Birgitte Søndergaard Laursen

Studiechef

Copenhagen Business Academy

Birgitte Søndergaard Laursen

+45 3615 4591

Nansensgade 19
1366 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Nuværende beskæftigelse:

2014 Studiechef, Cphbusiness


Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Tidligere beskæftigelse:

2012-2013 Sektionsleder, Red Barnet

 • Budgetlægning, -koordinering og – opfølgning samt finansiel rapportering til donorer.
 • Daglig leder af sektion med 10 medarbejdere
 • Udarbejdelse af budgetter samt effektiv finansiel opfølgning og kontrol af alle de midler Red Barnet anvender, herunder rapportering til donorer. Samlet budget godt 360 mio. kr.
 • Overordnet budgetkoordinering for hele Red Barnet, herunder kvalitetssikring af budgettering på alle niveauer inklusiv projekter, programmer, sektioner, afdelinger m.v.
 • Udvikling og gennemførelse af effektive finansielle rutiner i organisationen, særligt i forhold til programme management, budget og økonomistyring
 • Deltagelse i det finansielle samarbejde med Save the Children International og specielt med Save the Children International Programme.
 • Personaleledelse og -udvikling

2009-2012 Centerchef, Beskæftigelsesministeriets HR og Personalecenter

Ledelse, proces- og organisationsudvikling, personaleadministration, personalejura, kompetenceudvikling og strategisk udvikling, kommunikation, rådgivning

 • Daglig leder af ministeriets fælles HR-og personalecenter med 40 medarbejdere, ministeriet har i alt ca. 2200 medarbejdere
 • Udvikling og implementering af organisationen i Centret. Ansvarlig for strategi og implementering
 • Udarbejdelse af procesbeskrivelser, arbejdsgange, svømmebaner, snitflader m.m. i f. t. alle de konkrete arbejdsopgaver inden for HR-området
 • Centret har ansvar for alle koncernens HR opgaver, herunder bl.a. rekruttering og ansættelse, personaleadministration og -politik, personalesager og rådgivning, kompetence-, organisations- og ledelsesudvikling, lønforhandlinger, tidsregistrering, ferie, fravær, mv.

2007-2009 Sekretariatsleder ved Københavns Universitet

Ledelse, strategisk udvikling, projektledelse, økonomistyring, personaleadministration, IT. kommunikation, rådgivning

 • Daglig leder af sekretariatet på Institut for Psykologi med 26 medarbejdere
 • Ledelse af instituttets administrative og økonomiske funktioner og personale
 • Overordnet budgettering, budgetopfølgning og økonomistyring for 70 mio. kr.
 • Ansvarlig for personaleadministration og HR for 400 medarbejdere
 • Organisations- og udviklingsopgaver og sparringspartner for instituttets ledelse
 • Studieadministration for 1500 studerende
 • Overordnet ledelse af IT-funktion og værksted

2004-2007: Sekretariatschef ved CBS

Ledelse, strategisk udvikling, rådgivning, projektledelse, økonomistyring, personaleadministration kommunikation,

 • Daglig leder af institutadministration med 17 medarbejdere, betjening af 2 institutter
 • Sparringspartner for dekan og to institutledere Personaleledelse og – administration
 • HR, organisations- og udviklingsopgaver
 • Økonomistyring, herunder eksterne bevillinger
 • Gennemførelse af seminarier og konferencer

1996-2004: Administrationschef i Mellemfolkeligt Samvirke (MS).

Med reference til generalsekretæren ansvarlig for følgende områder:

 • Budget- og regnskabsstyring for den samlede organisation med et budget på 225 mio. DKK.
 • Ansvarlig for HR, personaleudvikling og – administration for MS’ samlede medarbejderstab – ude og hjemme – i alt ca. 450 medarbejdere.
 • Ansvarlig for lønadministration og - forhandlinger
 • Ansvarlig for MS’ samlede IT i Danmark. Herunder udvikling af Web, intranet og videreudvikling samt konvertering af økonomistyringssystem.
 • Ansvarlig for lager, forsendelse, vedligeholdelse, rengøring, reception og kantine
 • Daglig personaleledelse af 18 medarbejdere

1991-1996: Bestyrer, Kulturhuset, Kapelvej 44, Nørrebro.

 • Ansvarlig for daglig drift af et kulturhus med køkken, café, udlejning, arrangementer med mere.
 • Betjening af – og sparring med - bestyrelse og formand
 • Daglig personaleledelse af 11 medarbejdere
 • Pædagogisk og økonomisk ansvarlig for beskæftigelsesprojekt med 24 deltagere inden for køkkendrift.
 • Fundraiser for huset i samme periode, hvor mange eksterne bevillinger kom til, heriblandt Kulturby 96 samt PUF og SATS midler

1989-1990 Underviser, AOF Daghøjskole, Tårnby

1980-1989 Diverse ufaglærte stillinger sideløbende med mine studier

Uddannelse:

 • 1989 Mag. Art. kultursociologi, Københavns Universitet.
 • 1991 Erhvervsøkonomisk Suppleringsuddannelse, Handelshøjskolen i København
 • 2008 Forvaltningshøjskolens diplomuddannelse, Ledelse og Organisation
 • 2009 Merkonom i IT administration, Niels Brock Handelsskole
 • 2011 Certificeret diplomuddannelse som proceskonsulent
 • 1981 Gymnasiale Suppleringskurser i fysik og kemi, Vesterbro Statskursus, København.
 • 1979 Nysproglig student, Hasseris Gymnasium, Aalborg. Gnsn.

Strategiske personaleudviklingsopgaver:

 • 2012-13 Organisationsudvikling i RB. Omlægning og udvikling af organisationen
 • 2011: Driftsledelse og fokuseret LEAN på udvalgte processer i det personaleadministrative center
 • 2009: Etablering af nyt fælles personaleadministrationscenter i Beskæftigelsesministeriet. Ansvarlig for udvikling af organisation og arbejdsgange i organisation med 2200 medarbejder og i center med 40 medarbejdere.
 • 2007: Udvikling af organisationen og rationalisering af arbejdsgange og rutiner i institutadministrationen på Institut for Psykologi, KU. Sammenlægning af 3 administrative enheder til én.
 • 2006: Sammenlægning af 4 institutsekretariater til én fælles institutadministration på CBS. Herunder omlægning af arbejdsgange og opbygning af funktionsbaseret administration. Nedlæggelse af 6 stillinger
 • 2000-2003: Organisationsudvikling i MS. Omlægning og udvikling af organisationen, herunder sammenlægning af økonomi- og personaleafdelinger, hvor jeg blev leder af den samlede administrationsafdeling. Efterfølgende yderligere omlægninger og nedskæringer
 • 1992-1996 5 års ansættelse i kulturhus på Nørrebro. Jeg var der med til at etablere stedet og til at opbygge organisationen - herunder også administrationen -, som voksede fra at omfatte 3 ansatte til 40.

Økonomistyring:

 • Ansvaret for budgetlægning, -koordinering og – opfølgning samt finansiel rapportering til donorer i Red Barnet. Budget godt 360 mio. kr.
 • Budget- og regnskabsstyring for MS med et budget på 225 mio. DKK.
 • Ansvarlig for årsregnskab og kontakt med revisor
 • Ansvarlig i f. t. Rigsrevisionen
 • Ansvarlig for lønadministration og - forhandlinger

Sprog:

 • Dansk som modersmål
 • Engelsk på forhandlingsniveau, mundtligt og skriftligt
 • Tysk, mundtlig og skriftligt
 • Svensk, mundtlig og skriftligt

IT:

 • Daglig burger af Officepakken, Microsoft Dynamics, Business Intelligence, SharePoint, ØS-LDV, IndFak og RejsUd
 • Systemejer for Captia, ScanPas, Campus og SLS i Beskæftigelsesministeriet
 • Ansvarlig for omlægning af Psykologisk Instituts hjemmeside til nyt CMS
 • Ansvarlig for migrering af mailsystem på Psykologisk Institut
 • Ansvarlig for Mellemfolkeligt Samvirkes samlede IT

Udlandserfaring:

 • 1999-2003 Research i forbindelse med organisationsudvikling i MS’ programlande i Afrika og Asien.
 • 2000 & 2002 Regionale møder og lønforhandlinger i Zimbabwe og Tanzania
 • 1997-2003 Projektbesøg samt intern controlling af MS’ landekontorer i Afrika og Asien
 • 1997-2003 Årligt rejser af 2-4 ugers varighed til Tanzania, Kenya, Zambia, Uganda, Zimbabwe, Nicaragua og Nepal.

Kurser:

 • 2012 Save the Childrens International Leadership Development Programme, London
 • 2011 Driftsledelse og LEAN, Valcon
 • 2011 Proceskonsulentuddannelse, BM
 • 2010 Beskæftigelsesministeriets fælles lederuddannelse
 • 2008 Konflikthåndtering som udviklingsdynamo, KU
 • 2007: Mødeledelse, CBS Learning Lab
 • 2006-2007: CBS’ ledelseskursus i coaching med efterfølgende – stadig aktive - netværk.
 • 2006-2007: Forandringsledelse, Kursusforløb over 8 arbejdsdage ved konsulent Ole Steen Andersen, Implement
 • 2005: Ledelse og styring af komplekse projekter, CBS Learning Lab
 • 2002: Udenrigsministeriets Sprogskole. Forhandlingsengelsk på højniveau

Øvrigt:

 • 2011 - Bestyrelsesmedlem Den lille Musikskole
 • 2013- Medlem af skolebestyrelsen på Brønshøj Lilleskole