Kommer vi til at stå over for mangel på ledere om nogle år?

Ledere er der nok af. Eller hvad? Ser vi på tal fra interesseorganisationen Lederne, var der i Danmark 12.045 ledere under 35 år i 2008. Det tal var faldet til 9.152 i 2018 på trods af en stigning i antallet af ledere totalt på knap 15%.

Man kan undre sig over, hvordan det kan lade sig gøre, at antallet af ledere stiger, men at de unge ikke udgør en større del af den stigning. En analyse fra arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Dansk Industri viser, at antallet af ledere, der er over 50 år, er steget fra 35% i 2010 til 44% i 2019. Ledelseslandskabet i Danmark er altså domineret af en stor andel af ældre ledere. Men hvad sker der inden for de næste 10 år, hvor denne del af ledelsesressourcen er pensionsdygtig?

I forskningsrapporten "Ledelse af unge I" fra Cphbusiness tegner der sig et billede af, at særligt de unge ledere kan have svært ved at træde ind i lederrollen. Blandt andet fordi de ikke føler sig klædt godt nok på til opgaven.

Her findes noget af svaret på, hvorfor der ikke findes flere ledere under 35 år. Der er rigeligt med forskning i ledelse, men der er ikke meget fokus på den unge leder, som skal klædes på til at træde ind i den krævende rolle.

Vi står potentielt over for en mangel på kvalificerede ledere, der kan gribe stafetten fra de pensionsdygtige ledere, hvis vi ikke gør noget for at imødekomme de unge lederes udfordringer.

Sådan kan du hjælpe de unge ledere

Cphbusiness har sammen med Lederne igangsat et nyt forskningsprojekt om unge lederes trivsel. Forskningen skal undersøge, hvordan organisationer bedre kan støtte de unge ledere i deres ledelsesmæssige udvikling. Indtil videre peger vores resultater på, at flere unge med interesse i ledelse i højere grad skal tilskyndes til at udvikle sig i den retning.

Forskningen om unge lederes trivsel viser også, at ikke alle unge med lederpotentiale kan se dem selv i en lederrolle. Vejen til lederjobbet kan for flere unge være lang. Selve jobbet som leder forventer flere unge er kompleks og ufleksibel, hvilket betyder, at det for mange unge ikke er attraktivt. Den holdning blandt de unge potentielle ledere kan skyldes, at de ikke har rollemodeller hverken internt i virksomheden, i eksterne professionelle netværk eller i deres personlige netværk, som de kan spejle sig i.

Forskningsprojektet om unge lederes trivsel peger også på den udfordring, at mange unge potentielle ledere ikke ønsker at være ledere på de præmisser, som de oplever, at andre ledere på deres arbejdsplads og i deres netværk skal være ledere på.

Her kan virksomheder hjælpe med at plante et frø og vande det løbende gennem blandt andet dialog, udviklingsplaner og kurser. For eksempel kan den unges leder starte en dialog med den unge potentielle leder om de fremtidige ledelsesmuligheder, som den unge har på arbejdspladsen.

Tilbagemeldingen fra både potentielle unge ledere og nye unge ledere er, at de har et behov for sparring og mentoring, hvilket mange virksomheder ikke har fokus på.

De unge ledere skal være en del af strategien

Både SMV'er, startups og større virksomheder skal arbejde med deres lederpipeline.

Fra strategisk niveau skal de udtænke en mere helhedsorienteret proces, så de unge nye ledere får den opbakning, sparring og viden, som de har behov for. Samtidig skal de unge tages med på råd, så præmisserne for det at være leder bliver taget til revision.

Vi skal altså til at se på, hvordan vi i virksomheder og organisationer tilskynder nye unge talenter til at stile efter lederjobbet for at sikre, at vi ikke kommer til at mangle dygtige ledere i fremtiden.

Spørgsmål til refleksion

Spørg dig selv eller i din organisation:

  • Hvad har din virksomhed af planer for jeres ledelse i fremtiden?
  • Hvordan søger I ledertalenter?
  • Hvordan klæder I unge medarbejdere, som ønsker at gå ledervejen, på?

Hvis du vil vide mere om den forskning, der henvises til i artiklen, kan du læse forskningsrapporten fra Ledelse af unge II. Du kan også med fordel læse bogen Ledelse af unge fra Dansk Psykologisk Forlag.

Karen Spuur, lektor, Cphbusiness