Den merkantile

Vil du rustes til at arbejde selvstændigt og professionelt samt udføre jobfunktioner, der knytter sig til virksomheder inden for det merkantile område? Så er den merkantile diplomuddannelse noget for dig.

Hvorfor læse den merkantile diplomuddannelse?

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil dygtiggøre dig i varetagelsen af merkantile jobfunktioner i offentlige og private virksomheder og institutioner.

Vælg den uddannelsesretning, der er målrettet dine behov, og styrk dine kompetencer inden for salg og markedsføring eller finansiel rådgivning med tilvalg af fag inden for fx kommunikation.

Uddannelsens indhold

På uddannelsen arbejder du med relevante løsningsmodeller og får udvidet din viden om teorier og metoder i relation til den merkantile sektor.

Du kan vælge i mellem en af følgende retninger på Cphbusiness:

Du har desuden mulighed for at tage retningerne kommunikation og økonomi og regnskab som onlineundervisning hos SmartLearning.

Du kan frit kombinere modulerne og på den måde skabe et uddannelsesforløb, som er skræddersyet til dine personlige udviklingsønsker og karrieremål.

Den merkantile diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse, som udbydes på deltid og gennemføres typisk på 2½-3 år og maksimum 6 år.

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Bliv ringet op og tag en snak om valg af fag eller uddannelse, og hvordan du finder tiden.

Uddannelsens opbygning

Den merkantile diplomuddannelse er bygget op af obligatoriske, retningsspecifikke og valgfrie fag. Som studerende skal du tage de to obligatoriske fag, hvorefter du kan vælge mellem én af de ovenstående retninger.

For hver retning gælder, at du skal tage alle de retningsspecifikke fag, hvorefter du frit kan vælge mellem de forskellige valgfag – også inden for andre retninger eller andre diplomuddannelser.

Du kan også vælge at tage uddannelsen uden en specifik retning. I så fald gælder ovenstående ikke for dig.

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. Uanset om du vælger at gennemføre uddannelsen med eller uden retning, skal du samlet have 60 ECTS ved endt uddannelse.

Aktuelle hold

Herunder finder du en liste over de hold på den merkantile diplomuddannelse, vi udbyder i den kommende tid.

Du kan sortere listen efter fx navn, ugedag, tidspunkt, sted og opstart.

Kommende hold

Fag

{{typeName}}
{{educationName}}

Tid og sted

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{course.courseName}} {{course.courseName}}
Sidste chance
Online {{ course.location.shortName }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Tilmeld
 • Adgangskrav og optagelse

  Vil du optages på diplomuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En kort eller mellemlang videregående uddannelse (minimum to år)
   og
  • Mindst to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Når du ansøger om at blive optaget, skal du vedhæfte et CV. Læs vores guide til CV'er her.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages: evu@cphbusiness.dk

 • Studiets opbygning og fag

  Den merkantile diplomuddannelse tæller 60 ECTS og er bygget op af obligatoriske fag, retningsspecifikke fag, valgfrie fag og et afgangsprojekt.

  Gennemgående for alle fag er, at du som studerende inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra din egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i din egen praksis.

  Fag

  Obligatoriske fag gældende for alle uddannelsesretninger

  Retningsfag

  Retning: Finansiel rådgivning

  Retning: Salg og markedsføring

  Valgfrie fag

  Du kan frit vælge mellem valgfag – også inden for andre retninger eller andre diplomuddannelser (15 ECTS), fx fra diplomuddannelsen i ledelse.

  På den måde kan du kombinere fagene og skabe et uddannelsesforløb, som er skræddersyet til dine personlige udviklingsønsker og karrieremål.

 • Ændring i studieordning

  Denne information er til dig, som har læst et eller flere fag under den merkantile diplom (fx retningen salg og markedsføring).

  Hvis du ønsker at tage hele uddannelsen, skal du være opmærksom på, at vi pr. 1. august 2020 overgik til en ny studieordning, som medfører ændringer i uddannelsen.

  Ændring i retningerne kommunikation samt salg og markedsføring

  Retningen kommunikation udgår med den nye studieordning som separat uddannelsesretning. Du kan dog fortsat læse kommunikationsfagene som valgfag. Du har mulighed for at færdiggøre retningen online hos SmartLearning. Læs mere om muligheden for at færdiggøre retningen online hos SmartLearning.

  Under studieretningen salg og markedsføring indføres en større fleksibilitet. Det betyder, at du ikke længere behøver kun at vælge mellem de to valgfag under retningen, hvis du ønsker at læse en hel diplomuddannelse inden for retningen salg og markedsføring. Læs mere om fagene på retningen salg og markedsføring.

  Du har nu mulighed for at vælge op til 15 ECTS blandt fag, der er knyttet til andre retninger på den merkantile diplomuddannelse, eller fra et andet fagområde, fx fra diplomuddannelsen i ledelse.

  Hvad betyder denne ændring for dig?

  • Hvis du ikke ønsker at tage hele uddannelsen, har denne ændring ingen betydning for dig. Du kan derfor blot se bort fra denne meddelelse.
  • Hvis du ønsker at tage hele uddannelsen med retningen salg og markedsføring, skal du blot vide, at du nu har mulighed for at vælge op til 15 ECTS uden for retningen.
  • Hvis du ønsker at tage hele uddannelsen med retningen kommunikation, skal du kontakte SmartLearning, som tilbyder fagene online.

  For alle ovenstående eksempler gælder fortsat reglen om, at uddannelsen skal være afsluttet inden for de seks år, som alle studerende har til at færdiggøre uddannelsen uanset studieordning.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores studievejledere på evu@cphbusiness.dk.

 • Læring og læringsformer

  På Cphbusiness arbejder vi løbende med begreberne læring og læringsformer for at sikre, at de studerende får det størst mulige udbytte af undervisningen.

  Som studerende skal man være forberedt på, at undervisningen både kan inkludere digitale elementer og læringsfællesskaber, hvor læringen finder sted i samspil med medstuderende.

  Digitale læringsaktiviteter

  De digitale aktiviteter kombinerer fysisk tilstedeværelse med fx webinarer, videoer eller lignende, som enten kan gennemføres på Cphbusiness eller hjemmefra. De digitale elementer i undervisningen skaber variation i læringsformerne og giver den studerende mere fleksibilitet i sit læringsforløb og sin hverdag.

  Læringsfællesskaber

  Gennem læringsfællesskaber skal den studerende i samarbejde med sine medstuderende sætte ny viden, teorier og værktøjer i spil ud fra egne iagttagelser og problemstillinger fra praksis. Et eksempel herpå kan være, at de studerende i starten af et forløb får opbygget viden omkring et emne sammen med en underviser, hvorefter underviseren rammesætter en række aktiviteter for de studerende, hvor læringen vil tage udgangspunkt i diskussioner, sparring og feedback de studerende i mellem. Læringsfællesskaberne varierer læringsformerne og giver den studerende et øget refleksionsniveau gennem diskussioner og nye perspektiver på den præsenterede teori.

 • Facts

  Sted

  Ved tilmelding kan du se, på hvilken af vores lokationer undervisningen finder sted.

  Varighed og undervisningsform

  En hel uddannelse tager typisk tre år at gennemføre med 1-2 fag pr. halvår.

  Undervisningen ligger normalt i dagtimerne mellem klokken 09.00 og 15.00 eller om aftenen mellem klokken 17.00 og 20.00. Du skal regne med at bruge 12 til 15 arbejdstimer pr. uge inklusive undervisning, forberedelse og eksamen.

  Vær opmærksom på, at undervisningen bliver tilpasset holdets størrelse. Den pædagogiske tilrettelæggelse af forløbet vil således variere, og der kan forekomme digitale undervisningselementer. Det betyder, at den samlede tid, som du skal bruge til undervisning, læsning, forberedelse og eksamensforberedelse, er den samme - men det kan være, at der på hold med få deltagere bliver færre undervisningstimer med et anderledes og tilpasset pædagogisk indhold.

  Omfang

  60 ECTS.

  Økonomi

  På diplomuddannelserne er der egenbetaling betalt af dig selv eller din arbejdsgiver. Dog er der mulighed for at søge midler fra omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært og i beskæftigelse. Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

  I nogle tilfælde kan der være mulighed for at søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Få flere informationer på www.svu.dk.

  For vejledning og ansøgning om SVU henviser vi til:

  Københavns Professionshøjskole
  SVU-administrationen
  Humletorvet 3, K3/09
  1799 København V
  Telefon 51 38 04 11

 • Eksamen

  Eksamen

  Der afholdes eksamen efter hvert modul. Eksamen kan være enten skriftlig eller mundtlig. Du kan se, hvilken eksamenstype der gælder for det enkelte fag under beskrivelsen af faget her på hjemmesiden.

  En hel uddannelse afsluttes med et afgangsprojekt og en mundtlig eksamen.

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag: 9.00 - 12.30
  Tirsdag: 12.30 - 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.00 - 12.30
  Fredag: 9.00 - 12.30

  Du har også mulighed for at booke et telefonmøde med en studievejleder her: Book en telefonvejledning.

  Desuden er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Vejledere

  Lea Clausen Lea Clausen

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Den merkantile diplomuddannelse giver dig mulighed for at søge en bred vifte af jobs, alt efter hvilken retning du har valgt at specialisere dig indenfor. Uddannelsen giver dig således alle tiders mulighed for selv at styre din karriere.

  Læs videre

  Den merkantile diplomuddannelse giver dig en uddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen giver dig derfor adgang til at læse videre på masterniveau i ind- og udland.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordning

  Bekendtgørelse

  Du finder link til den gældende bekendtgørelse om diplomuddannelser her.

  De seneste love og bekendtgørelser på området er tilgængelige på www.retsinfo.dk

 • Tidligere studieordninger
 • Online uddannelse

  SmartLearning: online efter- og videreuddannelse

  Har du lyst til at studere online?

  Som et samarbejde mellem Danmarks ni erhvervsakademier, tilbyder SmartLearning efter- og videreuddannelse som e-læring. Du kan tage de samme akademi- og diplomuddannelser, som du kender fra Cphbusiness – blot som 100% online studie. 

  Et online studie giver dig muligheden for at læse uafhængigt af tid og sted – og i dit eget tempo. Du kan vælge at tage en hel uddannelse online eller blot enkelte fag på din uddannelse. På den måde får du et uddannelsestilbud, der tager hensyn til din familiesituation, karriere, geografiske placering og faglige kompetencer.

  Du finder alle onlinehold i oversigten over kommende hold på Cphbusiness.

 • Selvstuderende

  Som selvstuderende kan du gå til eksamen på alle fag på vores deltidsuddannelser, hvis faget er i udbud.

  Som selvstuderende modtager du ikke undervisning eller vejledning fra Cphbusiness. Du får udelukkede stillet en eksamen til rådighed med en censor og en eksaminator.

  Alle fag er bekendtgørelsesbelagte og beskrevet i nationale studieordninger, der fastsætter fagets indhold, niveau og læringsmål. Den aktuelle studieordning og bekendtgørelse finder du her på hjemmesiden under de enkelte akademi- og diplomuddannelser.  

  I studieordningen kan du se de læringsmål, som eksaminator og censor vurderer dig på til eksamen. Eksamensformen kan du læse mere om i vores eksamenskataloger. Du vil få en karakter efter 7-trinsskalaen.

  Der er to eksamensterminer om året; sommer og vinter. Eksamen for selvstuderende afholdes på eksamensdatoer fastsat af Cphbusiness.

  Efter du har bestået din eksamen, fremsendes et eksamensbevis til din e-Boks. 

  Optagelseskrav

  Du skal opfylde adgangskravene for det fag, du ønsker at gå til eksamen i. Adgangskravene afhænger af fagets uddannelsesniveau.

  Priser

  Prisen for eksamen som selvstuderende afhænger af eksamensform og uddannelsesniveau. Kontakt os på e-mail eller telefon for at få oplyst prisen på en specifik eksamen.

  Kontakt os

  Cphbusiness Partner 
  E-mail: udbud@cphbusiness.dk 
  Telefon: 36 15 48 66

  Tilmelding

  Tilmeld dig ved at udfylde formularen herunder. Så kontakter vi dig med information om den næste eksamen i det ønskede fag.

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

 • FAQ - ofte stillede spørgsmål om videreuddannelse

  Har du spørgsmål til tilmelding, adgangskrav, dokumentation, betaling eller lignende, anbefaler vi, at du læser vores FAQ, som besvarer alle de oftest stillede spørgsmål om efter- og videreuddannelse på Cphbusiness.

  Læs vores FAQ om efter- og videreuddannelse.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for videreuddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail