Salg og markedsføring

På diplomuddannelsen inden for salg og markedsføring lærer du at løse komplekse salgs- og markedsføringsopgaver og at udvikle forretningskoncepter og gennemføre kundeanalyser.

Diplomuddannelsen i salg og markedsføring er en retning inden for den merkantile diplomuddannelse.

Hvorfor læse salg og markedsføring?

Danmark har i stigende grad brug for medarbejdere, der kan løfte komplekse opgaver inden for salg og markedsføring på et internationalt niveau.

Med en uddannelse inden for salg og markedsføring får du mulighed for at positionere dig til en karriere på den globale scene for innovativ og vækstorienteret handel og markedsføring.

Uddannelsen er for dig, der gerne vil eller allerede arbejder med markedsføringsopgaver, og som vil udbygge dine kompetencer inden for salg og markedsføring. Du bliver kvalificeret til arbejde i mange forskellige typer af virksomheder, som fx handels-, produktions- og servicevirksomheder både i Danmark og internationalt.

Uddannelsen er en retning inden for den merkantile diplomuddannelse.

Bliv ringet op og tag en snak om valg af fag eller uddannelse, og hvordan du finder tiden.

Uddannelsens indhold

På diplomuddannelsen inden for salg og markedsføring arbejder du med relevante løsningsmodeller og får udvidet din viden om teorier og metoder i relation til den merkantile sektor.

Du arbejder bl.a. med analyse af virksomhedens strategiske situation og udvikling og implementering af internationale salgs- og markedsføringsstrategier. Du lærer desuden at udvikle forretningskoncepter og gennemføre kundeanalyser.

Salg og markedsføring er en retning inden for den merkantile diplomuddannelse som er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der udbydes på deltid og gennemføres typisk på 2½ til 3 år.

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Kommende hold

Fag

{{typeName}}
{{educationName}}

Tid og sted

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{course.courseName}} {{course.courseName}} {{ course.location.shortName }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Tilmeld
 • Adgangskrav og optagelse

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på diplomuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En kort eller mellemlang videregående uddannelse (minimum to år)
   og
  • Mindst to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Når du ansøger om at blive optaget, skal du vedhæfte et CV. Læs vores guide til CV'er her.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages: evu@cphbusiness.dk

 • Studiets opbygning og fag

  Obligatoriske fag

  Hvis man ønsker at tage en hel diplomuddannelse inden for retningen salg og markedsføring, skal man læse to obligatoriske fag svarende til 15 ECTS.

  Du finder links til de obligatoriske fag længere nede på denne side under "Fag".

  Studieretningsfag

  Hvis man ønsker at tage en hel diplomuddannelse inden for retningen salg og markedsføring, skal man ud over de obligatoriske fag også læse tre studieretningsfag, der ligeledes er obligatoriske for denne studieretning, svarende til 15 ECTS.

  Du finder links til studieretningsfagene længere nede på denne side under "Fag".

  Valgfrie fag

  Under studieretningen salg og markedsføring hører ligeledes to valgfag, der hver især svarer til 10 ECTS, som du skal vælge i mellem.

  Du finder links til de to valgfag længere nede på denne side under "Fag".

  Ud over de obligatoriske fag, studieretningsfagene og de to valgfag, der er knyttet til studieretningen salg og markedsføring, kan du frit vælge et sidste fag. De sidste 5 ECTS kan du frit vælge blandt de øvrige fag, der er knyttet til de øvrige retninger på den merkantile diplomuddannelse, eller fra et andet fagområde, fx fra diplomuddannelsen i ledelse.

  Fag

  Obligatoriske fag

  Studieretningsfag (obligatorisk inden for retningen salg og markedsføring)

  Valgfrie fag (obligatorisk inden for retningen salg og markedsføring)

  eller

  Valgfrie fag uden for retning

  • Fag uden for retning eller fagområdet svarende til maks. 5 ECTS

  Afgangsprojektet

 • Læring og læringsformer

  På Cphbusiness arbejder vi løbende med begreberne læring og læringsformer for at sikre, at de studerende får det størst mulige udbytte af undervisningen.

  Som studerende skal man være forberedt på, at undervisningen både kan inkludere digitale elementer og læringsfællesskaber, hvor læringen finder sted i samspil med medstuderende.

  Digitale læringsaktiviteter

  De digitale aktiviteter kombinerer fysisk tilstedeværelse med fx webinarer, videoer eller lignende, som enten kan gennemføres på Cphbusiness eller hjemmefra. De digitale elementer i undervisningen skaber variation i læringsformerne og giver den studerende mere fleksibilitet i sit læringsforløb og sin hverdag.

  Læringsfællesskaber

  Gennem læringsfællesskaber skal den studerende i samarbejde med sine medstuderende sætte ny viden, teorier og værktøjer i spil ud fra egne iagttagelser og problemstillinger fra praksis. Et eksempel herpå kan være, at de studerende i starten af et forløb får opbygget viden omkring et emne sammen med en underviser, hvorefter underviseren rammesætter en række aktiviteter for de studerende, hvor læringen vil tage udgangspunkt i diskussioner, sparring og feedback de studerende i mellem. Læringsfællesskaberne varierer læringsformerne og giver den studerende et øget refleksionsniveau gennem diskussioner og nye perspektiver på den præsenterede teori.

 • Facts

  Sted

  Ved tilmelding kan du se, på hvilken af vores lokationer undervisningen finder sted.

  Varighed og undervisningsform

  En hel uddannelse tager typisk tre år at gennemføre med 1-2 fag pr. halvår.

  Undervisningen ligger normalt i dagtimerne mellem klokken 09.00 og 15.00 eller om aftenen mellem klokken 17.00 og 20.00. Du skal regne med at bruge 12 til 15 arbejdstimer pr. uge inklusive undervisning, forberedelse og eksamen.

  Vær opmærksom på, at undervisningen bliver tilpasset holdets størrelse. Den pædagogiske tilrettelæggelse af forløbet vil således variere, og der kan forekomme digitale undervisningselementer. Det betyder, at den samlede tid, som du skal bruge til undervisning, læsning, forberedelse og eksamensforberedelse, er den samme - men det kan være, at der på hold med få deltagere bliver færre undervisningstimer med et anderledes og tilpasset pædagogisk indhold.

  Omfang

  60 ECTS.

  Økonomi

  På diplomuddannelserne er der egenbetaling betalt af dig selv eller din arbejdsgiver. Dog er der mulighed for at søge midler fra omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært og i beskæftigelse. Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

  I nogle tilfælde kan der være mulighed for at søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Få flere informationer på www.svu.dk.

  For vejledning og ansøgning om SVU henviser vi til:

  Københavns Professionshøjskole
  SVU-administrationen
  Humletorvet 3, K3/09
  1799 København V
  Telefon 51 38 04 11

 • Eksamen

  Eksamen

  Der afholdes eksamen efter hvert modul. Eksamen kan være enten skriftlig eller mundtlig. Du kan se, hvilken eksamenstype der gælder for det enkelte fag under beskrivelsen af faget her på hjemmesiden.

  En hel uddannelse afsluttes med et afgangsprojekt og en mundtlig eksamen.

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag: 9.00 - 12.30
  Tirsdag: 12.30 - 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.00 - 12.30
  Fredag: 9.00 - 12.30

  Du har også mulighed for at booke et telefonmøde med en studievejleder her: Book en telefonvejledning.

  Desuden er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Vejledere

  Lea Clausen Lea Clausen

   Rikke Ellegård Hansen

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  En diplomuddannelse inden for international handel og markedsføring giver dig mulighed for at søge en bred vifte af jobs, og du får mulighed for at positionere dig til en karriere på den globale scene for innovativ og vækstorienteret handel og markedsføring.

  Læs videre

  Uddannelsen svarer i niveau til en bacheloruddannelse og giver dig derfor adgang til at læse videre på masterniveau i ind- og udland. Vær dog opmærksom på uddannelsesinstitutionernes forskellige krav til eventuelle supplerende kurser.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordning

  Historik

  Bekendtgørelse

  Du finder link til den gældende bekendtgørelse om diplomuddannelser her.

  De seneste love og bekendtgørelser på området er tilgængelige på www.retsinfo.dk

 • Online uddannelse

  SmartLearning: online efter- og videreuddannelse

  Har du lyst til at studere online?

  Som et samarbejde mellem Danmarks ni erhvervsakademier, tilbyder SmartLearning efter- og videreuddannelse som e-læring. Du kan tage de samme akademi- og diplomuddannelser, som du kender fra Cphbusiness – blot som 100% online studie. 

  Et online studie giver dig muligheden for at læse uafhængigt af tid og sted – og i dit eget tempo. Du kan vælge at tage en hel uddannelse online eller blot enkelte fag på din uddannelse. På den måde får du et uddannelsestilbud, der tager hensyn til din familiesituation, karriere, geografiske placering og faglige kompetencer.

  Du finder alle onlinehold i oversigten over kommende hold på Cphbusiness.

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

 • FAQ - ofte stillede spørgsmål om videreuddannelse

  Har du spørgsmål til tilmelding, adgangskrav, dokumentation, betaling eller lignende, anbefaler vi, at du læser vores FAQ, som besvarer alle de oftest stillede spørgsmål om efter- og videreuddannelse på Cphbusiness.

  Læs vores FAQ om efter- og videreuddannelse.