Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning

Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning er et forberedende fagmodul til alle akademiuddannelserne. Fagmodulet tæller ingen ECTS.

Formål


Formålet med faget er at forberede dig til at kunne gennemføre en akademiuddannelse. Du opnår færdigheder inden for studieteknik, projektmetode og opgaveskrivning. Desuden får du en viden om motivation, koncentration og planlægning af et studie.

Modulet har fokus på rollen som studerende, informationssøgning, bearbejdning og analyse af data, faglig læsning og faglig skrivning og formidling og kommunikation i undervisnings- og læresituationer samt evalueringssituationerne.

Indhold

  • Motivation og læreprocesser
  • Faglig læsning og skrivning, mundtlig formidling
  • Litteratursøgning, kildekritik og kildehenvisning
  • Projektarbejde
  • Undersøgelsesdesign, kvalitative og kvantitative data
  • Studieteknik

Eksamensform

Ingen eksamen

  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på tre uddannelser sker nu på et eksternt website.
Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.