Viden- og innovationsledelse

Viden- og innovationsledelse

Vil du lære at skabe gode og kreative vilkår for innovation og vidensdannelse, så du kan styrke din virksomheds overlevelse, bæredygtighed og konkurrenceevne? Så er kurset viden- og innovationsledelse noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

Oplever du også, at der er en stigende udviklingshastighed og krav til viden og innovation for at være på forkant med udviklingen, så er dette kursus relevant for dig.

På viden- og innovationsledelse bliver du som leder i stand til at facilitere vidensdannende og innovative processer, så nye produkter, services og metoder løbende udvikles og markedsføres. Bæredygtighed er en selvfølgelighed, og på kurset har vi øje for løsninger og metoder, der fremmer en bæredygtig udvikling.

Du vil:

  • Blive klogere på, hvordan du kan arbejde med vidensprocesser: Fra tavs viden til eksplicit viden, nyttiggørelse af viden og vidensdannende processer som grundlag for konkurrencekraft og innovation
  • Få indsigt i forskellige teorier og metoder, der fremmer innovative processer. Hvad enten det er inkrementel innovation eller mere radikale løsninger
  • Få indsigt i ledelse og innovation i relation til den specifikke organisatoriske kontekst
  • Lære om vidensdannelse og innovative processer i spændingsfeltet mellem kreativitet og systematik og mellem ledelse og styring

Indhold

På kurset viden- og innovationsledelse skal du blandt andet arbejde med:

  • Ledelse af processer, der fremmer vidensudvikling og -deling
  • Ledelse og udvikling af processer, der fremmer innovation - fra ide til gennemførsel
    • Design thinking, innovativ evaluering, netværksbaseret innovation, samarbejdet med relevante interne og eksterne interessenter, kreativitetsteknikker
  • Innovation som en vej til at skabe nye bæredygtige løsninger

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Viden- og innovationsledelse er et valgfag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftlig produkt.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail