Hvorfor skal du tage faget?

På faget videregående programmering styrker du dine kompetencer inden for programmering og softwareudvikling, så du kan agere bredt inden for IT-udvikling.

Du bliver undervist i objektorienteret programmering som et effektivt udviklingsmiljø. Du lærer bl.a. om lagdelte arkitekturer, data, algoritmer, avancerede datastrukturer, framework-biblioteker i C#-sproget. Dertil kommer vi bl.a. også omkring objektorienterede designmønstre, indkapslings- og abstrakte datatyper.

Du bliver undervist i Visual Studio 2022, hvor du lærer at oprette forskellige projekttyper og -mapper, filstyring, solution explorer, server explorer, output og error list, navigering i kode samt debugging-værktøjer.

Du lærer at bruge præsentations-, forretnings- og datalag i .NET-appudvikling. Herunder GUI-programmeringsapps, Web API'er og webapps.

På faget lærer du også at designe og implementere IT-systemer af høj kvalitet, så du kan deltage i softwareudviklingsprojekter.

Du vil:

 • Blive fortrolig med fundamentale algoritmer og datastrukturer
 • Lære at anvende C#-sprogets programbiblioteker
 • Få kompetencer til at udvikle kvalitetsprogrammer i et moderne objektorienteret programmeringssprog

Efter kurset vil du have opbygget en solid viden inden for videregående programmering med C#.

Praktisk information

Videregående programmering er adgangsgivende til Cphbusiness' akademiuddannelse i informationsteknologi.

Videregående programmering er godkendt på den landsdækkende positivliste i erhvervsgruppen IT og teleteknik samt på den regionale positivliste nr. 234 i erhvervsgruppen IT og teleteknik.

Fagets akademikode er: 37712.

Kurset er et heltidsstudie på seks uger fordelt på fysisk fremmøde og tillægsdage med selvstudie og gruppearbejde. Kurset afvikles i dagtimerne med studieaktiviteter mandag til fredag kl. 9 - 15.

ECTS

10 ECTS

Eksamen

Eksamenen er en mundtlig prøve med materiale og uden forberedelsestid og er med intern censur.

Datoer

 • 27. maj - 5. juli 2024

Pris

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit jobcenter.

Prisen er 27.240,30 kr. inkl. litteratur.

Sted

Itucation
Svanevej 22
2400 København NV

Vær opmærksom på, at faget bliver udbudt i samarbejde med Itucation, som vi derfor videregiver dine personoplysninger til.

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig?

  Det er dit jobcenter eller din a-kasse, der tilmelder dig kurset. Skal dit kursus bevilges gennem a-kassen, skal du udfylde en blanket (AR 237), som du modtager ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

  Der er ansøgningsfrist en uge inden kursusstart.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte den samarbejdspartner, vi udbyder kurset sammen med.

  Har du spørgsmål om administration, kan du kontakte Cphbusiness på telefon 36 15 45 07 eller bruge kontaktformularen nedenfor.

 • Adgangskrav og optagelse

  Hvem kan deltage?

  Som dagpengemodtager i første ledighedsperiode har du ret til seks ugers gratis opkvalificering med en selvvalgt uddannelse. Uddannelsen skal tages inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for alle ledige fra 25 år. For personer under 25 år skal uddannelsen tages inden for de første seks måneder.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages:
  evu@cphbusiness.dk

 • Læringsmiljø

  Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

  Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

 • Studievejledning

  Studievejlederen kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag: 9.00 - 12.00
  Tirsdag: 12.30 - 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.00 - 12.00
  Fredag: 9.00 - 12.00

  Du har også mulighed for at booke et telefonmøde med en studievejleder her: Book en telefonvejledning.

  Desuden er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Studievejleder

  Malene Krab Koed Eriksen
  Malene Krab Koed Eriksen

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

Kontakt os

Kontakt os og hør mere om kurser for ledige.

Telefon:

36 15 45 07

E-mail