Erhvervsøkonomi

Vil du kunne stå for den bedst mulige økonomiske planlægning og lære mere om økonomiske løsningsmodeller og -metoder? Så er faget erhvervsøkonomi lige noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget erhvervsøkonomi får du en helhedsopfattelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser, der gør dig i stand til at lave optimal økonomisk planlægning.

Du vil:

 • Få teoretisk og praktisk indsigt i at anvende erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og -metoder, så du kan give en effektiv økonomisk rådgivning
 • Opnå indsigt i de mange parametre, der spiller ind på god økonomisk planlægning
 • Blive klogere på virksomhedens økonomiske processer, og hvordan de spiller sammen

På faget får du en helhedsopfattelse af virksomheders økonomi, og du vil få kompetencer til selvstændig at kunne give effektiv økonomisk rådgivning.

Indhold

På faget erhvervsøkonomi skal du blandt andet arbejde med:

 • Virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold
 • Optimering af virksomhedens indtjening med fast og fleksibel kapacitet
 • Aktivitetsoptimering
 • Totalbudgettering
 • Investering og finansiering
 • Markeds- og konkurrenceformer
 • Prisdifferentiering
 • Investeringskalkuler

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen for henholdsvis økonomi og ressourcestyring og skatter og afgifter.

Det anbefales at have kendskab til erhvervsøkonomi eller matematik svarende til niveau C, inden du starter på faget. Hvis du ønsker et indledende kursus i matematik eller erhvervsøkonomi, henviser vi til Smartlearning.

Eksamen og ECTS

Erhvervsøkonomi er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring og et valgfag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter. Derfor kan du møde studerende fra begge uddannelser på holdet. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur.

Printvenligt materiale om faget