Ledelse og retslige rammer

Ledelse og retslige rammer

Interesserer du dig for krydsfeltet mellem jura, etik og ledelse, og vil du gerne lære at inddrage forskellige lovgivninger i løsningen af ledelsesmæssige problemstillinger? Så er dette kursus noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

Lovgivningen sætter grænser for dit ledelsesrum. Derfor er det vigtigt at kende de overordnede samfundsmæssige og organisatoriske rammer og deres betydning for din ledelse i praksis.

På kurset ledelse og de retslige rammer lærer du om problemstillinger i krydsfeltet mellem jura, etik og ledelse. Du kommer blandt andet til at arbejde med forskellige lovgivningers betydning for ledelsesopgaven, fx ledelsesretten set i forhold til balancering af styring, relationer og etik.

Du vil:

  • Blive i stand til at indsamle og udvælge relevante regler og beskrivelser af retspraksis og vurdere dem i relation til din egen ledelsesmæssige kontekst i spændingsfeltet mellem legalitet og legitimitet
  • Lære at vælge, begrunde og formidle løsninger i forhold til relevante regler og beskrivelser af retspraksis
  • Få styrket dine kompetencer til at indgå i et fagligt eller tværfagligt samarbejde med interne og eksterne aktører om ledelsesmæssigt at håndtere retslige problemstillinger i egen organisation

Indhold

På kurset ledelse og de retslige rammer skal du blandt andet arbejde med juridisk teori og metode og anvendelse i praksis. Vi tager udgangspunkt i deltagernes behov og har især fokus på:

  • Ansættelses- og aftaleret
  • Erstatningsansvar og forsikringsret
  • GDPR
  • Mulige valgemner: Udbuds- og konkurrenceret, markedsføringsret og forvaltningsret

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Ledelse og de retslige rammer er et valgfag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt produkt.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail