SU og SPS

Her kan du læse om, hvordan du søger SU, ungdomskort til transport og Specialpædagogisk Støtte (SPS).

SU

Hvis du ønsker at modtage SU under studiet, skal du søge herom i SU’s selvbetjeningssystem ”minSU” på www.su.dk. Du får adgang til ”minSU” med NemID.

Vær opmærksom på, at du tidligst kan søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Bliver du optaget på Cphbusiness, anbefaler vi dog, at du først søger om SU ca. 2-3 uger efter, du har bekræftet din studieplads.

Hvis du er blevet optaget på en professionsbacheloruddannelse med studiestart i september og har afsluttet din direkte adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse i juni samme år, er du berettiget til at modtage SU fra juli i det pågældende år. Du skal søge SU inden udgangen af juli for at bibeholde retten til SU for juli og august.

Transport

Hvis du ønsker at modtage et ungdomskort til offentlige transportmidler, skal du søge herom på www.ungdomskort.dk.

Du skal først søge om godkendelse og derefter gå til bestilling. Du skal bruge NemID for at søge.
 


Du kan ikke søge om ungdomskort, før du har bekræftet din studieplads. Da din bekræftelse først skal registreres hos SU/Ungdomskort, anbefaler vi, at du venter 2-3 uger med at søge, da du ellers risikerer, at din ansøgning bliver afvist.

Kontakt ved spørgsmål

Har du spørgsmål om SU eller transport, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en e-mail til su@cphbusiness.dk med dit spørgsmål samt dine kontaktoplysninger. Derefter vil vi besvare din e-mail hurtigst muligt.

Særlig støtte ved dokumenteret funktionsnedsættelse

Har du grundet en funktionsnedsættelse behov for særlig støtte for at kunne gennemføre din uddannelse på Cphbusiness, kan du søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Formålet med SPS er at give kompenserende støtte til dig som studerende, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du kan søge om SPS-støtte, hvis du har læse/skrivevanskeligheder (ordblind), fysiske lidelser, psykiske lidelser, eller høre- og synsvanskeligheder.

Alt efter din funktionsnedsættelse kan der være forskellige støtteformer. Det kan være en IT-startpakke, studiestøttetimer, sekretærhjælp m.m. Du kan evt. læse mere om disse på www.spsu.dk/videregaaende-uddannelser. Her finder du også andre vigtige informationer om SPS.

På Cphbusiness giver vi studerende med dokumenteret funktionsnedsættelse mulighed for at søge om ekstra tid til skriftlig eksamen samt ekstra forberedelsestid til visse mundtlige eksamener.

Jeg er i tvivl om jeg er ordblind – hvad gør jeg?

Læser du langsomt, slås du med endelserne, og har du mistanke om, at du evt. kunne være ordblind, så opsøg hjælp. Ved begrundet mistanke om ordblindhed kan vi søge om en udredning af din eventuelle funktionsnedsættelse, også selvom du ikke tidligere har fået hjælp eller specialundervisning.

Hvordan kan du søge SPS-støtte?

Har du brug for SPS-støtte, eller har du spørgsmål der omhandler SPS, så kontakt SPS-vejlederne på Cphbusiness.

Christine Nolsø, e-mail: cnh@cphbusiness.dk, telefon: 36 15 49 90

Pernille Bergmann, perb@cphbusiness.dk, telefon: 36 15 49 90

Cphbusiness City
Landemærket 11
1119 København K

Bemærk venligst at SPS-vejlederne udelukkende træffes mandag.