Årsrapport og virksomhedsanalyse

Årsrapport og virksomhedsanalyse er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget tæller 10 ECTS.

Formål

Det er målet med undervisningen, at du via et grundlæggende kendskab til årsregnskabsloven og Mindstekravsbekendtgørelsen bliver i stand til selv at anvende eksterne regnskaber og foretage virksomhedsanalyser, som kan danne grundlag for økonomiske beslutninger samt rådgivning af private virksomheder og kreditgivning til disse.

Indhold

 • Hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder Årsregnskabsloven og dennes opbygning (regnskabsklasse A, B og C)
 • Hovedprincipperne for koncernregnskaber
 • Forskellen mellem skattemæssige og driftsøkonomiske regnskaber
 • Anerkendte retningslinjer (bonus pater begrebet) indenfor eksternt regnskabsvæsen og regnskabsanalyse
 • Generationsskifte og værdiansættelse af virksomheder
 • Virksomhedsskatteordningen
 • Personligt drevne virksomheder
 • Risikostyring
 • Råbalancers anvendelse
 • Andre regnskabsformer, herunder grønt regnskab, vidensregnskab mm.
 • Totalbudgettets opbygning og indbyrdes sammenhæng mellem dets elementer

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

4 timers skriftlig eksamen med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk