Videregående IT-sikkerhed

Ønsker du at få udbygget din viden om IT-sikkerhed? Og kunne du tænke dig at få løftet dine IT-sikkerhedsmæssige kompetencer til et højere plan, så du kan sikre din virksomhed mod IT-trusler og cyberangreb? Så er faget Videregående IT-sikkerhed et perfekt match for dig.

Formål

Faget giver dig et indgående kendskab til forskellige teknikker til sikring af netværk, trådløse såvel som kablede. Derudover får du kompetencerne til konstant at danne dig et overblik over udviklingen for IT-sikkerhed og IT-trusler, og du lærer, hvordan du forebygger og håndterer de nyeste trusler. Du får desuden kendskab til de nyeste teknologier til både at forebygge IT-trusler og håndtere de akutte problemer, som løbende opstår.

Indhold

  • Kryptografiske principper
  • Symmetrisk og assymetrisk kryptografi
  • Autentificering
  • Nøglehåndtering
  • Firewalls
  • Certifikater

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Videregående IT-sikkerhed er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Fagmodulet tæller 5 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve på baggrund af et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Der er intern censur.

Vi anbefaler, at du tager fagene IT-sikkerhed, Databaser og Programmering, inden du starter på Videregående IT-sikkerhed.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.
  • Tilmelding via Bygovenpaa.dk
  • Tilmeldingen til fagmoduler på syv akademiuddannelser sker nu på et eksternt website.
Hør en underviser fra Cphbusiness fortælle om akademiuddannelsen i IT