Hvorfor læse finansiel rådgivning?

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning er udviklet i nært samarbejde med de større pengeinstitutter i Danmark for at sikre, at du får brancherelevant viden og kompetencer, som virksomhederne efterspørger

Uddannelsen er relevant for dig, der allerede arbejder som finansøkonom eller privatkunderådgiver, og som gerne vil optimere din kunderådgivning, så du kan yde en optimal rådgivning over for din kundeportefølje og skabe langvarige kunderelationer.

0
har også læst økonomi og finans
på Cphbusiness
har også læst økonomi og finans
på Cphbusiness

Uddannelsens indhold

I løbet af uddannelsen får du blandt andet:

 • værktøjer til at skabe et godt, langvarigt samspil med den private kunde
 • forståelse for relevante skatteregler og betydningen af familie- og arveret
 • viden om værdipapirer, pensionsopsparing, forsikring og de skattemæssige og juridiske konsekvenser af privatkundens valg
 • viden om finansiering og investering med henblik på helhedsorienteret rådgivning til formuende privatkunder
 • viden om rådgivning af mindre erhvervsdrivende
 • redskaber til at give privatkunden et økonomisk overblik, så kunden er i stand til at træffe et oplyst valg omkring sin formue

Du tager uddannelsen sideløbende med dit job og kan bruge dine nye kompetencer med det samme.

Finansiel rådgivning er en retning inden for den merkantile diplomuddannelse, som er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der udbydes på deltid og gennemføres typisk på 2½ til 3 år.

Bliv ringet op og tag en snak om valg af fag eller uddannelse, og hvordan du finder tiden.

Studiets opbygning

Diplomuddannelsen tæller 60 ECTS og er bygget op af obligatoriske fag, studieretningsfag, valgfag og et afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Studieretningsfag

Valgfag

Du kan vælge mellem de fag, der er knyttet til uddannelsen. Desuden kan du vælge fag uden for fagområdet svarende til max 5 ECTS.

Afgangsprojekt

Kommende hold

Fag

{{typeName}}
{{educationName}}

Tid og sted

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{course.courseName}} {{course.courseName}}
Sidste chance
Online {{ course.location.shortName }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Tilmeld
 • Adgangskrav

  Vil du optages på diplomuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En kort eller mellemlang videregående uddannelse (minimum to år)
   og
  • Mindst to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Når du ansøger om at blive optaget, skal du vedhæfte et CV. Læs vores guide til CV'er her.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages: evu@cphbusiness.dk

 • Studiets opbygning og fag

  Diplomuddannelsen tæller 60 ECTS og er bygget op af obligatoriske fag, studieretningsfag, valgfag og et afgangsprojekt.

  Gennemgående for alle fag er, at du som studerende inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra din egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i din egen praksis.

  Valgfag

  Du kan vælge mellem de fag, der er knyttet til uddannelsen. Desuden kan du vælge fag uden for fagområdet svarende til max 5 ECTS.

  Obligatoriske fag

  Projektledelse (5 ECTS)
  Forretningsforståelse (10 ECTS)

  Studieretningsfag

  Formuerådgivning (10 ECTS)
  Kundesamspil (5 ECTS)
  Rundt om virksomhedsejeren (10 ECTS)

  Valgfag

  Den finansielle sektor i fremtiden (5 ECTS)

  Afgangsprojekt

  Afgangsprojekt (15 ECTS)

 • Læring og læringsformer

  På Cphbusiness arbejder vi løbende med begreberne læring og læringsformer for at sikre, at de studerende får det størst mulige udbytte af undervisningen.

  Som studerende skal man være forberedt på, at undervisningen både kan inkludere digitale elementer og læringsfællesskaber, hvor læringen finder sted i samspil med medstuderende.

  Digitale læringsaktiviteter

  De digitale aktiviteter kombinerer fysisk tilstedeværelse med fx webinarer, videoer eller lignende, som enten kan gennemføres på Cphbusiness eller hjemmefra. De digitale elementer i undervisningen skaber variation i læringsformerne og giver den studerende mere fleksibilitet i sit læringsforløb og sin hverdag.

  Læringsfællesskaber

  Gennem læringsfællesskaber skal den studerende i samarbejde med sine medstuderende sætte ny viden, teorier og værktøjer i spil ud fra egne iagttagelser og problemstillinger fra praksis. Et eksempel herpå kan være, at de studerende i starten af et forløb får opbygget viden omkring et emne sammen med en underviser, hvorefter underviseren rammesætter en række aktiviteter for de studerende, hvor læringen vil tage udgangspunkt i diskussioner, sparring og feedback de studerende i mellem. Læringsfællesskaberne varierer læringsformerne og giver den studerende et øget refleksionsniveau gennem diskussioner og nye perspektiver på den præsenterede teori.

 • Facts

  Sted/Adresser

  Ved tilmelding kan du se på hvilken af vores lokationer undervisningen finder sted.

  Varighed og undervisningsform

  En hel uddannelse tager typisk tre år at gennemføre med 1-2 fag pr. halvår.

  Undervisningen ligger normalt i dagtimerne mellem klokken 09.00 og 16.00 eller om aftenen mellem klokken 17.00 og 20.20. Du skal regne med at bruge 12 til 15 arbejdstimer pr. uge inklusive undervisning, forberedelse og eksamen.

  Vær opmærksom på, at undervisningen bliver tilpasset holdets størrelse. Den pædagogiske tilrettelæggelse af forløbet vil således variere, og der kan forekomme digitale undervisningselementer. Det betyder, at den samlede tid, som du skal bruge til undervisning, læsning, forberedelse og eksamensforberedelse, er den samme - men det kan være, at der på hold med få deltagere bliver færre undervisningstimer med et anderledes og tilpasset pædagogisk indhold.

  Omfang

  60 ECTS.

  Økonomi

  På diplomuddannelserne er der egenbetaling betalt af dig selv eller din arbejdsgiver. Dog er der mulighed for at søge midler fra omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært og i beskæftigelse. Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

  I nogle tilfælde kan der være mulighed for at søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Få flere informationer på www.svu.dk.

  For vejledning og ansøgning om SVU henviser vi til:

  Københavns Professionshøjskole

 • Eksamen

  Eksamen

  Der afholdes eksamen efter hvert modul. Eksamen kan være enten skriftlig eller mundtlig. Du kan se, hvilken eksamenstype der gælder for det enkelte fag under beskrivelsen af faget her på hjemmesiden.

  En hel uddannelse afsluttes med et afgangsprojekt og en mundtlig eksamen.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål til uddannelsens indhold? Så kontakt vores studievejleder: 

  Studievejleder

  Elsebeth Riis Pedersen
  Telefon: 51 85 06 96
  E-mail: erp@cphbusiness.dk

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Med en diplomuddannelse i finansiel rådgivning kan du få arbejde inden for kompleks privatkunderådgivning og rådgivning af mindre erhvervsdrivende.

  Læs videre

  Uddannelsen svarer i niveau til en bacheloruddannelse og giver dig derfor adgang til at læse videre på masterniveau i ind- og udland. Vær dog opmærksom på uddannelsesinstitutionernes forskellige krav til eventuelle supplerende kurser.

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Online uddannelse

  SmartLearning: online efter- og videreuddannelse

  Har du lyst til at studere online?

  Som et samarbejde mellem Danmarks ni erhvervsakademier, tilbyder SmartLearning efter- og videreuddannelse som e-læring. Du kan tage de samme akademi- og diplomuddannelser, som du kender fra Cphbusiness – blot som 100% online studie. 

  Et online studie giver dig muligheden for at læse uafhængigt af tid og sted – og i dit eget tempo. Du kan vælge at tage en hel uddannelse online eller blot enkelte fag på din uddannelse. På den måde får du et uddannelsestilbud, der tager hensyn til din familiesituation, karriere, geografiske placering og faglige kompetencer.

  Du finder alle onlinehold i oversigten over kommende hold på Cphbusiness.

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

 • FAQ - ofte stillede spørgsmål om videreuddannelse

  Har du spørgsmål til tilmelding, adgangskrav, dokumentation, betaling eller lignende, anbefaler vi, at du læser vores FAQ, som besvarer alle de oftest stillede spørgsmål om efter- og videreuddannelse på Cphbusiness.

  Læs vores FAQ om efter- og videreuddannelse.