Malene Borch Dall

Teamleder - Cphbusiness Partner

Copenhagen Business Academy

Malene Borch Dall

+45 3615 4563

Nansensgade 19
1366 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

I min rolle som teamleder for det team, der planlægger udbuddet af efter- og videreuddannelse på Cphbusiness, arbejder jeg, i tæt samarbejde med det øvrige Partner, programområderne og de tværgående enheder, på at drifte, udvikle og afsætte efteruddannelse af høj kvalitet til beskæftigede, ledige og virksomheder. 

Har du spørgsmål til sektorsamarbejder (såsom faglige fællesudvalg, mv.), implementering af tværgående tiltag på Cphbusiness' efter- og videreuddannelsesområde (såsom Omstillingsfond, særskilte moduler, mv.), udbudsrettigheder, dækningsområder og øvrige rammer, er du velkommen til at kontakte mig.Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Min senest gennemførte uddannelse er en kandidat i engelsk og interkulturelle markedsstudier fra Copenhagen Business School / CBS.

Jeg har været ansat på Cphbusiness siden 2013, hvor jeg frem til 2018 har beskæftiget mig med kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser på både fuldtids- og deltidsområdet. 

Fra 2018 og frem har jeg arbejdet på at gøre Cphbusiness så attraktiv en samarbejdspartner for erhvervslivet som muligt inden for kompetenceudvikling på efter- og videreuddannelsesområdet.