Tag en gratis efter- og videreuddannelse

Drømmer du om at videreuddanne dig ved siden af jobbet og få styrket din karriere? Så kan du nu få op til 10.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.

Helt konkret kan du få op til 10.000 kroner årligt via omstillingsfonden til din uddannelse.

Vær opmærksom på, at midlerne tildeles efter først til mølle-princippet, og interessen er stor. Der er et begrænset antal midler i puljen. Så jo før du søger, desto større er sandsynligheden for, at du kommer i betragtning.

Når puljen er tømt, vil du fortsat kunne søge om støtte til din kompetenceudvikling fra omstillingsfonden, men du vil komme på en venteliste.

Læs mere nedenfor.

Hvem kan få del i pengene?

Det kan du, hvis:

 • Du er faglært eller ufaglært
  - Faglært: en færdig uddannelse fra en handelsskole eller en håndværksuddannelse
  - Ufaglært: ingen formel uddannelse efter studentereksamen (stx, hhx, htx, hf eller lignende)

  eller

 • Du har en uddannelse svarende til en professionsbachelor (nyt i 2024)
  - Du kan ikke få tilskud til akademi- og diplomfag inden for ledelse

 • Du er i job 
  - Vi skelner ikke mellem heltids- og deltidsbeskæftigelse
  - Det er et krav, at du er ansat i Danmark ved fagets start

 • Du ikke har modtaget op til 10.000 kr. fra omstillingsfonden i dette kalenderår

Er du i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af målgruppen, er du meget velkommen til at kontakte vores administration.

Hvem er ikke omfattet af ordningen?

 • Selvstændige opfattes ikke som ansatte
 • Studiejobs er ikke godkendt som deltidsbeskæftigelse
 • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud til deres medarbejderes uddannelse
 • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud
 • Har du en kandidat eller master som højeste uddannelse, kan du ikke modtage tilskud

Vær opmærksom på, at der er egenbetaling på bøger til faget.

Hvilke uddannelser kan jeg søge?

Du kan søge støtte til alle fag på Cphbusiness' akademi- og diplomuddannelser.

Se alle vores fag på akademi- og diplomuddannelserne.

Hvordan søger jeg?

 • Tilmeld dig et fag på akademi- eller diplomuddannelserne på cphbusiness.dk/videreuddannelse
 • I tilmeldingsformularen vælger du omstillingsfonden som betalingsmåde
 • Herefter præsenteres du for en række spørgsmål om din uddannelsesbaggrund, din beskæftigelsessituation og eventuelt tidligere modtaget tilskud fra omstillingsfonden i det pågældende kalenderår
 • Bekræft rigtigheden af dine oplysninger i tro og love-erklæringen og send din tilmelding

Du kan printe og uploade en tro og love-erklæring på vores hjemmeside her:

Midlerne fordeles efter først-til-mølle-princippet

Omstillingsfondens midler er fordelt mellem de danske uddannelsesinstitutioner. Det vil sige, at Cphbusiness får tildelt et begrænset beløb per år.

Er du i målgruppen og søger om midler fra omstillingsfonden, opkræver Cphbusiness ikke betaling for de fag, du tilmelder dig. Du kan få helt op til 10.000 kr. pr. år – men kun så længe, Cphbusiness’ årlige del af midlerne ikke er opbrugt. Tilmelder du dig flere fag, der samlet overstiger 10.000 kr. pr. år, vil du blive opkrævet differencen.

Støtten tildeles efter først-til-mølle-princippet - så jo før du får søgt, jo bedre er det. Det betyder altså også, at du ikke er garanteret støtte, selvom du lever op til kravene for målgruppen, da midlerne allerede kan være fordelt.

Vi kan reservere beløbet til dig helt op til fire måneder før holdopstart.

Kan jeg komme på venteliste?

Tilmelder du dig et hold, hvor opstarten ligger mere end fire måneder ude i fremtiden, vil vi behandle din tilmelding, så du ved, om du er optaget på holdet. Vi kan dog tidligst godkende tilskud fra omstillingsfonden fire måneder inden opstartsdatoen. Derfor vil du komme på venteliste, indtil der er fire måneder til holdopstart.

Hvis midlerne er opbrugt, når du tilmelder dig, vil du ligeledes komme på venteliste. Er der fortsat ikke midler til rådighed ved holdets opstartsdato, vil du blive opkrævet beløbet, når holdet starter. Hvis du ikke har mulighed for at betale beløbet, kan du afmelde dig holdet.

Hvornår skal jeg ansøge?

Når du tilmelder dig, angiver du, at du ønsker at betale via omstillingsfonden. Hvis du ikke får det gjort her, er fristen for ansøgning om midler fra omstillingsfonden fagets opstartsdato.

Hvis du tilmelder dig efter holdopstart, skal ansøgning om midlerne ske på tilmeldingsdatoen.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til omstillingsfonden eller andre ting, er du altid velkommen til at kontakte vores administration.

Du kan også læse mere her:

Hvor kommer pengene fra?

Som en del af trepartsaftalen, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2017, har regeringen oprettet en omstillingsfond. Der er afsat 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2023.

Puljen bliver fordelt efter først til mølle-princippet med op til 10.000 kroner per person per år.

Formålet med omstillingsfonden er at sikre muligheden for, at faglærte og ufaglærte medarbejdere på arbejdsmarkedet kan løfte deres kvalifikationer og løbende holde deres kompetencer relevante.

Aftalen omfatter alle fag på Cphbusiness' akademi- og diplomuddannelser.

Se alle vores fag her

Læs om andre støttemuligheder her