Formuerådgivning

Vil du forstå sammenhængen mellem den makroøkonomiske udvikling og formuerådgivning? Vil du styrke dine kompetencer inden for privatkunderådgivning, så du kan give dine kunder et økonomisk overblik, der gør dem i stand til at træffe et oplyst valg omkring deres formue? Så er faget Formuerådgivning lige noget for dig.

Formål

På dette fag får du en god forståelse for sammenhængen mellem den makroøkonomiske udvikling og formuerådgivning.

Du får viden om værdipapirer, forsikring, pensionsopsparing og de skattemæssige og juridiske konsekvenser ved dine privatkunders valg.

Du bliver i stand til at give dine formuende privatkunder det økonomiske overblik, der giver dem den bedste mulighed for at træffe et oplyst valg omkring deres formue.

Indhold

  • Segmenteringsmodeller og kundeprofiler, herunder kunders livsfaser
  • Muligheder for investering i aktiver og pension, samt for finansiering af fast ejendom
  • Finansielle investeringsprodukter inden for kategorierne 'grøn' og 'gul'
  • Regler for investeringsrådgivning og værdipapirhandel til privatkundesegmentet
  • Arv, testamenter, begunstigelse og særeje mv. i forhold til investering i aktiver og pension og skattemæssige konsekvenser heraf
  • Viden om forsikringsordninger, der har indflydelse på privatkundens formueforhold

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Formuerådgivning er et retningsspecifikt fag på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en fire timers skriftlig prøve.