Ny forskning: Sådan får du succes i hotel-, restaurant- og turismeerhvervene

Hvis du skal klare dig godt i hotel-, restaurant- og turismeerhvervene, skal du først og fremmest være god til at skabe relationer. Ny forskning fra Cphbusiness har afdækket de vigtigste soft skills i de tre serviceerhverv.

16. maj 2023

Kommunikation, samarbejde, ansvarlighed og evnen til at skabe relationer. Kan du sætte flueben ved de kompetencer, så har du gode forudsætninger for en succesfuld karriere i hotel-, restaurant- og turismeerhvervene.

Det viser et nyt forskningsprojekt fra Cphbusiness, som har afdækket de vigtigste soft skills for medarbejdere i de tre serviceerhverv.

Medarbejdere, som kan interagere naturligt og samarbejde med andre mennesker, er attraktive. De klarer sig bedre og holder længere i jobbet. Forskningen viser tydeligt, at relationskompetencen er en af de allervigtigste kompetencer.
Henrik Vejlgaard
Lektor og projektleder på forskningsprojektet "Soft skills i hotel-, restaurant- og turismeerhvervene"

Du kan styrke dine soft skills

Soft skills er færdigheder, evner og karaktertræk, som relaterer til en persons holdninger, adfærd og personlighed. I modsætning til hard skills, som dækker over faglige kompetencer.

Soft skills som at kunne kommunikere, tage ansvar og skabe relationer kan ikke nødvendigvis ses på et CV eller et eksamensbevis. Og man kan have dem, uanset om man er faglært eller ufaglært, forklarer Henrik Vejlgaard.

- Relationskompetencen ligger mere naturligt for nogle end for andre. Men selvom det ikke er en soft skill, som du umiddelbart mestrer, så kan du godt træne det og på den måde få bedre forudsætninger for en karriere i hotel-, restaurant- og turismeerhvervene, siger han og fortsætter:

- Det er noget, som vi fokuserer på, når vi underviser vores serviceøkonomer på Cphbusiness. Og forskningen giver os et klart billede af, hvilke soft skills vi skal sigte mod at styrke hos de studerende.

Henrik VejlgaardLektor Henrik Vejlgaard er projektleder på forskningsprojektet Soft skills i hotel-, restaurant- og turismeerhvervene, som blandt andet kan hjælpe virksomheder med at rekruttere.

Der er forskelle på erhvervene – men også ligheder

Forskningsprojektet viser de vigtigste soft skills på tværs af hotel-, restaurant- og turismeerhvervene, men også i de enkelte erhverv.

Tålmodighed og konfliktløsning er fx særligt vigtigt i hotelbranchen, mens medarbejdere i restaurationsbranchen gerne skal have situationsfornemmelse og fleksibilitet.

- Men uanset, hvilket af serviceerhvervene du er i, klarer du dig bedre i jobbet, hvis du har en fornemmelse og forståelse for andre mennesker og kan skabe relationer, siger Henrik Vejlgaard.

Fakta fra forskningen: De vigtigste soft skills i hotel-, restaurant- og turismeerhvervene


Top 3: De vigtigste soft skills på tværs af erhverv

  1. Kommunikation
  2. Samarbejde
  3. Ansvarlighed

Den vigtigste soft skill i hvert erhverv

  • Hotel: Tålmodighed
  • Restaurant: Situationsfornemmelse
  • Turisme: Kritisk tankegang

Viden kan bruges i rekruttering

Et overophedet jobmarked har længe gjort det svært for virksomheder i serviceerhvervene at rekruttere nye medarbejdere. Men forskningsprojektets viden kan hjælpe virksomhederne med rekrutteringen, vurderer Henrik Vejlgaard.

- Virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervene ved godt, at de skal fokusere på soft skills, når de rekrutterer. Men når de også forstår, hvilke specifikke soft skills de skal lede efter, har de en bedre chance for at finde den rette kandidat, siger han.

Forskningsprojektet har udviklet værktøjet soft skills-diamanten, som kan hjælpe dem, der ansætter, med at spore sig ind på, om kandidaten har de vigtigste soft skills.

- Soft skills-diamanten giver en dybere forståelse for soft skills og inspirerer til at stille de rigtige spørgsmål under jobsamtalen. Den kan bruges af virksomheder i serviceerhvervene, og er også et oplagt værktøj for virksomheder, som ellers primært har fokuseret på de hårde faglige kompetencer, men har fået øjnene op for vigtigheden af soft skills, siger Henrik Vejlgaard.


Læs mere:


Soft skills diamant

Projektet har blandt andet udviklet modellen soft skills-diamanten.

Om forskningsprojektet

Forskningsprojektet Soft skills i hotel-, restaurant- og turismeerhvervene blev udført fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2022.

I projektet har projektleder Henrik Vejlgaard og projektdeltagerne blandt andet analyseret jobopslag og lavet spørgeskemaundersøgelser, fokusgrupper og dybdeinterviews med aktører i hotel-, restaurant- og turismeerhvervene for at finde og forstå de centrale soft skills.

Læs mere om metoden i rapporten