HF-brobygning på Cphbusiness ændret

Pga. coronavirus kan den årlige brobygning på Cphbusiness for HF-elever i Region Hovedstaden ikke afvikles på sædvanlig vis. Vi vil dog meget gerne finde alternative løsninger sammen med HF-institutionerne. 

01. september 2020

På Cphbusiness har mandag, tirsdag og onsdag i uge 47 igennem et par år været reserveret til besøg fra HF-klasser i hovedstadsregionen. Typisk har vi haft ca. 300 HF-elever på besøg i løbet af disse tre dage. HF-eleverne har fået kendskab til erhvervsakademiuddannelserne og pædagogikken, og de har oplevet konkrete undervisningsforløb med cases fra virkeligheden, som udspringer af vores tætte samarbejde med erhvervslivet. De enkelte HF-klasser har kunnet deltage i arrangementer inden for Salg og Markedsføring, Økonomi og Finans og IT og Multimedie, alt efter hvad der bedst matcher deres interesser og fagpakkeundervisning på HF.

Alternativer til HF-brobygning

Desværre gør coronasituationen, at Cphbusiness må neddrosle disse aktiviteter i uge 47. Til gengæld vil vi meget gerne have henvendelser fra HF-institutionerne vedrørende alternative løsninger og måske finde andre og senere tidspunkter for besøg. Cphbusiness kan også komme på besøg på HF-institutionerne. Vi vil meget gerne i dialog med de enkelte HF-institutioner omkring design af alternative muligheder for at øge HF’ernes kendskab til Cphbusiness, da vi værdsætter de mange HF’ere, som hvert år finder interesse for vores uddannelser, søger ind på dem, bliver optaget og dimitterer.

Kontakt

I kan kontakte chefkonsulent Søren Meyer på sme@cphbusiness.dk eller 29 41 58 65, hvis I gerne vil høre nærmere om mulighederne for et samarbejde.