Fra frisør til miljømedarbejder

Sofie Buch stod over for et brancheskift, da hun i 2018 blev færdiguddannet som miljøteknolog og nu skulle finde en ny identitet på arbejdsmarkedet.

01. december 2020

Sofie Buch var 34, da hun i sommeren 2018 dimitterede fra Cphbusiness som miljøteknolog. Som tidligere frisør stod hun med udfordringen at skulle finde sin nye arbejdsidentitet. Derfor havde hun efter studiet fokus på at finde et job, hvor hun kunne få afprøvet sine nye kompetencer.

Fra uddannelse til job

Jeg fik mit første job, lige efter at jeg var blevet færdig med min uddannelse, idet jeg blev ansat i den virksomhed, hvor jeg var i praktik under uddannelsen. I løbet af praktikken havde jeg belyst nogle områder, som man fandt det relevant at afsætte mere tid til at optimere, og det førte til en projektansættelse, hvor jeg kunne bruge en bred vifte af de kompetencer, jeg havde fået med fra Cphbusiness.

Konkret bestod mine arbejdsopgaver blandt andet af at kortlægge affaldsstrømme og kemikaliehåndtering, og arbejdsdagen bestod typisk af 2/3 kontorarbejde og møder, og den resterende tid blev brugt på praktisk og opsøgende arbejde.

Ansættelse hos HOFOR A/S

I efteråret 2019 begyndte jeg i mit nuværende job, som miljømedarbejder for HOFOR A/S.

Som miljømedarbejder består mine arbejdsopgaver blandt andet af at optimere affalds- og ressourcehåndtering, kemikaliehåndtering inklusiv godkendelse af nye kemikalier på arbejdspladsen og implementering af kemisk APV.

Jeg laver også myndighedsarbejde som afrapportering, håndtering af diverse miljøsager, samarbejde med arbejdsmiljø, proceskortlægning mv. Desuden er jeg blevet valgt som tillidsrepræsentant for teknikerne.

En typisk arbejdsdag består primært af kontorarbejde og møder og så 1/3 praktisk arbejde i form af opsøgende arbejde i forbindelse med fx substitution af kemikalier. Substitution af kemikalier er noget, der kræver, at alle parter, der arbejder med produktet, er involveret i hele processen og også gerne selv vil være med til at tage del i ansvaret. Det kræver, at man er synlig og er én, som folk ved, at de kan henvende sig til, og ønsker at indgå i et samarbejde med. Derfor kunne jeg i fremtiden godt ønske at have mere fokus på den praktiske del af arbejdet frem for kontortid.

Fremtidsplaner

Selvom det kan lyde banalt at sige, så er det for mig vigtigt, at jeg er i et job, hvor jeg er glad for at være, har gode kollegaer, der kan rumme hinanden og bakker op om hinanden, og en ledelse, der skaber ro og tryghed i jobbet. Jeg har krudt i røven, og der skal helst ske en masse og være et godt flow i arbejdsopgaverne.

På den lange bane vil jeg gerne specialisere mig, men jeg har endnu ikke lagt mig fast på inden for hvilket område.

Gode råd til studerende

Mit råd til studerende er at benytte de tilbud, der er. Tag med til konferencer og oplæg. Prøv at overvinde den grænse, der kan være i forhold til at mingle, og få mødt nogle af dem med erfaring at trække på. Som studerende og nyuddannet er der en enorm stor forståelse for, at man er grøn inden for faget og bare ønsker at suge viden til sig. Gode kontakter bringer én langt og er en fantastisk måde at søge vidensdeling. Undervurdér aldrig et godt netværk.

Gode råd til jobsøgende

Brug studiet, sociale medier, fagforeningen og konferencer til at holde dig opdateret. Fx kan tilbud som Cphbusiness Alumni være super gode til at give nogle brugbare redskaber og muligheder for at udbygge dit netværk. 

Tag imod de gratis tilbud, der findes. Igen er det en fantastisk måde at udbygge sit netværk og få et indblik i, hvad det er, virksomhederne har brug for.

Fx blev der i sommeren 2019 indført nye regler for kemikaliehåndtering - noget mange virksomheder ikke er gearet til at håndtere. Områder som dette kan være gode at holde sig opdateret inden for. Det kan måske føre til en projektansættelse, og det kan senere måske føre til en fast stilling.

Og husk, man skal ikke kunne det hele fra starten. Det er der ingen ude på arbejdsmarkedet, der forventer. Så bare tag det roligt, og sug viden til dig. Du skal ikke sætte barren så højt, at du knækker nakken på det. Du skal bare lære alt det, du kan, og nyde det.