Hvorfor skal du tage kurset?

Du har et ønske om at arbejde professionelt med kommunikation, og du vil gerne lære at anvende kommunikationsværktøjer inden for kognitive teorier og metoder til at kunne varetage kommunikationsopgaver til og med fagprofessionelle, i organisationer og i socialfagligt arbejde.

På kurset vil du lære at anvende kommunikationsmodeller inden for de kognitive teorier og metoder, til at sætte rammen for al din kommunikation, og du vil i din rolle kommunikator lære at mestre forskellige kommunikationsformer uanset opgavens omfang, budskab og karakter.

Kurset giver dig teori, viden, færdigheder, kompetencer og redskaber indenfor kognitiv teori og metode til at kunne arbejde med faglig formidling, empatisk kommunikation og rammesætning i din kommunikation.

Du vil lære at planlægge, producere tekster og tilpasse kommunikationen til forskellige medier. Du vil lære at analysere og planlægge din kommunikation. Og du vil opnå kompetencer til at kunne arbejde struktureret, målrettet og professionelt med mange typer kommunikationsopgaver.

Kursets indhold

 • Personlig gennemslagskraft, formidling og præsentation, mødekommunikation
 • Skriv kort og godt, din rolle som afsender, din hensigt med teksten, den situation, som du kommunikerer i
 • Samtaleværktøjer, konflikthåndtering, assertiv kommunikation, den motiverende samtale
 • Kommunikationsmodeller, planlægningsværktøjer, målgruppeorientering, sociale medier
 • Fem ekstra bonusdage: ”Styrk dine personlige og professionelle kompetencer" inkl. en todages certificering som kognitiv mentor

Specialiser dig yderligere

Som en del af uddannelsen hos Wattar Gruppen får du mulighed for at deltage i en todages certificering som kognitiv mentor og tre undervisningsdage med fokus på at styrke dine professionelle og personlige kompetencer.

På de fem bonusdage tager vi afsæt i den psykologiske retning i kognitiv teori og metode:

 • Du opnår certificering som kognitiv mentor, som kvalificerer dig til at arbejde med mentor-, vejlednings- og rådgivningsopgaver
 • Du lærer problemløsning, positiv psykolog og den motivationsskabende samtale
 • Du øger din bevidsthed om din egen faglighed og dine styrker, og hvordan du anvender dine arbejdslivserfaringer i din professionelle rolle
 • Du opnår grundlæggende færdigheder i at arbejde med anerkendende og compassion-fokuseret kommunikation
 • Du får jobsparring med fokus på dine nye kompetencer

De fem bonusdage "Styrk dine professionelle og personlige kompetencer" er ikke eksamensgivende, men afsluttes med kursusbevis.

Praktisk information

Kommunikation i praksis er adgangsgivende til akademiuddannelsen i kommunikation og formidling.

Kommunikation i praksis er godkendt på den landsdækkende positivliste i erhvervsgruppen Hotel, restauration, køkken, kantine, bageri og slagteri og på den regionale positivliste nr. 52 i erhvervsgruppen akademisk arbejde, nr. 270, nr. 295 og nr. 308 i erhvervsgruppen Kontor, administration, regnskab og finans, nr. 356, nr. 442 og nr. 443 i erhvervsgruppen sundhed, omsorg og personlig pleje og nr. 500 og nr. 503 i erhvervsgruppen undervisning og vejledning.

Fagets akademikode er 37477.

Kurset er et heltidsstudie på seks uger og udføres med en særligt tilrettelagt variation af undervisningsdage, workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning. Uddannelsen gennemføres af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområder.

Kurset afvikles i dagtimerne med studieaktiviteter mandag til fredag kl. 9.00 - 15.30.

ECTS

10 ECTS

Eksamen

Eksamenen er en individuel, mundtlig eksamen, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i en kort skriftlig opgave. Der udstedes eksamensbevis.

Datoer

 • 26. september - 4. november 2022

Pris

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit jobcenter.

Prisen er 25.701,66 kr. inkl. litteratur

Sted

Wattar Gruppen
Holbergsgade 14, 4. sal
1057 København K

Vær opmærksom på, at kurset bliver udbudt i samarbejde med Wattar Gruppen, som vi derfor videregiver dine personoplysninger til.

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig?

  Det er dit jobcenter eller din a-kasse, der tilmelder dig kurset. Skal dit kursus bevilges gennem a-kassen, skal du udfylde en blanket (AR 237), som du modtager ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

  Der er ansøgningsfrist en uge inden kursusstart.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte den samarbejdspartner, vi udbyder kurset sammen med.

  Har du spørgsmål om administration, kan du kontakte Cphbusiness på telefon 36 15 45 07 eller bruge kontaktformularen nedenfor.

 • Indhold og omfang

  Kommunikation i praksis er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelserne i kommunikation og formidling. Faget tæller 10 ECTS.

  Formål

  Fagets formål er at kvalificere dig til selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst.

  Indhold

  • Kommunikationspsykologi
  • Kommunikationsmodeller
  • Planlægnings- og formidlingsværktøjer
  • Kommunikationsopgaven i praksis
  • Præsentationsteknik
  • Målgruppeorientering

  Læs om læringsmål mv. i studieordningen for akademiuddannelsen i kommunikation og formidling.

 • Adgangskrav og optagelse

  Hvem kan deltage?

  Som dagpengemodtager i første ledighedsperiode har du ret til seks ugers gratis opkvalificering med en selvvalgt uddannelse. Uddannelsen skal tages inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for alle ledige fra 25 år. For personer under 25 år skal uddannelsen tages inden for de første seks måneder.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages:
  evu@cphbusiness.dk

 • Læringsmiljø

  Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

  Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

  Læs mere i vores brochure:

  Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag: 9.00 - 12.30
  Tirsdag: 12.30 - 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.00 - 12.30
  Fredag: 9.00 - 12.30

  Du har også mulighed for at booke et telefonmøde med en studievejleder her: Book en telefonvejledning.

  Desuden er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Studievejledningen holder lukket på telefonen i uge 29 og 30.

  Vejledere

  Lea Clausen 
  Lea Clausen

  Malene Krab Koed Eriksen
  Malene Krab Koed Eriksen

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

Kontakt os

Kontakt os og hør mere om kurser for ledige.

Telefon:

36 15 45 07

E-mail