Derfor skal du tage kurset

Du ønsker en grundlæggende uddannelse i kommunikation og administration, så du kan arbejde professionelt med opgaver inden for kundeservice, kontor og administrative funktioner.

Kurset giver dig teori, viden, færdigheder, kompetencer og redskaber inden for kommunikation og administration, og du vil med dine nye kompetencer kunne udvide din jobsøgning og søge målrettet efter stillinger, som indeholder kundeservice, kontoropgaver og administration, uanset stilling og branche.

Du vil:

 • Få et solidt fundament i administrative og kommunikative kompetencer, så du kan arbejde med opgaver inden for formidling, kundeservice og kontor
 • Få forbedret din personlige gennemslagskraft, stå stærkere i jobsøgning og blive en eftertragtet medarbejder
 • Få tydeliggjort dine nuværende kompetencer, så de bliver endnu mere styrket sammen med alt det nye, du lærer på uddannelsen

Kursets indhold

 • Viden om kommunikationsmodeller, praksisnære kommunikationsredskaber og værktøjer
 • Styrkelse af din egen personlige gennemslagskraft i din kommunikation, i dialog, i skrift og formidling
 • Redskaber til online kommunikation
 • Organisationskommunikation, møder og forhandling
 • Skriv kort og godt, din rolle som afsender, din hensigt med teksten, den situation du kommunikerer i
 • Samtaleværktøjer, konflikthåndtering, assertiv kommunikation, den motiverende samtale

Efterspurgte kompetencer, en stærk jobprofil og to dages gratis mentorkursus

Udover uddannelsens obligatoriske grundmoduler får du en unik mulighed for at specialisere dig, få endnu flere færdigheder til dit CV og styrke dine professionelle og personlige kompetencer.

Vælg op til tre muligheder for at styrke dine kompetencer:

 1. Styrkelse af dine administrative kompetencer (Office-pakken: Word og Outlook)
 2. Karriererådgivning og individuel sparring med fokus på din personlige præsentation, fremtoning og egen storytelling ved jobsamtaler
 3. Mestring af selvtillid – få et boost med målrettet træning af dit selvværd
 4. Gratis deltagelse på vores todages Kognitive Mentorkursus, der udbydes to gange årligt

Undervisning og tilrettelæggelse

 • Vi tilbyder korte kursusdage à 2 - 4 timer om formiddagen, 2 - 4 gange ugentligt
 • Uddannelsen foregår via onlineundervisning, så det kan passes ind i din hverdag, uanset hvor du bor i landet
 • Undervisningsdagene er tilrettelagt varieret med workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser i grupper, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning. Uddannelsen har et stærkt team af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hvert deres undervisningsområde
 • Vi hjælper med IT-teknik og undervisningssupport på telefon og mail
 • Studierum: Vi har også lokaler centralt i København. Kom ind og benyt dig af vores klasserum og support

Målgruppe

Uddannelsen kan både benyttes opkvalificerende eller til at udvide din jobsøgning mod nye brancher. Uddannelsen har en bred anvendelighed og henvender sig til dig, som ønsker at arbejde med alle former for kommunikation og administration inden for den offentlige og private sektor. Uddannelsen er for dig, som ønsker kompetencer inden for intern, ekstern og administrativ kommunikation.

Praktisk information

Kommunikation i praksis er adgangsgivende til akademiuddannelsen i kommunikation og formidling.

Kommunikation i praksis er godkendt på den landsdækkende positivliste i erhvervsgruppen Salg, indkøb og markedsføring og på den regionale positivliste nr. 7 i erhvervsgruppen akademisk arbejde, nr. 252, nr. 255 og nr. 256 i erhvervsgruppen Jern, metal og auto, nr. 304, nr. 308 og nr. 310 i erhvervsgruppen Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde, nr. 348 i erhvervsgruppen Sundhed, omsorg og personlig pleje samt nr. 421 og nr. 425 i erhvervsgruppen undervisning og vejledning.

Kurset er et heltidsstudie på seks uger og udføres med en særligt tilrettelagt variation af undervisningsdage, workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning. Uddannelsen gennemføres af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområder.

Kurset udbydes online og afvikles i dagtimerne med studieaktiviteter mandag til fredag kl. 9.00 - 15.30.

ECTS

10 ECTS

Eksamen

Eksamenen er en individuel, mundtlig eksamen, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i en kort skriftlig opgave. Der udstedes eksamensbevis.

Datoer

Ingen kommende datoer.

Pris

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit jobcenter.

Prisen er 26.395,62 kr. inkl. litteratur

Sted

Wattar Gruppen
Holbergsgade 14, 4. sal
1057 København K

Vær opmærksom på, at kurset bliver udbudt i samarbejde med Wattar Gruppen, som vi derfor videregiver dine personoplysninger til.

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig?

  Det er dit jobcenter eller din a-kasse, der tilmelder dig kurset. Skal dit kursus bevilges gennem a-kassen, skal du udfylde en blanket (AR 237), som du modtager ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

  Der er ansøgningsfrist en uge inden kursusstart.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte den samarbejdspartner, vi udbyder kurset sammen med.

  Har du spørgsmål om administration, kan du kontakte Cphbusiness på telefon 36 15 45 07 eller bruge kontaktformularen nedenfor.

 • Indhold og omfang

  Kommunikation i praksis er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelserne i kommunikation og formidling. Faget tæller 10 ECTS.

  Formål

  Fagets formål er at kvalificere dig til selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst.

  Indhold

  • Kommunikationspsykologi
  • Kommunikationsmodeller
  • Planlægnings- og formidlingsværktøjer
  • Kommunikationsopgaven i praksis
  • Præsentationsteknik
  • Målgruppeorientering

  Læs om læringsmål mv. i studieordningen for akademiuddannelsen i kommunikation og formidling.

 • Adgangskrav og optagelse

  Hvem kan deltage?

  Som dagpengemodtager i første ledighedsperiode har du ret til seks ugers gratis opkvalificering med en selvvalgt uddannelse. Uddannelsen skal tages inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for alle ledige fra 25 år. For personer under 25 år skal uddannelsen tages inden for de første seks måneder.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages:
  evu@cphbusiness.dk

 • Læringsmiljø

  Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

  Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

 • Studievejledning

  Studievejlederen kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag: 9.00 - 12.00
  Tirsdag: 12.30 - 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.00 - 12.00
  Fredag: 9.00 - 12.00

  Du har også mulighed for at booke et telefonmøde med en studievejleder her: Book en telefonvejledning.

  Desuden er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Studievejleder

  Malene Krab Koed Eriksen
  Malene Krab Koed Eriksen

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

Kontakt os

Kontakt os og hør mere om kurser for ledige.

Telefon:

36 15 45 07

E-mail