Kredit til private

Kredit til private er et fagmodul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Omfanget af modulet er 5 ECTS-point.

Formål

Faget har bl.a. som målsætning at give dig den nødvendige forståelse for rådgiverrollen i relation til kreditgivning og kundesamtalen i relation til at give afslag og tilsagn.

Du lærer selvstændigt at yde relevant finansiel rådgivning rettet mod privatkunder af enhver art og opstille kvalificerede løsningsmuligheder inden for kreditområdet.

Du får forståelse for bankens overordnede situation, herunder solvens- og likviditetsmæssige stilling.

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopsis, med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk