Malene Borch Dall

Teamleder - Cphbusiness Partner

Copenhagen Business Academy

Malene Borch Dall

3615 4563

Nansensgade 19
1366 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

I min rolle som teamleder for det team, der koordinerer efter- og videreuddannelse på Cphbusiness, arbejder jeg, i tæt samarbejde med teamet, på at drifte, udvikle og
levere uddannelse til markedet. 

Har du spørgsmål til sektorsamarbejder (såsom bygovenpaa, faglige fællesudvalg, mv.), implementering af tværgående tiltag på Cphbusiness' efter- og videreuddannelsesområde (såsom omstillingsfond, særskilte moduler, mv.), udbudsrettigheder, dækningsområder og øvrige rammer, bedes du kontakte mig.

Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Min senest gennemførte uddannelse er en cand.ling.merc i engelsk og interkulturelle markedsstudier fra Copenhagen Business School / CBS.

Jeg har været ansat på Cphbusiness siden 2013, hvor jeg frem til 2018 har arbejdet med kvalitets- og relevanssikring af uddannelser på både fuldtids- og deltidsområdet. 

Siden 2018 har jeg udelukkende beskæftiget mig med uddannelse på efter- og videreuddannelsesområdet (deltidsuddannelser).