Projektledelse af IT-projekter

Vil du have den viden og de værktøjer, der skal til, for at lede succesfulde IT-projekter? Tag faget projektledelse af IT-projekter, og bliv en stærk projektleder, der styrer agile IT-projekter sikkert i mål.

Hvorfor skal du tage faget?

I takt med, at samfundet er blevet mere og mere digitaliseret, er efterspørgslen på IT-kompetencer steget. Der er mere end nogensinde brug for dygtige projektledere, der kan styre IT-projekter sikkert i mål. Samarbejdet mellem forretning og IT bliver desuden mere og mere afgørende, og IT-projektledelse er i dag en vigtig del af både udvikling og drift af hele forretningen.

IT-projekter fejler typisk, når projektlederen glemmer at tage højde for, at alt ikke kan planlægges i startfasen. Derfor er det vigtigt at være i stand til at arbejde agilt. Agil projektledelse handler om at udnytte det naturlige flow i projekter, hvor man løbende bliver klogere og tilpasser sig projektets udvikling.

En anden faldgrube er den manglende forståelse for, at IT-projekter ofte har stor indflydelse på mange dele af organisationen og dermed mange interessenter på tværs af organisationen.

Faget projektledelse af IT-projekter giver både værdi for dig, der har arbejdet med IT-projekter gennem længere tid, og dig, der er ny i rollen som IT-projektleder.

Et IT-projekt kunne fx være:

 • Digitalisering af processer
 • Udvikling af hjemmeside
 • Udvikling af webshop
 • Udvikling af app

Indhold

På faget projektledelse af IT-projekter får du indblik i metoder og teorier, du kan bruge, når du arbejder med IT-projekter. Du får de værktøjer og den viden, der skal til, for at lede og deltage i IT-projekter.

Du skal blandt andet arbejde med:

 • IT-projekters faser og fasernes aktiviteter
 • Værktøjer til lede og styre, fx risikohåndtering
 • Udarbejdelse af IT-projektplaner, inkl. estimering af opgaver og ressourceallokering
 • IT-projektets formidling og kommunikation til interessenter, fx statusrapporter
 • Metoder, der anvendes i IT-projekter:
  • SAFe
  • Scrum
  • Kanban
  • DevOps
  • XP
 • IT-projektets organisation og roller
 • Ledelse af projektet: opfølgning, mødeledelse, kommunikation og konflikter

Du vil få mulighed for at arbejde med et IT-projekt fra din egen organisation, så du løbende får brugt din nye viden til glæde for dig, dit projekt og din organisation.

Eksamen og ECTS

Projektledelse af IT-projekter er en del af akademiuddannelsen i ledelse og akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. Faget består af 10 ECTS og refererer til det fag, der hedder projektledelse i studieordningen. Har du tidligere læst faget projektledelse, skal du derfor ikke læse dette fag igen.

Vi anbefaler desuden faget som valgfag, hvis du læser på akademiuddannelsen i informationsteknologi

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og er med intern censur.