FN’s verdensmål, forretningsresultater og cirkulære løsninger

Alumne-netværket inviterede den 26. september 2019 studerende og alumner til et arrangement om FN’s 17 verdensmål.

14. oktober 2019

Chefkonsulent, fra Dansk Industri, Erik Johnson åbnede ballet med et oplæg om, hvad verdensmålene er med til skabe, og hvordan man kan forene forretningsmål med bæredygtighedsmål. Ifølge Erik er verdensmålene svarene på verdens største udfordringer i form af en global plan og et nyt globalt sprog. Erhvervslivet spiller en afgørende rolle, og der er ikke en "nord-syd"-indsats. Det omfatter pt. 193 lande, der har forpligtet sig, og et af de større fokusområder er verdensmål nr. 17 - Partnerskaber.

Paneldebatten

Oplægget blev efterfulgt af en paneldebat, hvor panelet bestod af:

  • Freja Ludvigsen, Erhvervsudviklingschef i Gladsaxe Kommune
  • Mette Qvist, Direktør for Green Building Council
  • Vibeke Plambeck, Advokat og adjunkt på Cphbusiness
  • Christian Vintergaard, CEO for Fonden for Entreprenørskab
  • Erik Johnson, Chefkonsulent hos Dansk Industri (DI)
  • Mikkel Stenbæk Hansen, Direktør for Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

I paneldebatten blev der sat fokus på, hvordan man omsætter verdensmålene i praksis, og der blev diskuteret, om der blandt andet er for langt fra strategi til konkrete handlinger, og hvad der skal til for at virksomheder lykkes med at implementere bæredygtige tiltag.

Deltagerne var også optaget af, om bæredygtighedsmålene er "topdown" eller "bottom up", og hvordan man får engageret medarbejderne. Det blev også debatteret, hvordan verdensmålene bliver brugt til at lave "employer branding", og hvor vigtigt det er, hvis man som virksomhed gerne vil tiltrække de unge talenter.

I den sidste del af debatten blev det diskuteret, hvilket ansvar det offentlige, herunder uddannelsesinstitutioner, har i forhold til at lære elever og studerende om verdensmålene. Dette havde et særligt fokus, da nyuddannede er vidensbærere, når de kommer på arbejdsmarkedet, og da verdensmålene ifølge panelet er en megatrend, som alle fagligheder skal kunne spille ind i. Panelet var enige om vigtigheden af, at alle har en forståelse af og kendskab til verdensmålene, uanset om man læser markedsføringsøkonom eller laborant.

På Cphbusiness i Hillerød har de ifølge Vibeke Plambeck allerede implementeret verdensmålene i de forskellige temaer, som undervisningen er opdelt i, hvor man til hvert tema udvælger nogle af verdensmålene og integrerer dem i undervisningen.

Det sidste spørgsmål, der blev diskuteret af panelet, var, om man på Cphbusiness kan gøre mere for udbrede bevidsthed om verdensmålene.

Efter debatten blev paneldeltagerne og deltagerne og netværkede, hvor der var rig mulighed for at få en snak om verdensmålene over et glas vin og street food fra Lê Lê.

Se billeder fra arrangementet på Facebook.