Resultat af beskæftigelsesundersøgelsen 2019 er klar

Antallet af ledige dimittender er faldet, og praktikopholdet er stadig den vigtigste vej til beskæftigelse.

23. juli 2020

Beskæftigelsesundersøgelsen blev i oktober 2019 sendt til dimittender, der dimitterede fra Cphbusiness i 2018 og 2019.

Beskæftigelsesundersøgelsen er nu afsluttet og viser, at 56% af alle dimittender på fuldtidsuddannelserne er i arbejde, 37% læser videre, og 7% er jobsøgende. Det svarer til, at 667 er i arbejde, 432 er under uddannelse, og 79 er jobsøgende.

Vi gennemgår her nogle af de overordnede resultater fra undersøgelsen. Der skal tages højde for en besvarelsesprocent på 50%.

Hvor lang tid går der, før alumnerne kommer i job?

Af de dimittender, der har deltaget i undersøgelsen, har 63% fundet job enten lige før eller lige efter endt uddannelse. I 2017 var tallet på 60%, så der er sket en lille stigning.

Hvordan finder alumnerne job?

35% af dimittenderne har fundet job gennem deres praktikplads. Praktikken er dermed en vigtig faktor i forhold at komme ind på arbejdsmarkedet.

Mange dimittender får også job gennem stillingsopslag, netværk og uopfordrede ansøgninger. For eksempel finder henholdsvis 43% og 38% af dimittenderne fra uddannelserne laborant og multimediedesigner deres første job gennem stillingsopslag. Hos dimittenderne fra professionsbacheloruddannelsen i International Sales and Marketing finder mange job gennem deres netværk, mens en del af dimittenderne fra markedsføringsøkonomuddannelsen finder deres første job gennem uopfordrede ansøgninger.

Videreuddannelse

Cphbusiness uddanner til beskæftigelse, men flere studerende er interesserede i at læse videre.

Størstedelen af de dimittender, der har valgt at læse videre efter deres erhvervsakademiuddannelse, er i gang med en professionsbacheloruddannelse på Cphbusiness. Andre dimittender fra erhvervsakademiuddannelserne læser videre på andre uddannelsesinstitutioner, fx RUC, CBS, AAU, SDU og AU, mens enkelte læser videre i udlandet.

Undersøgelsen indikerer, at størstedelen af de dimittender, der læser videre, er fra henholdsvis markedsføringsøkonom-, serviceøkonom-, multimediedesigner- og miljøteknologuddannelsen.

Ledige dimittender efterspørger mere karrierevejledning

I undersøgelsen bliver de ledige dimittender spurgt om, hvad Cphbusiness eventuelt kan gøre for at hjælpe dem i arbejde.

Her svarer dimittenderne, at de ønsker flere arrangementer, hvor studerende og virksomheder mødes. Man ønsker også karrierevejledning under studiet og en bedre italesættelse af tilegnede kompetencer under studiet.

Mere information

Kunne du tænke dig at vide mere om vores alumners beskæftigelse, fx hvilken type stillingsbetegnelser og i hvilke virksomheder, de arbejder, er du velkommen til at kontakte os på alumni@cphbusiness.dk.

En stor tak til alle de alumner, som har besvaret vores undersøgelse, så vi kan skabe værdifulde tiltag for jer.

Teamet bag Cphbusiness Alumni