Rane Willerslev besøgte Cphbusiness

Alumne-netværket bød den 27. november 2019 direktøren for Nationalmuseet Rane Willerslev velkommen på Cphbusiness Hillerød. Det var et spændt publikum, der mødte Rane Willerslev, der var inviteret til at gøre os alle klogere på begreber såsom dannelse, rygrad og rummelighed.

13. januar 2020

Rane fokuserede på to kernebegreber, hvor dannelse er essentielt. Hans budskab er, at for at være et dannet menneske er vi nødt til at indeholde både rygrad og rummelighed. Rygrad bunder i en dyb faglighed, og rummelighed er evnen til at turde lade sit verdensbillede destabilisere og derigennem møde ny viden, der kan føre til nye erkendelser. Det gælder især, hvis vi mennesker skal komme helskindet gennem en opløsningstid, hvor de gamle former og tanker konstant skal gentænkes og fornyes.

Eksempler på rygrad og rummelighed

Et eksempel, Rane brugte, var, at rygrad er at have historisk ballast. Det vil sige, at man forstår sin historie, eksempelvis kongerækken. Børn kan godt lære kongerækken, men de kan ikke huske den, hvis ikke de forstår, hvorfor de skal bruge den. Der skal derfor skabes en mening med, hvorfor de skal lære den.

Rane brugte Donald Trump som eksempel på rummelighed. Man kan godt synes, at han er et dumt svin, men Donald Trump kan være ligesom Darwin, der ifølge Rane er ophavsmand til videnskaben, men som på daværende tidspunkt gik ind og skubbede til det allerede kendte. Og derfor er det vigtigt, at man bevarer en rummelighed, der samtidig medfører, at man er åben for innovation.

Stenalderfolket er dem i vores historie, der har arbejdet mindst. De arbejdede 20% af tiden og innoverede for resten. De fleste mennesker opfatter stenaldertiden som noget af det mest støvede og kedelige, men ifølge Rane er det den mest relevante tid for os, fordi alle arbejder for at arbejde mindre og have mere relevans og substans i vores hverdag.

Dannelsesbegrebet

Dannelsesbegrebet skal og kan ifølge Rane relateres til, at vi lever i et samfund i forandringer. Den tid, vi lever i nu, kan sammenlignes med den industrielle revolution. Dengang skete der lige så meget nyt på et århundrede, som det, vi oplever, der er sket de sidste 30 år.

Rane tager udgangspunkt i Den store Danske Encyklopædis definition af dannelse, hvor dannelse er betegnelsen for dels en pædagogisk norm ved valg af indhold i opdragelse og undervisning, og dels en social norm, der udpeger en bestemt adfærd, væremåde, opførsel og viden som udtryk for dannelse.

Han drog en parallel til Nationalmuset, hvor hans oplevelse af museet, da han kom til det, var, at museet og dets historie var et udtryk for klassisk dannelse. Eksempelvis er Nationalmuseet blevet renoveret fire gange siden 1880, men udstillingerne ser stadigvæk ud som de altid havde gjort, hvor man i stenalderudstillingerne stadigvæk kunne se lange rækker af pilespidser.

At turde fejle

For Rane er det også en vigtig kompetence at turde fejle. Det er nødvendigt at fejle, for hvordan kan vi ellers lære? Rane brugte sig selv som et yderst morsomt eksempel, hvor man i programserien ”Ranes museum” ser ham fejle igen og igen. Her lader han et tv-hold følge ham, og han fejler allerede på sin første dag som direktør, da han tager imod en delegation af kinesere og skal vise dem rundt i udstillingerne til trods for, at han endnu ikke kan finde rundt.

Fejlene gentager sig igennem programserien, nogle større og nogle mindre, men det viser et sandfærdigt billede og besøgstallene stiger efterfølgende, fordi folk ifølge Rane tænker, at det er ok, at man ikke ved alt om tingene på museet, for det gør direktøren heller ikke.

Ranes strategi for Nationalmuseet

Ranes strategi for Nationalmuseet 2019-2024 er, at museet skal kunne gøre os alle klogere på nutiden. For hvorfor skal vi ellers, som Rane udtrykker det, bruge mange millioner kroner på at bevare vores nationale historie? Historien er en genvej til at forstå det, der sker her og nu, og Danmarks store nationale museum skal være i stand til at fortælle historien om os alle – i nutid. Hvis vi ikke forstår nutiden, er fortiden nemlig primært af akademisk interesse.

Selfies og street food

Efter oplægget blev Rane og besvarede spørgsmål og stillede op til selfies med deltagerne. Deltagerne blev og netværkede over et glas vin og street food, hvor de havde rig mulighed for at tale videre om rygrad og rummelighedsbegreberne.

Rane Willerslev
Rane Willerslev
Rane Willerslev
Rane Willerslev
Rane Willerslev
Rane Willerslev
Rane Willerslev