Hvorfor skal du tage kurset?

På kurset kommunikation i praksis får du kognitive redskaber og metoder til at sætte scenen for din måde at kommunikere på. Kommunikation handler om, hvordan du kommunikerer med fx kunder, kollegaer og eksterne partnere. Hvad enten det er skriftligt eller mundtligt.

På kurset får du et solidt fundament til at styrke din personlige kommunikation, som du kan bruge til at arbejde professionelt med kommunikationsopgaver. Din evne til at sætte scenen udvikler du ved at lære at anvende kommunikationsmodeller til at analysere og planlægge din kommunikation.

Kurset kan både benyttes opkvalificerende eller til at udvide din jobsøgning mod nye brancher. Uddannelsen har en bred anvendelighed og henvender sig til dig, som ønsker at arbejde med alle former for kommunikation. De kompetencer, du opnår på uddannelsen, kan omsættes til mange jobprofiler. Fx jobs som indeholder kommunikationsopgaver, interpersonel kommunikation, relationsarbejde og formidling.

På kurset får du solidt kendskab til kognitiv teori som et fundament til at arbejde med dialogbaseret kommunikation. Du vil lære at arbejde med digital kommunikation. Du vil lære at planlægge og producere tekster og tilpasse kommunikationen til forskellige medier.

Kursets indhold

 • Teoretiske og metodiske kognitive samtaleværktøjer til at målrette din kommunikation
 • Viden om principper og metoder til at styrke din personlige kommunikation og gennemslagskraft
 • Stærke kompetencer i mundtlig formidling, skriftlig kommunikation og dokumentation
 • Redskaber inden for positiv psykologi, nudging, assertiv kommunikation og compassion
 • Individuel støtte og vejledning til job eller praktiksøgning med erfarne beskæftigelseskonsulenter

Udover kursets obligatoriske grundmoduler på syv dage, har du mulighed for at specialisere dig og få endnu flere kompetencer til dit CV. Du kan vælge op til otte fag inden for forskellige områder, som er i relation til den kognitive teori og metode.

Eksempler på fag:

 • Stress og trivsel
 • Kognitiv coaching
 • Positiv psykologi
 • LAB lovgivning og målgrupper
 • Selvomsorg og mindfulness
 • Skriftlighed og dokumentation
 • Barriere for forandring
 • Beskæftigelsesrettet samtale

Praktisk information

Kommunikation i praksis er adgangsgivende til akademiuddannelsen i kommunikation og formidling.

Kommunikation i praksis er godkendt på den landsdækkende positivliste i erhvervsgruppen Nærings- og nydelsesmiddel, Salg, indkøb og markedsføring, Sundhed, omsorg og personlig pleje, Transport, post, lager- og maskinførerarbejde og Vagt, sikkerhed og overvågning og på den regionale positivliste nr. 452 og nr. 492 i erhvervsgruppen Kontor, administration, regnskab og finans, samt nr. 601 og nr. 627 i erhvervsgruppen Salg, indkøb og markedsføring.

Fagets akademikode er 37477.

Kurset er et heltidsstudie på seks uger og udføres med en særligt tilrettelagt variation af undervisningsdage, workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning. Uddannelsen Det gennemføres af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområder.

Kurset afvikles i dagtimerne med studieaktiviteter mandag til fredag kl. 9.00 - 15.30.

ECTS

10 ECTS

Eksamen

Eksamenen er en individuel, mundtlig eksamen, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i en kort skriftlig opgave. Der udstedes eksamensbevis.

Datoer

Ingen kommende datoer.

Pris

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit jobcenter.

Prisen er 25.396,92 kr. inkl. litteratur

Sted

Wattar Gruppen
Holbergsgade 14, 4. sal
1057 København K

Vær opmærksom på, at kurset bliver udbudt i samarbejde med Wattar Gruppen, som vi derfor videregiver dine personoplysninger til.

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig?

  Det er dit jobcenter eller din a-kasse, der tilmelder dig kurset. Skal dit kursus bevilges gennem a-kassen, skal du udfylde en blanket (AR 237), som du modtager ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

  Der er ansøgningsfrist en uge inden kursusstart.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte den samarbejdspartner, vi udbyder kurset sammen med.

  Har du spørgsmål om administration, kan du kontakte Cphbusiness på telefon 36 15 45 07 eller bruge kontaktformularen nedenfor.

 • Indhold og omfang

  Kommunikation i praksis er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelserne i kommunikation og formidling. Faget tæller 10 ECTS.

  Formål

  Fagets formål er at kvalificere dig til selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst.

  Indhold

  • Kommunikationspsykologi
  • Kommunikationsmodeller
  • Planlægnings- og formidlingsværktøjer
  • Kommunikationsopgaven i praksis
  • Præsentationsteknik
  • Målgruppeorientering

  Læs om læringsmål mv. i studieordningen for akademiuddannelsen i kommunikation og formidling.

 • Adgangskrav og optagelse

  Hvem kan deltage?

  Som dagpengemodtager i første ledighedsperiode har du ret til seks ugers gratis opkvalificering med en selvvalgt uddannelse. Uddannelsen skal tages inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for alle ledige fra 25 år. For personer under 25 år skal uddannelsen tages inden for de første seks måneder.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages:
  evu@cphbusiness.dk

 • Læringsmiljø

  Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

  Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

  Læs mere i vores brochure:

  Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag: 9.00 - 12.30
  Tirsdag: 12.30 - 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.00 - 12.30
  Fredag: 9.00 - 12.30

  Du har også mulighed for at booke et telefonmøde med en studievejleder her: Book en telefonvejledning.

  Desuden er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Vejledere

  Lea Clausen Lea Clausen

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

Kontakt os

Kontakt os og hør mere om kurser for ledige.

Telefon:

36 15 45 07

E-mail