Grøn omstilling - Fra sort til grøn virksomhedsadfærd

Projektperiode: 1. februar 2022 – 31. december 2023

Danske virksomheder oplever i stigende grad eksterne krav fra fx EU om at kunne dokumentere grønne tiltag. Samtidig er der øget fokus på og behov for at virksomheder bidrager til en mere bæredygtig verden.

Målet med dette forskningsprojekt var at gøre det mere overskueligt for små og mellemstore danske virksomheder i servicesektoren at sætte en grønnere retning for fremtiden.

Vi undersøgte den ledelsesmæssige tilgang til komme fra et sort til et grønt mindset med fokus på, hvordan man styrer og leder en virksomhed - såvel strategisk som operationelt.

Fokus på tre emner 

Holdet bag projektet har fokuseret på tre overordnede områder:

Grøn omstilling

Virksomhedernes ledelsesmæssige, organisatoriske og kulturelle omstilling ifm. at gå fra et sort til et grønt mindset.

Bæredygtighed

Med bæredygtighed mener vi i dette forskningsprojekt, den måde en virksomhed arbejder med optimal strategisk ressourceallokering med fokus på sociale aspekter, miljø samt økonomi - den såkaldte tredobbelte bundline.

Konkret sigter denne del af projektet mod at opnå indsigt i, hvorledes virksomheder i praksis arbejder med den tredobbelte bundline.

Cirkulær økonomi

Hvordan håndterer virksomheder overgangen fra traditionelle forretningsmodeller med fokus på profitmaksimering til grønne forretningsmodeller, hvor værdiskabelsen er baseret på en effektiv/optimal ressourceudnyttelse i løbet af hele den pågældende ressources levetid?

Gode eksempler skal vise vejen 

Projektet har haft fokus på at finde gode eksempler fra virksomheder, som hver især gør det godt inden for et eller flere af de tre områder. 

På den måde skaber projektet tilgængelig viden og konkrete værktøjer til virksomheder, der hverken har de menneskelige eller finansielle ressourcer i arbejdet frem mod at skabe en grønnere virksomhedsprofil.

Online minikursus: Den grønne gæsterejse

Hvordan bliver vi mere bæredygtige uden at forringe gæstens oplevelse? Den balance kæmper mange hoteller med.

Derfor har holdet bag forskningsprojektet udviklet det online minikursus Den grønne gæsterejse, hvor lærer du at håndtere udfordringen.

Prøv kurset her

Inspirationskatalog og artikler

Holdet bag forskningsprojektet har også udgivet inspirationskataloget '24 grønne idéer til hoteller' og en række artikler, som skal inspirere virksomheder i deres arbejde med bæredygtighed.

Download inspirationskataloget

Kontakt projektlederen