Uddannelsesudvalg

Cphbusiness har syv uddannelsesudvalg - ét til hvert af de syv programområder. Udvalgene er sammensat af repræsentanter for relevante organisationer og brancher samt af undervisere og studerende ved Cphbusiness.

Herunder finder du referater fra møder i uddannelsesudvalgene samt en oversigt over udvalgenes medlemmer.