Flere søger ind

Flere og flere søger ind via kvote 2 – og flere og flere søger ind på erhvervsakademierne.

20. maj 2014

Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ved deadline 15. marts 2014 havde 52.396 søgt optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2. Det er en samlet fremgang på 5%.

Fremgangen er størst på de 9 erhvervsakademier, der fik 7.895 1. prioritetsansøgninger i år – 17% flere end i 2013. Der er dermed tale om en støt, årlig fremgang siden erhvervsakademiernes start i 2009.

Det er to erhvervsakademiuddannelser, der topper listen over uddannelser med størst vækst i ansøgninger, nemlig serviceøkonom og multimediedesigner (begge har en fremgang på 31%, og begge udbydes på Cphbusiness). På 3. pladsen ligger sygeplejerskeuddannelsen (fremgang på 26%).

Blandt Cphbusiness’ uddannelser er også datamatiker (19%) og laborant (15%) godt med.

Flere søger ind på Cphbusiness

Ifølge ministeriets opgørelse har Cphbusiness en fremgang i kvote 2-ansøgninger på 18%, altså over gennemsnittet for erhvervsakademier.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.