Sådan søger du - vinter

På Cphbusiness har vi vinteroptag med studiestart i januar/februar på flere af vores erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Du kan søge fra den 15. september.

Du skal søge om optagelse til alle vores uddannelser her på cphbusiness.dk.

Nedenfor har vi samlet alt det, du skal bruge til at søge om optagelse på Cphbusiness.

Før du søger, bør du starte med at læse vores ansøgningsvejledning.

 • Uddannelser - vinter

  Her kan du se, hvilke uddannelser vi udbyder ved vores vinteroptag. Uddannelserne er fordelt under campus.

  Erhvervsakademiuddannelser

  Cphbusiness City

  Cphbusiness Søerne

  Cphbusiness Nørrebro      

  Cphbusiness Lyngby

  Cphbusiness Laboratorie og Miljø

  Professionsbacheloruddannelser

  Cphbusiness Søerne

  Cphbusiness Lyngby

  Se vores uddannelser på sommeroptaget med studiestart i august/september her

 • Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelser

  Før du søger om optagelse på Cphbusiness, er det vigtigt, at du grundigt har sat dig ind, hvordan du skal søge.

  Dokumentation, motiveret ansøgning, optagelseskrav og ansøgningsfrister er blot nogle af de ting, du skal kende til.

  Det er derfor en rigtig god idé, at læse vores ansøgningsvejledning, da den vil klæde dig godt på til at lave en optimal ansøgning.

 • Ansøgningsvejledning til professionsbacheloruddannelser

  Før du søger om optagelse på Cphbusiness, er det vigtigt, at du grundigt har sat dig ind, hvordan du skal søge.

  Dokumentation, motiveret ansøgning, optagelseskrav og ansøgningsfrister er blot nogle af de ting, du skal kende til.

  Det er derfor en rigtig god idé, at læse vores ansøgningsvejledning, da den vil klæde dig godt på til at lave en optimal ansøgning.

 • Ansøgningsskema til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

  Her finder du vores ansøgningsskema til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt diverse blanketter til brug ved ansøgning.

  Ansøgningsskemaet udfyldes online og sendes sammen med din tilhørende dokumentation.

 • Ansøgnings- og svarfrister

  Her kan du se frister vedrørende vores uddannelser på vinteroptaget med studiestart i januar/februar.

  Erhvervsakademiuddannelser

  Ansøgningsfrister og frister for upload af dokumentation:

  • 30. september 2016 kl. 12.00: Ikke-EU-statsborgere
  • 15. november 2016 kl. 12:00: EU-statsborgere

  Dokumentation for beståede suppleringskurser i fagspecifikke optagelseskrav skal senest den 20. januar 2017 kl. 12.00 uploades her.

  Svarfrister:

  • Senest den 1. november 2016: Ikke-EU-statsborgere
  • Senest den 15. december 2016: EU-statsborgere

  Ansøgere med dansk cpr-nr. får svar via e-boks. Alle andre får svar på mail.

  Professionsbacheloruddannelser

  Ansøgningsfrister og frister for upload af dokumentation:

  • 30. september 2016 kl. 12.00: Ikke-EU-statsborgere
  • 15. november 2016 kl. 12:00: EU-statsborgere

  Dokumentation for beståede eksamener i forbindelse med erhvervsakademiuddannelser, der først afsluttes efter ansøgningsfristen, skal indsendes straks efter bevis er modtaget, dog senest den 20. januar 2017 kl. 12.00. Oplysning herom skal anføres ved ansøgning. Dokumentationen skal uploades her.

  Svarfrister:

  • Senest den 1. november 2016: Ikke-EU-statsborgere
  • Senest den 15. december 2016: EU-statsborgere

  Ansøgere med dansk cpr-nr. får svar via e-boks. Alle andre får svar på mail.

  For ansøgnings- og svarfrister på vores sommeroptag, klik her.

 • Kvotienter og studiepladser

  Her kan du finde statistik over antal af ansøgere og optagede for de enkelte uddannelser ved tidligere års vinteroptag.

  Antallet af ansøgere og niveauet af deres karaktersnit, samt hvor mange hold Cphbusiness vælger at oprette, kan variere fra år til år. Vær derfor opmærksom på, at tallene kun er vejledende.

  Erhvervsakademiuddannelser

  Professionsbacheloruddannelser

  Klik her for at se kvotienter og studiepladser for vores sommeroptag.

 • Upload

  Hvis du skal uploade dokumenter til Cphbusiness i forbindelse med ansøgning om optagelse, kan du gøre det her via en sikker forbindelse.

  Nedenfor kan du se, hvilken dokumentation du kan uploade til vores vinteroptag, samt se hvordan du samler- og komprimerer flere filer til upload, før du sender dit materiale.

  Vær venligst opmærksom på at overholde vores frister for fremsendelse af materiale i forbindelse med ansøgning om optagelse. For information om frister se Ansøgnings- og svarfrister.

 • FAQ - ofte stillede spørgsmål

  Ofte stillede spørgsmål om optagelse til vores vinteroptag kan du finde svar på her:

  Q: Hvordan søger jeg ind?

  A: Alle uddannelser på vores vinteroptag skal søges via denne hjemmeside. For information om Ansøgnings- og svarfrister se her.

  Q: Hvad er adgangskravene?

  A: Der er forskellige adgangskrav alt efter, hvilken uddannelse du søger ind på. Læs mere om krav på de enkelte uddannelser her.

  Q: Skal jeg søge i kvote 1 eller kvote 2?

  A: På vinteroptaget er der ikke seperate ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, men derimod kun én samlet ansøgningsfrist. Læs mere under Ansøgnings- og svarfrister

  Q: Hvad skal jeg uploade sammen med min ansøgning?

  A: Du skal vedhæfte dokumentation for opfyldelse af optagelseskrav og evt. andre aktiviteter, som du ønsker, skal indgå i vurderingen af din ansøgning, samt en motiveret ansøgning. Læs mere i Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelser eller Ansøgningsvejledning til professionsbacheloruddannelser

  Q: Hvad betyder standby?

  A: Standby betyder venteliste, men kan ikke benyttes på vinteroptaget.

  Q: Er der krav til mine engelsk færdigheder?

  A: Alle ansøgere på vores engelsksprogede uddannelser, skal have bestået engelsk på B niveau. Generelt anbefales det at have gode kvalifikationer i engelsk, idet der forekommer engelsksproget litteratur i undervisningen. På flere af vores uddannelser er der specifikke fagkrav til engelsk niveau. Læs mere her.

  Q: Hvorfor kan jeg ikke uploade mine filer samlet på www.cphbusiness.dk?

  A: Vores system kan desværre kun modtage filer op til 7 mb. Overskrider den samlede fil, efter komprimering, denne maximum grænse, bliver du nødt til at uploade filerne enkeltvis.

  Q: Hvornår og hvordan får jeg svar?

  A: Se Ansøgnings- og svarfrister.

  Q: Skal jeg skrive en motiveret ansøgning?

  A: Du bør vedlægge en motiveret ansøgning på alle vores erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. For yderligere information se Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelser eller Ansøgningsvejledning til professionsbacheloruddannelser.

  Q: Kan jeg læse på deltid? 

  A: Ja, på Cphbusiness kan du læse et stort udvalg af akademi- og diplomuddannelser på deltid. Se mere på Sådan søger du – videreuddannelse.

  Q: Hvor kan jeg finde Cphbusiness på de sociale medier?

  A:

  Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Optagelseskontoret.

  For at se FAQ - ofte stillede spørgsmål til vores sommeroptag skal du klikke her.

 • Åbent hus 31. oktober, 1. og 2. november 2017
 • Start på en fuldtidsuddannelse til februar 2017.

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

REKTOROle Gram-Olesen UDDANNELSESDIREKTØRGregers Christensen RESSOURCEDIREKTØRJacob Jersild ØKONOMI OG PERSONALETeamleder Lars Peter Brejnrod STUDIEADMINISTRATIONStudieadministrationschef Birgitte Søndergaard Laursen SERVICE OG LOKALITETERServicechef Dan Korsgaard ITIT-chef Kim Mikkelsen SEKRETARIATSpecialkonsulent Ann-Cathrine Andersson SALG OG MARKEDSFØRINGOmrådechef Susanne Rievers SERVICE OG OPLEVELSEOmrådechef John Callisen ØKONOMI OG FINANSOmrådechef Bo Larsen IT OG MULTIMEDIEOmrådechef Lars Bogetoft LABORATORIE OG MILJØOmrådechef Annette Thromsholdt LEDELSE OG KOMMUNIKATIONOmrådechef Jørgen Stilling INNOVATION OG ENTREPRENØRSKABOmrådechef Kirsten Ringgaard CPHBUSINESS INTERNATIONALInternational chef Michael Svejstrup CPHBUSINESS STUDIE OG KARRIERECenterchef Søren Meyer CPHBUSINESS PARTNERCenterchef René Mørkeberg CPHBUSINESS INNOVATIONUdviklings- og innovationschef Frank A. Mathiasen KVALITETKvalitetschef Dorte Schmidt MEDIEMediechef Pernille Jørgensen SMARTLEARNINGChef Tue Bjerl Nielsen Direktion Fagområder Partnerskab med de øvrige erhvervsakademier Tværgående centre Tværgående funktioner Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½  år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- og VOKSENUDDANNELSER UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½  år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor(Top-up)1 ½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år