Charlotte Hald Pratt

Lektor

Ekspert inden for:

 • Kemikalier
 • Miljøfarevurdering
 • Laboratorie og sikkerhed
Charlotte Hald Pratt

+45 3615 4562

Peder Oxes Allé 2
3400 Hillerød

Arbejdsområde

Jeg er cand. scient. i kemi/biokemi og har i mange år arbejdet som konsulent inden for miljøområdet.

Pt. er jeg, i Cphbusiness navn, initiativtager til Miljønetværk Nordsjælland. Sideløbende underviser jeg på miljøteknologuddannelsen.

Faglig baggrund

Jeg er en stærk formidler med naturvidenskabelig baggrund. Den røde tråd gennem min karriere har været opgaver relateret til kemiske stoffers farlighed over for mennesker og miljø (EHS-Environment, Health and Safety).

Jeg har under mottoet ”Naturvidenskab – i virkeligheden” arbejdet på en række projekter, der har til formål at bringe virksomheders ”virkelige” problemstillinger ind i klasseværelset og studerende ud i virkeligheden.

Publikationer

 • Artikel i Frederiksborg Amtsavis om REACH 24.11, 2014, side 8-9:
  http://www.e-pages.dk/erhvervnordsjaelland/2/
 • Charlotte Pratt: Mandag Morgens Velfærdens Innovationsdag, 2011, Nomineret til velfærdsinnovatør i kategorien ”Sunde Sammenhænge” med projektet LAVKOS, Momentum for 7 kommuner og 2 private virksomheder, 2011
 • Indslag om Science camp http://www.tv2lorry.dk/video/39374, 2010
 • Charlotte Pratt: ”Naturvidenskab og Ungdoms-uddannelser i Region Hovedstaden - Forslag til indsatser”, Momentum for Region Hovedstaden, 2008
 • Charlotte Pratt: ”SMS tjeneste og ungdomsportal i Hillerød - Skitser til prototyper”, Momentum for Hillerød Kommune m.fl. , 2007
 • Christian Wittenkamp Hansen, Stine Helles, Charlotte Pratt: ”Fremtidens samarbejde mellem erhvervslivet og Gymnasierne, Evaluering af Aktion Naturvidenskab”, Momentum for Erhvervsskolen Nordsjælland, Scion DTU, Helsingør Gymnasium m. fl., 2007
 • Madsen, T., Thorup, T., Nylen, D., Pratt, C.: ”Miljø- og sundhedsvurderinger af industrielle og institutions anvendte rengøringsmidler”, Miljø Projekt 1047, 2005
 • Pratt, C. et al., ”Vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter – Klassificeringsvejledningen”, Miljøstyrelsen vejledning nr. 3 2004
 • Diverse forfattere, ”Evaluation of Alternatives for Compounds under Risk Assessment in the EU, Bisphenol A”, Environmental Project no. 901, Miljøstyrelsen, 2004
 • Engelund, B., Pratt, C., Jaroszewski, M.: “Secondary Exposure to Isocyanates”, poster på “International Chemical Agent Conference 2002”, Hillerød, Denmark, 3-5. April 2002.
 • Pratt, C.: Euro Chemicals Report, news in Finnish chemical legislation, among others: Implementation of preparations directive 1999/45/EEC, February-May, 2002.
 • Engelund, B., Pratt, C., Jaroszewski, M., ”Sekundær Eksponering for Isocyanater. Dansk Toksikologi Center, Hørsholm, Industriens Branchearbejdsmiljøråd (BAR Industri), 2001
 • Pratt, C., “Økotoksikologisk revurdering af pesticiderne: Pyrazophos, Benomyl, Chlorothalonil, 1,3-dichloropropene, Diazomet og Maleinhydrazid, 6 rapporter 1992-1993
 • Diverse forfattere, Bilag VII om “Fremtidens miljøproblemer i “Betænkning om miljøregulering og økonomisk vækst", Dansk Metal, 1988