Hvad kan jeg læse?

Som studerende kan det være svært at finde rundt i junglen af uddannelser. Her kan du få et overblik.

Det kan især være en udfordring at finde ud af, hvilke uddannelser du kan vælge at læse videre på efter dit studie. På Cphbusiness er det et mål, at du gennem din uddannelse får de bedste muligheder for at videreuddanne dig, og i sidste ende får det job, du brænder for.

Herunder kan du læse mere om, hvilke uddannelsesmuligheder du har.

Efter en ungdomsuddannelse eller en erhvervsudannelse

Tag en erhvervsakademiuddannelse

Efter en ungdomsuddannelse (stx, hhx, htx, hf) eller en erhvervsuddannelse kan du på Cphbusiness tage en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen tager 2-2½ år, hvorefter du kan springe ud i et spændende job i erhvervslivet eller forsætte studierne på for eksempel en professionsbacheloruddannelse.

Erhvervsakademiuddannelserne er meget praksisorienterede og erhvervsrettede. De indeholder derfor praktik og giver dig mulighed for at læse dele af uddannelsen i udlandet. Cphbusiness udbyder erhvervsakademiuddannelser inden for fagområderne:

  • Salg og Markedsføring
  • Ledelse og Kommunikation
  • Service og Oplevelse
  • Økonomi og Finans
  • Laboratorie og Miljø
  • IT og Multimedie
  • Innovation og Entreprenørskab

Læs mere om Cphbusiness' erhvervsakademiuddannelser.

Finansbachelor

Du kan også læse en professionsbachelor i finans direkte efter din ungdomsuddannelse.

Finansbacheloruddannelsen varer 3½ år og indeholder en stor del praktik ligesom den giver dig mulighed for at tage dele af uddannelsen i udlandet.

Læs mere om uddannelsen til finansbachelor.

Efter en erhvervsakademiuddannelse

Tag en professionsbacheloruddannelse

Efter en erhvervsakademiuddannelse kan du forsætte studierne med en professionsbacheloruddannelse.

En professionsbacheloruddannelse tager 1½ år, og videreudvikler dine praktiske erfaringer gennem for eksempel praktikforløb, nye teorier og gruppearbejde. Du har også mulighed for at tage dele af uddannelsen i udlandet.

Alle erhvervsakademiuddannelser giver adgang til specifikke overbygninger på professionsbacheloruddannelserne.

Læs mere om professionsbacheloruddannelserne.

Tag en diplomuddannelse

Bliver du ansat i dit drømmejob, efter at du har afsluttet din erhvervsakademi-uddannelse, udelukker det ikke dine muligheder for at læse videre. Cphbusiness tilbyder diplomuddannelser, som du kan læse ved siden af jobbet. Uddannelserne tager ca. 2 år og svarer i niveau til en professionsbacheloruddannelse.

Læs mere om diplomuddannelserne.

Efter en professionsbacheloruddannelse

Tag en master- eller kandidatuddannelse

Som professionsbachelor har du gode muligheder for at læse en overbygning i Danmark eller i udlandet.

Efter en professionsbacheloruddannelse kan du forsætte studierne på master- eller kandidatniveau. Det er en god idé at være opmærksom på, hvilke adgangskrav der er til disse uddannelser, da de kan variere. På nogle af master- og kandidatuddannelser kan du ligeledes opnå merit på baggrund af din professionsbacheloruddannelse.

Du kan læse mere om, hvilke muligheder de forskellige professionsbacheloruddannelser giver adgang til under deres uddannelsesbeskrivelser.

Du kan også læse mere om dine muligheder på uddannelsesguiden.

  • Åbent hus 31. oktober, 1. og 2. november 2017
  • Start på en fuldtidsuddannelse til februar 2017.

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

REKTOROle Gram-Olesen UDDANNELSESDIREKTØRGregers Christensen RESSOURCEDIREKTØRJacob Jersild ØKONOMI OG PERSONALETeamleder Lars Peter Brejnrod STUDIEADMINISTRATIONStudieadministrationschef Birgitte Søndergaard Laursen SERVICE OG LOKALITETERServicechef Dan Korsgaard ITIT-chef Kim Mikkelsen SEKRETARIATSpecialkonsulent Ann-Cathrine Andersson SALG OG MARKEDSFØRINGOmrådechef Susanne Rievers SERVICE OG OPLEVELSEOmrådechef John Callisen ØKONOMI OG FINANSOmrådechef Bo Larsen IT OG MULTIMEDIEOmrådechef Lars Bogetoft LABORATORIE OG MILJØOmrådechef Annette Thromsholdt LEDELSE OG KOMMUNIKATIONOmrådechef Jørgen Stilling INNOVATION OG ENTREPRENØRSKABOmrådechef Kirsten Ringgaard CPHBUSINESS INTERNATIONALInternational chef Michael Svejstrup CPHBUSINESS STUDIE OG KARRIERECenterchef Søren Meyer CPHBUSINESS PARTNERCenterchef René Mørkeberg CPHBUSINESS INNOVATIONUdviklings- og innovationschef Frank A. Mathiasen KVALITETKvalitetschef Dorte Schmidt MEDIEMediechef Pernille Jørgensen SMARTLEARNINGChef Tue Bjerl Nielsen Direktion Fagområder Partnerskab med de øvrige erhvervsakademier Tværgående centre Tværgående funktioner Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½  år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- og VOKSENUDDANNELSER UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½  år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor(Top-up)1 ½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år