Kommunikation og formidling

Interesserer du dig for at sikre gennemslagskraft i dine budskaber og styrke den interne og eksterne kommunikation i din virksomhed? Så er akademiuddannelsen i kommunikation og formidling et oplagt valg for dig.

Bliv en dygtig praktiker

På akademiuddannelsen i kommunikation og formidling får du værktøjer og modeller, der virker på strategisk plan og i praksis.

Du kommer på forkant med den nyeste viden, og du bliver en dygtig praktiker, der kan arbejde med både teori og metode i forhold til et praktisk problem.

Du får indsigt i en række centrale områder inden for kommunikation, herunder personlig kommunikation og organisationens strategiske kommunikation.

På tværs af kanaler og kultur

Du får mulighed for at gå i dybden med kommunikation på skrift, mundtligt, online, på sociale medier og på tværs af kulturelle grænser - ligesom du kan styrke dine kompetencer inden for præsentationsteknik og fundraising.

Vi arbejder ud fra praktiske problemstillinger og løsninger, som du kan anvende på din arbejdsplads og i andre professionelle sammenhænge. Derfor vil dine erfaringer og dit arbejdsliv indgå som vigtige elementer i undervisningen. 

En hel akademiuddannelse udgør 60 ECTS.

Aktuelle hold

Herunder finder du en liste over de hold på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, som vi udbyder i den kommende tid. Nederst kan du se de hold, der er i gang.

Du kan sortere listen efter navn, ugedag, tidspunkt, sted og opstart.

Kommende hold

Fagmoduler

{{typeName}}
{{educationName}}

Periode

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{course.courseName}} {{ course.location.shortName }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Tilmeld
 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Vinteroptag i uge 6
  • Sommeroptag i uge 36

  Tilmeldingsfrist

  Til og med holdstart for hvert fagmodul.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • En gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages: vejledning-videreuddannelse@cphbusiness.dk.

 • Studiets opbygning og fagmoduler

  Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling tæller 60 ECTS og er bygget op af obligatoriske og valgfrie fagmoduler og et afgangsprojekt. 

  Valgfrie fagmoduler

  Du kan vælge mellem de fagmoduler, der er knyttet til profilen. Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til maksimalt 15 ECTS.

  Fagmoduler

  Indledende fagmoduler

  Obligatoriske fagmoduler

  Valgfrie fagmoduler

  Afgangsprojekt

 • Læring og læringsformer

  På Cphbusiness arbejder vi løbende med begreberne læring og læringsformer for at sikre, at de studerende får det størst mulige udbytte af undervisningen.

  Som studerende skal man være forberedt på, at undervisningen både kan inkludere digitale elementer og læringsfællesskaber, hvor læringen finder sted i samspil med medstuderende.

  Digitale læringsaktiviteter

  De digitale aktiviteter kombinerer fysisk tilstedeværelse med fx webinarer, videoer eller lignende, som enten kan gennemføres på Cphbusiness eller hjemmefra. De digitale elementer i undervisningen skaber variation i læringsformerne og giver den studerende mere fleksibilitet i sit læringsforløb og sin hverdag.

  Læringsfællesskaber

  Gennem læringsfællesskaber skal den studerende i samarbejde med sine medstuderende sætte ny viden, teorier og værktøjer i spil ud fra egne iagttagelser og problemstillinger fra praksis. Et eksempel herpå kan være, at de studerende i starten af et forløb får opbygget viden omkring et emne sammen med en underviser, hvorefter underviseren rammesætter en række aktiviteter for de studerende, hvor læringen vil tage udgangspunkt i diskussioner, sparring og feedback de studerende i mellem. Læringsfællesskaberne varierer læringsformerne og giver den studerende et øget refleksionsniveau gennem diskussioner og nye perspektiver på den præsenterede teori.

 • Facts

  Titel

  AU i kommunikation og formidling (AP Degree in Business).

  Sted

  Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, 1366 København K.

  Cphbusiness Lyngby, Nørgaardsvej 30, 2800 Kgs. Lyngby

  Varighed og undervisningsform

  Tre år på deltid.

  Undervisningen ligger normalt i dagtimerne mellem klokken 09.00 og 15.30 eller om aftenen mellem klokken 17.00 og 20.20. Du skal regne med at bruge 12 til 15 arbejdstimer pr. uge inklusive undervisning, forberedelse og eksamen.

  Vær opmærksom på, at undervisningen bliver tilpasset holdets størrelse. Den pædagogiske tilrettelæggelse af forløbet vil således variere, og der kan forekomme digitale undervisningselementer. Det betyder, at den samlede tid, som du skal bruge til undervisning, læsning, forberedelse og eksamensforberedelse, er den samme - men det kan være, at der på hold med få deltagere bliver færre undervisningstimer med et anderledes og tilpasset pædagogisk indhold.

  Omfang

  60 ECTS (+ 60 ECTS for din erhvervserfaring = 120 ECTS).

  Økonomi

  Prisen for et enkelt fagmodul ligger på 3.500 til 5.800 kr. Dog er prisen på afgangsprojektet 6.500 kr.

  Der er egenbetaling på akademiuddannelser, men du har mulighed for at søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Få flere informationer på www.svu.dk.

 • Eksamen

  Skriftlig eksamen

  Skriftlig eksamen afholdes to gange om året som afslutning på semesteret. Det er typisk i starten af juni for forårssemesteret og i starten af januar for efterårssemesteret. Du skal medbringe egen bærbar computer til eksamen.

  Mundtlig eksamen

  Mundtlig eksamen afholdes ligeledes to gange om året som afslutning på semesteret og finder sted i maj/juni på forårssemesteret og i december/januar på efterårssemesteret. Reeksaminer finder sted i samme perioder.

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag – tirsdag: kl. 9.00 – 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag – fredag: kl. 9.00 – 12.00

  Desuden er du altid velkommen til at sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Vejleder

  Lea Clausen Lea Clausen

   Anna Diemer

   Rikke Ellegård Hansen

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Når du har gennemført akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, kan du varetage stillinger som for eksempel kommunikationsmedarbejder, webredaktør og medierådgiver, eller du kan vælge at blive selvstændig konsulent.

  Vil du gerne bygge videre på studiet, åbner akademiuddannelsen i kommunikation og formidling for, at du efterfølgende kan tage en relevant diplomuddannelse.

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Online uddannelse

  SmartLearning: online efter- og videreuddannelse

  Har du lyst til at studere online?

  Som et samarbejde mellem Danmarks ni erhvervsakademier, tilbyder SmartLearning efter- og videreuddannelse som e-læring. Du kan tage de samme akademi- og diplomuddannelser, som du kender fra Cphbusiness – blot som 100% online studie. 

  Et online studie giver dig muligheden for at læse uafhængigt af tid og sted – og i dit eget tempo. Du kan vælge at tage en hel uddannelse online eller blot enkelte fag på din uddannelse. På den måde får du et uddannelsestilbud, der tager hensyn til din familiesituation, karriere, geografiske placering og faglige kompetencer.

  Vælg mellem følgende uddannelser online:

  Akademiuddannelser

  Du kan desuden tage en merkonom online.

  Diplomuddannelser

  Læs mere om SmartLearnings online tilbud her.

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  Du kan få vurderet de kompetencer, du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem - både fra arbejds- og fritidslivet.

  Du kan søge om at få dine kompetencer vurderet i forhold til Cphbusiness' akademi- og diplomuddannelser.

  Læs mere her

 • Få op til 40.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 40.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.
Mød Michael Hansen fra Konica Minolta, der har taget en uddannelse i ledelse på Cphbusiness.

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år