Videregående IT-sikkerhed

Ønsker du at få udbygget din viden om IT-sikkerhed? Og kunne du tænke dig at få løftet dine IT-sikkerhedsmæssige kompetencer til et højere plan, så du kan sikre din virksomhed mod IT-trusler og cyberangreb? Så er fagmodulet Videregående IT-sikkerhed et perfekt match for dig.

Formål

Fagmodulet giver dig et indgående kendskab til forskellige teknikker til sikring af netværk, trådløst såvel som kablede. Herudover får du kompetencerne til konstant at danne dig et overblik over udviklingen for IT-sikkerhed og IT-trusler, samt hvordan du forebygger og håndterer de nyeste trusler. Hertil får du kendskab til de nyeste teknologier til både at forebygge IT-trusler, og håndtere de akutte problemer som løbende opstår.

Indhold

  • Kryptografiske principper
  • Symmetrisk og assymetrisk kryptografi
  • Autentificering
  • Nøglehåndtering
  • Firewalls
  • Certifikater

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Videregående IT-sikkerhed er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Fagmodulet tæller 5 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve på baggrund af et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Der er intern censur.

Vi anbefaler, at du tager fagene Netværk og operativsystemer, Grundlæggende IT-sikkerhed, Grundlæggende database og Grundlæggende programmering, inden du starter på Videregående IT-sikkerhed.

  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på tre uddannelser sker nu på et eksternt website.
Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.