Fremtidens arbejdsmarked: Fortiden er fuld af fejlantagelser om fremtiden

Den 17. november 2021 inviterede Cphbusiness Alumni til foredrag om fremtidens arbejdsmarked, der blandt andet handlede om den teknologiske acceleration og nye ledelsesmetoder.

24. november 2021

Fremtidsforsker Johan Peter Paludan, der har beskæftiget sig med fremtidsforskning i mere end 50 år, kom under sit foredrag om fremtidens arbejdsmarked med flere bud på, hvordan vi vil leve og arbejde i fremtiden.

Hvordan kan man egentlig sige noget om fremtiden?

Ifølge Johan Peter Paludan kan vi blandt andet ved hjælp af prognoser, trends, megatrends og paradigmer, gisne om, hvordan fremtidens arbejdsmarked vil se ud. Dog skal vi altid i arbejdet med fremtiden huske på, at fortiden er fyldt med fejlantagelser om fremtiden. For eksempel har man tidligere antaget, at kvinder ville forblive i køkkenet, og at mænd ikke ville være interesseret i omsorgsarbejde.

Men kvinderne har gennem de sidste mange år bevæget sig fra køkkenet til arbejdsmarkedet og flere mænd arbejder i dag som pædagoger. Antallet af enlige er også steget. Og antallet af årlige fødsler på verdensplan falder. Der er derfor behov for at finde nye løsninger til, hvordan vi løser udfordringen med et stigende antal ældre og dertilhørende behov for omsorgspleje. Her mener Johan Peter Paludan, teknologien bliver en afgørende spiller.

Den teknologiske acceleration

Udviklingen af ny teknologi vil, ifølge Johan Peter Paludan, få endnu større betydning og plads i vores personlige- og arbejdsliv i fremtiden. Vi kan allerede nu se eksempler på robotter, der bruges i forskellige sektorer. Fx sundhedssektoren. Og den teknologiske udvikling vil kun gå hurtigere. Fordi det vil gå så hurtigt med at udvikle ny teknologi, forudsætter det også at fremtidens medarbejder er omstillingsparate og i stand til at se mulighederne i teknologien.

Fremtidens medarbejdere og ledere

Men fremtidens medarbejdere vil også have et mere udtalt behov for at blive anerkendt, modtage løbende feedback, og de kommer med en forventning om, at deres arbejdsplads understøtter deres udvikling.

Dette stiller nye krav til ledere, og derfor vil ledelsesstile som Servant Leadership og Primadonnaledelse, ifølge Johan Peter Paludan, blive mere fremtrædende. Servant Leadership og Primadonnaledelse går ud på at lederen er til for at servicere medarbejderne og bane vejen for dem, således de kan lykkedes med deres opgaver. I fremtiden vil det altså være chefen og ikke omvendt.

Og hvad skal vi så leve af i fremtiden?

Ifølge Johan Peter Paludan skal vi tænke mere kreativt, fordi der bliver en større andel af ældre og færre til at tage sig af dem. Kreativitet vil derfor være endnu en egenskab, som fremtidens medarbejdere skal beherske.

Derudover skal virksomheder udvikle produkter, der kan bruges over hele verden, således man har et større aftagermarked. Grunden til dette er at vi i fremtiden er nødt til at tænke mere globalt og ikke lokalt.

Cphbusiness Alumni siger tak for et spændende og informativt foredrag.

Læs mere om Johan Peter Paludan og hans udgivelser.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i vores kommende events, så følg med på Facebook.