Global økonomi

Interesserer du dig for samfundsøkonomi set i relation til den globaliserede verden? Så er faget Global økonomi det rette valg for dig.

Få tjek på den globale økonomi

Inflation, konjunkturer, offentlige indgreb, prisdannelse og vækst. Få tjek på den globale økonomi og dens termer.

Faget Global økonomi giver dig en god forståelse for, hvordan verdensøkonomien hænger sammen. Du bliver også klogere på, hvordan du kan bruge de globale økonomiske sammenhænge strategisk i din virksomhed.

Vi kommer til at lære dig om:

  • Økonomiske begreber, herunder samfundsøkonomiske mål og midler
  • Prisdannelse under forskellige markedsformer, herunder virksomhedernes udbudsbeslutninger og husholdningernes efterspørgselsbeslutninger
  • Handelsteori og handelspolitiske indgreb
  • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
  • Penge- og valutamarkedet
  • Konkurrenceevne og inflation
  • Økonomiske konjunkturer og langsigtet økonomisk vækst

Eksamen og ECTS

Global økonomi er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelserne i skatter og afgifter samt økonomi og ressourcestyring. Derfor kan du møde studerende fra begge uddannelser på holdet.

Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Vi anbefaler, at du har gennemført det forberedende kursus indledende økonomisk matematik, eller at du har et kendskab til matematik svarende til niveau C.

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve med intern censur.

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen for skatter og afgifter eller økonomi- og ressourcestyring.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.