervisningen foregår med fysisk fremmøde, skal du møde ind på en af Cphbusiness' lokationer.
  • Her arbejder du med de teorier og modeller, du har læst om i perioden mellem undervisningsgangene.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i din egen praksis. Derfor kan du anvende din nye viden i din egen hverdag med det samme.

  Online undervisning med tilstedeværelse

  • Du møder til undervisning på Zoom, der er en online platform, sammen med din underviser og dine medstuderende.
  • Her arbejder du med de teorier og modeller, du har læst om i perioden mellem undervisningsgangene.
  • Din underviser vil facilitere gruppearbejde og diskussioner i plenum på samme måde som i et fysisk lokale.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i din egen praksis. Derfor kan du anvende din nye viden i din egen hverdag med det samme.
  • En fordel ved online undervisning er, at du kan deltage i undervisningen uanset hvor du befinder dig, og at du sparer tid på transport.

  Blended learning

  • Undervisningen foregår i en vekslen mellem fysisk fremmøde og online tilstedeværelse. Når du tilmelder dig, kan du se, hvilke undervisningsgange der er planlagt med hhv. fysisk fremmøde og online undervisning.
  • Du mødes til undervisning med din underviser og dine medstuderende enten på onlineplatformen Zoom eller på en af Cphbusiness’ fysiske lokationer.
  • Din underviser vil facilitere gruppearbejde og diskussioner i plenum, uanset om det er online eller med fysisk fremmøde.
  • Du arbejder med de teorier og modeller, du har læst om i perioden mellem undervisningsgangene.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i din egen praksis. Derfor kan du anvende din nye viden i din egen hverdag med det samme.
 • Facts

  Sted

  Ved tilmelding kan du se, på hvilken af vores lokationer undervisningen finder sted.

  Varighed og undervisningsform

  En hel uddannelse tager typisk tre år at gennemføre med 1 - 2 fag pr. halvår.

  Undervisningen ligger normalt i dagtimerne mellem klokken 09.00 og 15.00 eller om aftenen mellem klokken 17.00 og 20.00. Du skal regne med at bruge 12 til 15 arbejdstimer pr. uge inklusive undervisning, forberedelse og eksamen.

  Vær opmærksom på, at undervisningen bliver tilpasset holdets størrelse. Den pædagogiske tilrettelæggelse af forløbet vil således variere, og der kan forekomme digitale undervisningselementer. Det betyder, at den samlede tid, som du skal bruge til undervisning, læsning, forberedelse og eksamensforberedelse, er den samme - men det kan være, at der på hold med få deltagere bliver færre undervisningstimer med et anderledes og tilpasset pædagogisk indhold.

  Omfang

  60 ECTS (+ 60 ECTS for din erhvervserfaring = 120 ECTS).

  Økonomi

  På akademiuddannelserne er der egenbetaling betalt af dig selv eller din arbejdsgiver. Dog er der mulighed for at søge midler fra omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært og i beskæftigelse. Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

  I nogle tilfælde kan der være mulighed for at søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Få flere informationer på www.svu.dk.

  For vejledning og ansøgning om SVU henviser vi til:

  Københavns Professionshøjskole
  SVU-administrationen
  Humletorvet 3, K3/09
  1799 København V
  Telefon 51 38 04 11

 • Eksamen

  Eksamen

  Der afholdes eksamen efter hvert fag. Eksamen kan være enten skriftlig eller mundtlig. Du kan se, hvilken eksamenstype der gælder for det enkelte fag under beskrivelsen af faget her på hjemmesiden.

  En hel uddannelse afsluttes med et afgangsprojekt og en mundtlig eksamen.

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag: 9.00 - 12.30
  Tirsdag: 12.30 - 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.00 - 12.30
  Fredag: 9.00 - 12.30

  Du har også mulighed for at booke et telefonmøde med en studievejleder her: Book en telefonvejledning.

  Desuden er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Studievejledningen holder lukket på telefonen i uge 29 og 30.

  Vejledere

  Lea Clausen 
  Lea Clausen

  Malene Krab Koed Eriksen
  Malene Krab Koed Eriksen

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Som akademiuddannet i oplevelsesøkonomi er du rustet til at arbejde med oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

  Du bliver fx i stand til at arbejde med vurdering, planlægning og gennemførelse af løsninger, hvor der tænkes i at skabe merværdi for kunden i udvikling, produktion og levering af oplevelser.

  Du bliver også klædt på til at brande og markedsføre virksomheden eller projektet for omverdenen.

  Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi giver dig også mulighed for at forsætte studierne på en relevant diplomuddannelse.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Du kan læse mere om rammerne for akademiuddannelsen og blive klogere på uddannelsens formål, læringsudbytte og pædagogiske tilrettelæggelse. 

  Studieordning

  Studieordning for akademiuddannelsen i service og oplevelser (1. juli 2022)

  Bekendtgørelse

  Du finder link til den gældende bekendtgørelse for akademiuddannelser her.

 • Tidligere studieordninger
 • Online uddannelse

  Som et samarbejde mellem Danmarks ni erhvervsakademier, tilbyder SmartLearning efter- og videreuddannelse som e-læring. Du kan tage de samme akademi- og diplomuddannelser, som du kender fra Cphbusiness – blot som 100% online studie.

  Læs om dine muligheder for at studere online.

 • Selvstuderende

  Som selvstuderende kan du gå til eksamen på alle fag på vores deltidsuddannelser, hvis faget er i udbud.

  Som selvstuderende modtager du ikke undervisning eller vejledning fra Cphbusiness. Du får udelukkede stillet en eksamen til rådighed med en censor og en eksaminator.

  Alle fag er bekendtgørelsesbelagte og beskrevet i nationale studieordninger, der fastsætter fagets indhold, niveau og læringsmål. Den aktuelle studieordning og bekendtgørelse finder du her på hjemmesiden under de enkelte akademi- og diplomuddannelser.  

  I studieordningen kan du se de læringsmål, som eksaminator og censor vurderer dig på til eksamen. Eksamensformen kan du læse mere om i vores eksamenskataloger. Du vil få en karakter efter 7-trinsskalaen.

  Der er to eksamensterminer om året; sommer og vinter. Eksamen for selvstuderende afholdes på eksamensdatoer fastsat af Cphbusiness.

  Efter du har bestået din eksamen, fremsendes et eksamensbevis til din e-Boks. 

  Optagelseskrav

  Du skal opfylde adgangskravene for det fag, du ønsker at gå til eksamen i. Adgangskravene afhænger af fagets uddannelsesniveau.

  Priser

  Prisen for eksamen som selvstuderende afhænger af eksamensform og uddannelsesniveau. Kontakt os på e-mail eller telefon for at få oplyst prisen på en specifik eksamen.

  Kontakt os

  Cphbusiness Partner 
  E-mail: udbud@cphbusiness.dk 
  Telefon: 36 15 48 66

  Tilmelding

  Tilmeld dig ved at udfylde formularen herunder. Så kontakter vi dig med information om den næste eksamen i det ønskede fag.

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

 • Golfmanagement

  Drømmer du om en karriere inden for golfbranchen, eller vil du sætte yderligere skub i din nuværende karriere? Så er akademiuddannelsen i retningen oplevelsesøkonomi med speciale i ledelse af golfklubbber noget for dig.

  Formål

  Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med ledelse og udviklingsopgaver i de danske golfklubber. Du får kvalifikationer til selvstændigt at forstå og anvende ledelsesteorier og metoder, der kan anvendes til at planlægge og gennemføre de komplekse opgaver, man naturligt møder i en golfklub.

  Uddannelsen er for dig, der har administrative, ledende eller udviklingsorienterede funktioner i golfverdenen. Det kan typisk være som golfmanager, golfsekretær med ambitioner om at avancere, golf pro, chefgreenkeeper eller konsulent. Uddannelsen henvender sig til andre, der ønsker at udbygge deres formelle kompetencer inden for golfmanagement. Også personer uden for golfbranchen med et ønske om at kvalificere sig til et job i golfbranchen kan deltage.

  Indhold

  Inden for rammerne af akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi er uddannelsens indhold, emner, cases m.v. tilpasset de opgaver, som ansatte i golfklubber beskæftiger sig med.

  Med denne uddannelse opnår du en officielt anerkendt, kompetencegivende lederuddannelse på akademiniveau, som kan anvendes i andre sammenhænge end golfverdenen.

  Baggrund

  De danske golfklubber har gennemgået en forvandling fra overvejende at være foreningsdrevne klubber baseret på engagement og frivilligt arbejde til at være moderne oplevelsesøkonomiske virksomheder, med golf som det sportslige omdrejningspunkt. Udviklingen går stærkt i golfbranchen og konkurrencen med andre udbydere af idrætstilbud til befolkningen er stigende.

  Udviklingen medfører stadigt øgede krav til en professionel varetagelse af drifts- og ledelsesmæssige opgaver i golfklubberne. Dette betyder, at de ansatte har et stadigt stigende behov for et struktureret uddannelsestilbud, som kan klæde dem på til at varetage professionelle service-, drifts- og ledelsesopgaver.

  DGU (Dansk Golf Union), GAF (Golfens Administrative Forening) og PGA (Professional Golfers' Association) har derfor i samarbejde med Cphbusiness taget initiativ til at udbyde et samlet kompetencegivende uddannelsestilbud af høj kvalitet målrettet de ansatte i de danske golfklubber.

  Cphbusiness er formelt kursusansvarlig uddannelsesinstitution, og akademiddannelsen er bygget op omkring studiebekendtgørelsen for akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi.

  Akademiuddannelsen er en oplagt mulighed for dig, som gerne vil videreuddanne dig på deltid.

  Studiets opbygning

  Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt.

  Fælles for alle moduler er, at Cphbusiness tilknytter en gennemgående kursusleder og koordinator med indgående kendskab til golfverdenen. Kursuslederen vil fungere som 'den Røde tråd' mellem modulerne og binde det samlede kursusforløb sammen.

  Kursusleder og underviser bliver Klaus Frejo, som har været kursusleder på de to foregående diplomhold og selv har en mangeårig baggrund som golfmanager, leder og konsulent inden for sportsbranchen samt underviser på de videregående uddannelser i sport management.

  Alle undervisere på diplomuddannelserne er uddannet på minimum kandidatniveau. Desuden vil en række gæstelærere og oplægsholdere med indgående kendskab til golfverdenen bidrage med deres ekspertise. DGU deltager yderligere med konsulenter og eksperter, når muligt og relevant.

  Fagmoduler

  Golfmanagement omfatter følgende fagmoduler:

  Obligatoriske fagmoduler

  • Oplevelsesøkonomi (10 ECTS)
  • Oplevelsesledelse (10 ECTS)

  Studieretningsfagmoduler

  • Eventmanagement (10 ECTS)
  • Markedsføring (5 ECTS)
  • Lederens forretningsforståelse (5 ECTS)
  • Det strategiske lederskab (10 ECTS)
  • Eventledelse (5 ECTS)

  Afgangsprojekt

  • Afgangsprojekt (10 ECTS)

  Facts

  Internatkurserne afholdes på Vejen Idrætscenter. Se mere om stedet på www.vejenic.dk.

  Alle kursusdage er inkl. fuld forplejning, enkeltværelse samt adgang til idrætsfaciliteterne på Vejen Idrætscenter.

  Pris

  • 17.900 kr. for et 10 ECTS-modul
  • 8.950 kr. for et 5 ECTS-modul
  • 17.900 kr. for et 15 ECTS-modul (afgangsprojekt)

  Prisen er inkl. undervisning, internat med fuld forplejning samt litteratur.

  Studerende og deres arbejdsgivere har mulighed for at søge tilskud til uddannelsen via Statens Voksen Uddannelsesstøtte. Læs mere på www.svu.dk.

 • FAQ - ofte stillede spørgsmål om videreuddannelse

  Har du spørgsmål til tilmelding, adgangskrav, dokumentation, betaling eller lignende, anbefaler vi, at du læser vores FAQ, som besvarer alle de oftest stillede spørgsmål om efter- og videreuddannelse på Cphbusiness.

  Læs vores FAQ om efter- og videreuddannelse.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail